Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

i) TV och radio

 

1. Television

2. Radio


1. Television

Karin Andersson var programledare för SVT:s "Speciellt" på 1990-talet tillsammans med Pia Brandelius. De slog rekord i ensidighet när Sincariaffären skulle debatteras - inte någon försvarare av regeringens linje fanns med i TV-studion.

Robert Aschberg är ansvarig utgivare för Expo och förfogar över TV3.

I programmet "Folkhemmet" 1997 har han hävdat att gängvåldtäkter inte har ökat och att invandrare där inte är överrepresenterade. Han har därvid stött sig på statistik från Brå.

Aschberg är även kolumnist i Aftonbladet.

Pia Brandelius var programledare för SVT:s "Speciellt" på 1990-talet tillsammans med Karin Andersson. Se ovan.

Christian Catomeris är nyhetsjournalist på SVT, med inriktning på etnicitet och invandring.

Catomeris har skrivit boken "Det ohyggliga arvet - Sverige och främlingen genom tiderna", där han tar sin avstamp i slavhandeln och historiska orättvisor mot samerna. Ur Bokus presentation: "...utgör detta arv nyckeln till förståelsen av den diskriminering och de konflikter mellan etniska svenskar och minoriteter som förekommer i dagens Sverige."

Stina Dabrowski ledde den famösa sändningen av "Debatt" den 6/3 -08, där man med rubriken "Islamofobi" sjukdomsstämplade den ena meningsriktningen. En meningsriktning som dessutom var klent representerad med deltagare och än klenare i antal inlägg.

Mette Friberg har, som producent av SVT:s "Debatt", haft del i SVT:s ingripande mot filmer på Youtube. Filmer som citerat ur "Debatt". "Kränkande nyttjande", ansåg SVT.

Själva programmet har varit extremt vinklat och obalanserat, ett rent maktmissbruk. Det kanske tydligaste exemplet var behandlingen av författaren Carl Hamilton, efter dennes möte med "Halal-TV".

Caroline Giertz var programledare för TV5:s "Måndagsklubben" som 1997 gick till angrepp mot "Folkviljan och Massinvandringen" på ett osakligt och onyanserat sätt. En sällsam blandning av humorprogram och politisk propaganda.

Eva Hamilton har, som chef för SVT, inskridit mot användande av material ur "Debatt" på Youtube, där det som sagts i SVT-programmet har analyserats och skärskådats.

Anna Hedenmo skulle hösten 2009 leda en diskussion i programmet "Agenda" om Sverigedemokraterna. I studion fanns förutom Hedenmo själv fyra personer, samtliga svurna motståndare till SD. Någon företrädare för SD fick inte vara med - trots begäran om detta från SD:s sida.

Bo Holmström var den som genom sitt TV-program "Magasinet" fick igång ett drev mot Leif Zeilon på 1980-talet, vilket resulterade i att denne drabbades av yrkesförbud.

Axel Gordh Humlesjö,  har tidigare varit partipolitiskt aktiv, i Grön Ungdom och Miljöpartiet. Som journalist har han framförallt synts i SVT:s Debatt med Stina Dabrowski och Janne Josefsson.

Humlesjös insats där var att via föregivna frågor från tittare få fram det mest tillspetsade, med udd mot "rasister".

Karin Hübinette har lett både Aktuellt och Agenda.

Hübinette vurmar på ett självklart sätt för "papperslösa", "ensamkommande flyktingbarn", "apatiska barn", eller vad som för ögonblicket förs upp på dagordningen.

Janne Josefsson är som ett smörgåsbord av åsikter. Han har sagt bra saker kring invandringsfrågan, med detta uppvägs av många pk-uttalanden. Det var Josefsson som fick igång ett drev mot ett antal politiker genom sitt "valstugereportage" år 2002.

Wikipedia: "Valstugereportaget var ett omdiskuterat inslag som sändes i Sveriges televisions samhällsgranskande program Uppdrag granskning fyra dagar före riksdagsvalet 2002. I programmet lyckades journalisterna Jan Josefsson och Lars-Göran Svensson, med hjälp av dold kamera och provocerande frågor om invandringen, få företrädare för olika partier, främst socialdemokraterna och moderaterna, att i olika valstugor uttrycka rasistiska åsikter."

Ja, när är en åsikt att betrakta som "rasistisk"? Bortsett från en avskyvärd kommentar om Chile var det i sak inga konstigheter som sades, det var inramningen som förmedlade ett skumt intryck.

Pernilla Månsson gjorde på 90-talet tillsammans med Bo Holmström program där Leif Blomberg medverkade som invandringsminister. Det blev en utfrågning som artade sig till en rättegång, med Blomberg på de anklagades bänk.

Belinda Olsson är programledare för SVT:s "Debatt", tidigare kolumnist i Aftonbladet.

Ohlsson ser inget problem i om det svenska folket byts ut. I AB skrev hon den 12/9 -01 under rubriken "Det enda naturliga är att färre barn föds.":

"Importera arbetskraft då, om bekymret är att befolkningen minskar och det inte finns någon som är villig att torka rumporna på 40-talisterna när de blir gamla. Det står miljontals människor och bankar på Schengens murar. Låt dem komma in i stället."

Olsson har som ledare av SVT:s "Debatt" gått i sina företrädares spår. När "apatiska barn" skulle diskuteras fanns bara en sida företrädd i studion. När SD skulle diskuteras fanns Jimmie Åkesson närvarande, men gavs inte tillfälle att säga mycket.

Alexandra Pascalidou har, med hjälp av TV-mediet fått ett genomslag och kunnat synas som få andra. Hon var aktiv i kampanjen "Ungdom mot rasism" 1994-95 och blev strax därefter programledare för SVT:s "Mosaik". Där handlade det för henne om att öppet propagera för "det mångkulturella samhället".

I sitt ”Sommar i P1” 1998 berättade Pascalidou om hur advokaten Hans Göran Franck rekommenderade att hennes far skulle försvinna från Sverige ett tag så att mamman och barnen skulle få PUT i Sverige av humanitära skäl, vilket också lyckades.

Lennart Persson har framträtt i många nyhets- och debattprogram i SVT, alltid lika pålitligt pk. När "Debatt" i februari 2006 skulle diskutera JP:s "Muhammedteckningar" skedde det således utan att man visade några av de teckningar som diskussionen skulle handla om.

Joakim Sandberg var producent av SVT:s "Halal-TV" år 2008. Ett program med tre muslimska damer som programledare. Iförda slöja vägrande de att hälsa genom att ta i hand.

Ozan Sunar

se avsnitt 15 u


2. Radio

Björn Häger drog igång ett drev mot BGF:s ordförande Anders Sundholm 1995 - "den främlingsfientlige nämndemannen" i Svea hovrätt. Genom TT blev det till rubriker i tidningar runtom i landet. Häger hade inte talat med Sundholm innan han skrev sin ovederhäftiga artikel.

Ossian Kentwill anförde som nykläckt journalist ett drev i Radio Stockholm år 1995 mot Blågula frågor.

Staffan Sonning gick inför valrörelsen år 2002, som chef för Dagens Eko, ut med ett direktiv till sina medarbetare angående omnämnande av Sverigedemokraterna: "Vår politik för täckning av småpartier, bl a Sverigedemokraterna"..."Det är partier med budskap som kan beskrivas som främlingsfientliga." Partiet fick inte betecknas som "högerpopulistiskt" eller "invandringskritiskt."

Beträffande P1:s sommarpratare kan inte sägas generellt att man prioriterar utpräglade pk-iter. Däremot släpps garanterat inga icke-politiskt-korrekta personer fram, den risken tar Sveriges Radio inte.

Detta får sin relief genom att det bland sommarpratarna sedan 1990-talet har funnits en hel del utpräglat politiskt korrekta. Även en sådan person kan iofs försvara en plats bland sommarpratarna i kraft av egna kulturella prestationer, men vad vi här fäster oss vid är helhetsbilden:

Zanyar Adami

Kurdo Baksi

Thomas Bodström

Mustafa Can

Andreas Carlgren

Peter Englund

Peter Eriksson

Mohammad Fazlhashemi

Gustav Fridolin

Pehr G Gyllenhammar

Barbro Hedvall

Jackie Jakubowski

Helle Klein

Åsa Linderborg

Claes Malmberg

Annika Ström Melin

Fatima Nur

Maud Olofsson

Alexanda Pascalidou

Nalin Pekgul

Filippa Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt

Paolo Roberto

Mona Sahlin

Yrsa Stenius

Gellert Tamas

America Vera-Zavala

Mikael Wiehe

Rikard Wolff

Sven Wollter