Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

 

"Nu beskrivs den allvarliga situation, som skapades av politiker som Bengt Westerberg (fp), Mona Sahlin(s), Carl Bildt(m), Ingvar Carlsson(s) som 'en ödesfråga för Sverige och alla som bor här att hitta strategier för att leva tillsammans i det mångkulturella samhället' (Aftonbladet 27 okt). Hade det inte varit lämpligt att ta upp det temat för 20 år sedan?"

"Sent ska syndaren vakna står det i bibeln. Så vad händer nu, när de fariséer som slagit sig för bröstet och utropat sig själva till godhetens apostlar kan se vad de ställt till med? Hur hanterar de insikten att verkligheten inte stämmer med kartan som de ritade upp? Jo, i brist på bättre fortsätter de sin nedlåtande uppfostran av de trilska svenskar som sett att kejsaren inte har några kläder."

Ian Wachtmeister

 

"Det är förvisso ett oerhört svek de senaste generationerna västerlänningar har gjort sig skyldiga till. Politikerna först och främst, men givetvis även folkflertalet genom sitt tysta medgivande. Men det hade inte gått utan en massiv hjärntvätt från massmedia."

"Om vi lägger alla sexualmoraliska aspekter åt sidan så kan vi hursomhelst konstatera att P-pillret mycket väl kan visa sig vara Västerlandets självmordspiller, dess cyanidampull. Vi förökar oss inte i till närmelsevis samma takt som de främmande folkslag som koloniserar vårt Europa.

Denna kolonisering, denna upplösning av Europas etniska homogenitet, är organiserad uppifrån. Den är ingen 'konspirationsteori'."

Jonas de Geer

 

"Ansvaret är tungt på politikerna."

Mona Sahlin

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att vissa personer bär ett särskilt ansvar

• att ge exempel på sådana personer och den roll de har spelat

a) Moderaterna

b) Socialdemokraterna

c) Folkpartiet

d) Miljöpartiet

e) Småpartierna

f) Intresseorganisationer

g) Godhetsorganisationer

h) Journalister som grupp

i) TV och radio

j) TT och dagstidningar

k) Övriga media

l) Kolumnister och krönikörer

m) Biskopar, präster, mm

n) Författare, musiker och skådespelare

o) Läkare och annan vårdpersonal

p) Fackliga företrädare

q) Byråkrater och tjänstemän

r) Forskare och "experter"

s) Yrkesdebattörer

t) Militanter och profitörer

u) Invandrare

v) Svenskarna

x) Giganterna