Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

t) Militanter och profitörer

Mats Deland är akademiker, AFA-aktivist och skribent på Aftonbladets kultursida. Han har tillsammans med Charles Westin skrivit antologin "Brunt".

I Aftonbladet den 30/10 -95 avgav Deland en slags programförklaring:
"Expo är en kugge bland andra i en demokratisk mobilisering mot rasism och fascism... Redaktionen har tagit på sig ett tungt och otacksamt arbete... Det är ett skitjobb, men någon måste göra det. Sedan får vi andra göra vårt."

Mats Deland ser som sin uppgift att mobilisera mot "rasism" och "fascism", men klargör ingenstans vad han lägger in i dessa begrepp. En oklarhet som skapar utrymme för en dubbelhet:

Å ena sidan avser han med "rasism" något mycket allvarligt - diskriminering, förföljelse och våldsdåd.

• Å andra sidan ger han begreppet en mycket vid innebörd, så att det innefattar även demokratisk kritik av den förda invandringspolitiken.

På så vis kan den negativa klangen i begrepp som associerar till våldshandlingar föras över på dem som är uttalat och konsekvent emot våld.

"En demokrat har aldrig något att säga en fascist" har Deland deklarerat - det gäller att visa "fascisterna" "sitt absoluta motstånd".

Anita Dorazio har under många år arbetat för "gömda flyktingar" i Sverige.

Wikipedia: "...blev 2008 av tidningen Fokus utsedd till Årets svensk för sitt arbete för flyktingars rättigheter. Hon företräder FARR (Flykting och Asylkommittéernas Riksråd) och startade 1995 den första vårdmottagningen för papperslösa flyktingar i Sverige. Dorazio har också under många år varit engagerad i Vänsterpartiets fristadsfond som finansierar juridiskt stöd i flyktingärenden"

Dorazio var år 2006 mottagare av Afzeliuspriset.

År 1999 hade hon fått Svenska Freds- och skiljedomsföreningens Eldh-Ekblads fredspris.

Tryggve Emstedt är flyktingadvokat från Gävle och sitter i styrelsen för NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga rättigheter.

Det blir ingen överdrift att beteckna Tryggve Emstedt som de stora ordens man. Avvisningen av Sincari/Gümüscü har han jämfört med Treblinka och Sharpville.

I SvD den 26/3 -01 angrep Emstedt avvisningen - "med tvång" - av kosovoalbaner "trots att ... i Kosovo kan man varken försörja sig eller få en värdig bostad. Än mindre kommer man att kunna erbjuda ordentlig skolgång..."

"Vi måste nu gemensamt försöka samla de 'goda' humanistiska krafterna i samhället för att sätta stopp för detta gigantiska övergrepp..."

Bernt-Erik Ekeroth är flyktingadvokat och företrädare för Miljöpartiet.

Ekeroth var drivande bakom uteslutningen av Anders Sundholm.

Enligt Ekeroth är det fel att utvisa grovt kriminella utlänningar ur Sverige, så länge inte detsamma sker med grovt kriminella svenskar.

Något visumtvång vill Ekeroth inte veta av, ej heller något tak för invandringen till Sverige.

När är en person "invandrarfientlig"? På den frågan gav Bernt-Erik Ekeroth sitt svar redan år 1993: "Enligt min mening är man invandrarfientlig om man vill...ha en mer restriktiv flyktingmottagning än idag."

Hans-Göran Franck, 1925-98 var en tidig flyktingadvokat. Under åren 1964 till 1970 var Franck den första ordföranden i Amnesty Internationals svenska sektion. Han tog 1971 initiativ till bildandet av Svenska Flyktingrådet.

Alexandra Pascalidou har i sin självbiografi "Bortom mamma gata" från 2001 vittnat om Francks insatser för henne och hennes familj: "En dag kom fyra stora poliser. De ville att vi skulle lämna landet. De ville utvisa oss. (…) Då kom en svensk man som sänd från ovan. Han hette Hans Göran Franck. Han hjälpte flyktingar som precis som vi hade flytt undan militärdiktaturer och misär. Men vi hade otur. Sverige hade blivit strängare. Vi var direkt utvisningshotade när den gode människan rådde pappa: ’Lämna din familj så kanske de får stanna av humanitära skäl. Sen kan ni återförenas om de får uppehållstillstånd’. (…) Pappa lämnade oss och började arbeta på en grekisk-engelsk oljetanker som gick jorden runt."

Lika mycket som Hans-Göran Franck engagerade sig för "flyktingar", engagerade han sig mot "rasister". Sådana önskade han få förbjudna.

Ur Fri Information 1992:

"Den redan lagfästa begränsningen av föreningsfriheten anses inte tillräcklig av förespråkarna för ökad utomeuropeisk invandring till Sverige med riksdagsmannen och advokaten Hans Göran Franck som en av ledarna. Man vill ha en lagstiftning mot rasistiska organisationer. "

"JK har under hösten presenterat förslag till ny lag med beställt innehåll. ... Advokaten Ingemar Folke påtalade i Svenska Dagbladet den 16 december 1991 att den nya lagen mot organiserad rasism skulle göra det straffbart att inhandla en bok med rasistiskt innehåll men bara under förutsättning att läsaren gillade bokens innehåll. Att köpa boken för att informera sig om motbjudande åsikter är däremot tillåtet enligt lagstiftningen om informationsfrihet..."

Sten de Geer är också flyktingadvokat, men aktiv inom Vänsterpartiet.

Sten de Geer medverkade i TV1:s "Speciellt" 1999:

"..EU-länderna... har ett väldigt sofistikerat system för att stänga flyktingar ute från Europa. Först inför man visumtvång för alla länder, där det pågår krig eller kränkningar av mänskliga rättigheter, sedan inför man sanktioner för flygbolag som inte tar med passagerare som inte har visum och pass, .."

Karin Andersson: "Det finns en tydlig tendens från EU-länderna, som du ser det, att man skapar en mur mot omvärlden, när det gäller flyktingar, mot människor som har det svårt?"

de Geer : "Det är mer än en tendens. Det är helt uppenbart, att man bygger höga murar."

Bland invandringsdebattörer i DN 1995-98 hamnade Sten de Geer på nionde plats, med fyra inlägg.

Tobias Hübinette

se 12f

Kalle Larsson är sedan 1998 riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Larsson har varit drivande i sitt partis arbete för mångkulturell tolerans, genom "nolltolerans" mot "rasister". Detta har tagit sig uttryck i att riva ned affischer för politiska meningsmotståndare och i att sabotera deras torgmöten.

Kalle Larsson är ledamot av riksdagens socialförsäkringsutskott.

Ur Riksdag & Departement nr 14/07:

"När utlänningar i rättspsykiatrisk vård ska utvisas måste chefsöverläkaren först bedöma att det inte finns risk för att patienten begår nya, allvarliga brott i sitt hemland."

Stieg Larsson var författare och skrev 1991 "Extremhögern" tillsammans med Anna-Lena Lodenius. Larsson var Exporedaktör fram till sin död år 2004.

Ur motiveringen till belönandet av Expo med "Frihetspennan" år 2007:

"Stiftelsen Expo har sedan den grundades 1995, trots upprepade allvarliga hot, fortsatt att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextremiska och rasistiska grupper.

Stiftelsens grundare Stieg Larsson och medarbetare har förutom tidskriften Expo också publicerat en rad böcker om hedersmord, svensk nazism och främlingsfientliga partier.

Vikten av sådana insatser för att hindra och stoppa dessa antidemokratiska tendenser kan inte nog högt värderas."

Ur Corren, den 5/3 -09:

"Ett nytt pris har instiftats till den avlidne författaren och journalisten Stieg Larssons minne. Det första priset på 200.000 kronor går till tidningen Expo, där Stieg Larsson själv medverkade.

Tanken är att priset ska gå till någon person eller organisation som verkat i Stieg Larssons journalistiska anda, säger Stieg Larssons bror Joakim..."

"I juryn som fortsättningsvis utser pristagarna ingår ibland andra radiojournalisten Cecilia Bodström, advokaten Claes Borgström, författaren Per Olov Enquist och tidskriften Expos chefredaktör Daniel Poohl."

Kristofer Lundberg är aktivist inom den mest extrema och våldbenägna vänstern - "Rättvispartiet Socialisterna". Han har varit återkommande deltagare i SVT:s "Debatt".

Där har han hävdat att Sverige i stort sett inte tar emot några flyktingar.

Andreas Malm är författare, journalist och aktivist inom Syndikalistiska Ungdomsförbundet.

Wikipedia: "Han var även drivande till bildandet av den svenska sektionen av organisationen International Solidarity Movement (ISM). Han är sedan 2005 även medarbetare i DN Kultur."

I DN den 26/2 -08 skrev Malm: "Sverigedemokraternas mål kan inte uppnås med mindre än ett våldsamt snitt genom folkkroppen, eller, med andra ord: etnisk rensning. Detta är förvisso vad sverigedemokraterna eftersträvar. Vad en sådan politik innebär om den faktiskt sätts i verket vet vi från 1930- och 40-talens Europa."

Andreas Malm fick Afzeliuspriset år 2003.

Daniel Poohl är sedan år 2006 Exporedaktör. Han hade år 2001 infiltrerat Nationaldemokraterna, vilket blev ett reportage i TV3.

Poohl har kritiserat boken "Mångkultur eller välfärd?". Hans argument: den "läses i främlingsfientliga kretsar".

Ett tema som Poohl drivit hårt som redaktör är "islamofobi", dvs kritiker av den pågående islamiseringen av Sverige och andra västländer är att betrakta som psykiskt sjuka. Ungefär som makthavarna i det forna Sovjetunionen betraktade dissidenter, och satte dem på mentalsjukhus.

Under Poohls tid som redaktör har Expo hunnit få inte mindre än fyra olika priser.

 

Andreas Rosenlund var Exporedaktör när Expo nr 3/96 sändes ut som gratisbilaga till Aftonbladet och Expressen.

I Dagens Nyheter gav Rosenlund denna kommentar: "Exponering av de här ljusskygga organisationerna gör dem omöjliga. Deras argument tål inte ljuset."

I Aftonbladet konstaterade Rosenlund att Expo "lyckats väl i sin uppgift att avslöja de krafter som organiserar rasism, flyktingfientlighet och politiskt våld. Det är därför föga förvånande att Expo blir måltavla för angrepp."

Under rubriken "Vi drar upp rasisterna i strålkastarljuset", skrev AB om Expo: "Strålkastarna kommer att fortsätta riktas mot de ljusskygga organisationer och individer vars mål är att undergräva den svenska demokratin."

Michael Williams har varit ordförande i FARR sedan starten 1988 och fram til nyligen. Han ingår nu även i SKR:s arbetsgrupp för migration och integration (Sveriges Kristna Råd).

FARR delade år 1999 ut ett stipendium till Yacine, "hjälten" från diskoteksbranden i Göteborg.

Williams var initiativtagare till namninsamlingen Påskuppropet år 2005.

År 2006 blev Williams mottagare av "Martin-Luther-King-priset".