Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

m) Biskopar, präster m.fl.

Anders Arborelius är biskop för Stockholms katolska stift. Han fanns med bland undertecknarna av manifester "Skilda världar" (se Weijryd, nedan)

KG Hammar var svensk ärkebiskop 1997-2006.

Wikipedia: "...utmärktes av ...samhällsengagemang. Han kämpade bland annat för amnesti för asylsökande, avskrivning av de fattigaste ländernas skulder, human kriminalvård, tolerans mot människor av annan religiös tro och för homosexuellas rättigheter."

Hammar fördömde den 8/2 -06 publiceringen av Muhammedbilderna: "Det syftade bara till att såra."

På utställningen "Ecce Homo" i Uppsala domkyrka hade Hammar däremot inte haft synpunkter.

Hammar medverkade år 2005 i påskuppropet, en namninsamling för "amnesti" åt utlänningar som uppehöll sig illegalt i Sverige.

Ur julbrev till ärkebiskopen från signaturen "Räknenissen": "Dina fem barn är vuxna nu, KG. Gick de i en mångkulturell skola? Kanske du har läst undersökningen nyligen om att svenska elever presterar mycket sämre än finska elever? En av förklaringarna sägs vara att Finland bara har 2 % utlandsfödda elever medan Sverige har 12 %. Och nu vill du ge en generell amnesti åt alla asylsökande som fått avslag och gömmer sig. Det skulle ytterligare öka andelen utlandsfödda elever i svenska skolor, och ytterligare försämra elevernas kunskaper. Har du barnbarn, KG? Vill du att de ska gå i en skola av svensk eller finsk typ?"

KG Hammar blev år 2006 belönad med åtminstone två olika priser, dels från Miljöpartiet dels från CMR.

Kristina Hellqvist är Svenska Kyrkans handläggare för flykting- och integrationsfrågor.

I ett pressmeddelande år 2008 förklarade Hellqvist:

"- Vi kommer att fortsätta att trycka på i de här frågorna också efter att namninsamlingen avslutats..."

"- Vi anser att asylrätten har kommit på skam i Sverige och att människors skyddsbehov inte tas på allvar,.."

"- Mycket tyder på att den åtstramade asylpolitiken bottnar i att det svenska samhället på många håll inte lyckas med integrationspolitiken,.."

Med Hellqvists logik blev det dock knappast fråga om att begränsa fortsatt invandring intill dess att man kunnat visa upp en mer lyckad integration.

Syster Marianne bildade 1987 den så kallade Fristadsrörelsen, som gömde utlänningar ("flyktingar") vilka hotades av avvisning. Redan på 70-talet hade hon bedrivit denna typ av verksamhet på Alsike kloster i närheten av Uppsala.

Wikipedia: "Syster Marianne har aktivt deltagit i den svenska flyktingdebatten och sedan 1978 gömt personer, vars ansökan om asyl avslagits, i sitt kloster. 1993 blev Alsike kloster uppmärksammat efter en kritiserad polisrazzia i klostret, där polisen försökte få tag på undangömda asylsökande som hotades av avvisning."

 

Anders Weijryd är svensk ärkebiskop sedan år 2006.

Ur DN den 23/11 -09:

"Nu går kyrkan till attack mot den svenska flyktingpolitiken och vill bland annat stoppa utvisningstransporter av svårt sjuka asylsökande. Man vill också att asylsökande med ett aggressivt hivvirus ska få stanna i Sverige om de inte har råd med mediciner i hemlandet."

Weijryd var med som undertecknare till en artikel i SvD den 14/3 -10 tillsammans med Bengt Westerberg m.fl. “Ensamkommande barn” borde inte få återsändas till Malta, där de möter “inhumana levnadsförhållanden: “De har varken tillgång till tillfredsställande vård eller möjlighet att gå i skolan... Listan kan göras lång över länder i EU som kritiseras för ett undermåligt flyktingmottagande.”

Gunnar Weman var svensk ärkebiskop 1993-97.

År 2001 var Weman med om att underteckna ett upprop med följande krav:

"Vi undertecknade protesterar mot att EU-länderna allt mer stänger sina gränser.

Vi vill inte att poliser eller biljettförsäljare ska tvingas sortera människor efter utseende.

Vi vädjar till våra riksdagsmän att, liksom EU-parlamentarikerna redan har gjort, säga nej till införandet av böter för transportörer.

Vi kräver av regeringen att den inom EU lägger fram förslag som tillåter människor som behöver skydd att resa hit utan hjälp av smugglare."

Karin Wiborn är ordförande för Sveriges Kristna Råd.

Wiborn var med som undertecknare av en artikel  på DN Debatt den 4/10 -09 tillsammans med Paul Hunt och Bengt Westerberg, till förmån för de "papperslösa":

"Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna när det gäller vård till papperslösa... Barnen får i dag tillgång till sjukvård, men inte deras föräldrar eller andra vuxna."