Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

a) Moderaterna

 

Partiledare för Moderaterna, 1970 och framåt:

-1970 Yngve Holmberg

1970 - 1981 Gösta Bohman

1981 - 1986 Ulf Adelsohn

1986 - 1999 Carl Bildt

1999 - 2003 Bo Lundgren

2003 - Fredrik Reinfeldt

 

"Ursvenskt är bara barbariet."

Fredrik Reinfeldt, 2006

 

"...en så att säga motsatsernas dynamik, i detta tidigare så enhetliga svenska samhälle, en friktionsyta uppstår förvisso, men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som med mitt sätt att se, betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället..."."

Carl Bildt i Rinkeby, 1992

 

1. Först på plan

2. Gustaf von Essen

3. Unckel och hoppfullheten

4. Reinfeldt och barbariet

5. Littorin och lintottarna

6. Schlingmann och Vellinge

7. Billström och Bildt

8. Röstupphandling


1. Först på plan

Högerpartiet, med Gunnar Heckscher som ordförande, var tidigare än andra partier ute med ställningstaganden i invandrarfrågan, i den av David Schwarz förordade riktningen.

I augusti 1968 antog partiet programmet "Minoritets- & Invandringspolitik" - det första program från ett svenskt parti att förespråka långtgående stöd till etniska minoriteter.

Ur moderatmotion 1969:

"Samhället bör i möjligaste mån tillgodose minoritetsgruppernas förväntningar och invandrings- och minoritetspolitiken följaktligen utformas så, att individerna i minoritetsgrupperna själva får valfrihet... och att samhället garanterar valfrihet genom aktivt materiellt och personellt stöd till olika minoriteters kulturella och andra aktiviteter."


2. Gustaf von Essen

Under 90-talet tillhörde Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna och Centern en konstellation  som jämfört med övriga fyra partier i riksdagen försökte i någon mån hålla igen inom invandringspolitiken. I sitt program om flyktingfrågor från mars 1993 använde man ingenstans ordet "generös". Där klargjordes att svensk flyktingpolitik "måste förena humanism och omtanke med realism och stramhet." Vidare att vårt samhälle "inte kan ta emot alla de som vill fly från fattigdom och elände."

M-programmet ville även göra anhörigbegreppet snävare, att gälla enbart kärnfamiljen.

Vidare krävde (m) bättre gränskontroll, genom införandet av ett fingeravtrycksregister.

Hemspråksundervisningen såg partiet inte som en uppgift för den offentliga sektorn.

Moderaternas talesperson i flyktingfrågor var då Gustaf von Essen. Han stödde 1996 s-regeringens linje i Åselestriden, dvs avvisning av familjen Gümüscu/Sincari. Efter ett självmord av en asylant senare under året krävde  MUF:s Tomas Idergard i Expressen att von Essen - ledamot av Utlänningsnämnden - skulle avgå.

Gustaf von Essen i riksdagsdebatt den 27 april 2000: "Amnesti är ingen bra idé. Det skulle innebära helt fel signaler och skulle urholka och devalvera asylprocessens legitimitet. De som fått avvisningsbeslut ska lämna landet. Något annat kan inte gälla. Om det finns avvisningshinder ska verkställighet inte ske, men det får bedömas från fall till fall.

En amnesti skulle föda förhoppningar om flera amnestier längre fram och skulle fungera som en magnet för flera asylsökande till Sverige och därmed öka smugglarnas aktiviteter. Att tala om amnesti är en falsk och kortsiktig humanism."

Inför riksdagsvalet 2002 placerades Gustaf von Essen av Moderaterna på icke valbar plats.


3. Unckel och hoppfullheten

År 1997 presenterades programmet "LAND FÖR HOPPFULLA  - manifest för ett nytt sekel" som var framarbetat av en grupp inom partiet under ledning av Per Unckel.

Dokumentet blev dock ursinnigt kritiserat - inte minst från MUF - och har nu gömts undan. I gruppen hade MUF-arna Thomas Idergard och Anna Kinberg reserverat sig.


4. Reinfeldt och barbariet

Efter att Moderaterna förkastat detta "manifest" har som en "röd tråd" genom partiets politik gått en vurm för "mångkulturen"   och en nedklassning av det svenska.

Partiordförande Fredrik Reinfeldt har således uttalat sig:

"- Det sprids en sorts föreställning om att det mångkulturella samhället inte fungerar. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle!"

Fredrik Reinfeldt gjorde sig bemärkt vid ett besök i Ronna, Södertälje, i november 2006 genom uttalandet "Ursvenskt är bara barbariet".


5. Littorin och lintottarna

Dessförinnan hade det blivit rabalder i moderatleden efter ett uttalande av moderat kommunpolitiker i Nykvarn utanför Södertälje.

Ur tidningen Journalisten, 30/8 -06:

"Moderat hoppar av efter 'lintott'-grodan"

"LT skriver i dag att Agneta Östman-Wenger i går drog tillbaka sin kandidatur till kommunfullmäktige i Nykvarn och landstingsfullmäktige i Stockholms län. Enligt LT är detta ett krav från moderaterna.

I sitt mejl skrev Östman-Wenger att LT medvetet skildrat bara invandrarbarn i samband med höstens skolstart.

- Vi publicerar hennes mejl, eftersom hon kandiderar till Nykvarns kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och dessutom har ett kommunalt förtroendeuppdrag, säger Roland Pettersson, tillförordnad nyhetschef på Länstidningen Södertälje, till Journalisten.

Agneta Östman-Wenger skrev att hon 'älskar att se små lintottar. Är det fel i ett land som ursprungligen kryllade av dessa?'. Enligt henne är det 'likadant' i SVT. Agneta Östman-Wenger har förklarat att hennes åsikter 'har inget med rasism att göra'.

Moderaternas partisekreterare Sven Otto Littorin säger till Aftonbladet att agerandet är 'grund för uteslutning'."

 

För Aftonbladet uttalade sig Sven Otto Littorin: “- Hon har hål i huvudet. Jag blir så förbannad. Det här är skandalöst dåligt."

I Aftonbladet blev rubriken “Moderat hoppar av efter rasistgroda till tidning”.


6. Schlingmann och Vellinge

Ny moderat partisekreterare efter Littorin blev hösten 2006 Per Schlingmann.

Schlingmann gjorde sig bemärkt i november 2009, i samband med "de ensamkommande flyktingbarnen" som placerats i Vellinge mot kommunens vilja.

Ur Aftonbladet den 14/11 -09:

"M-ledning läxar upp Vellingemoderat"


7. Billström och Bildt

Med tillträdet av den borgerliga regeringen år 2006 blev moderaten Tobias Billström ny migrationsminister. En av hans insatser har varit att medverka till större möjligheter för utlänningar att få PUT som arbetskraftsinvandrare.

Båda de gånger som Carl Bildt och moderaterna varit i regeringsställning har invandringen slagit nya rekord.

8. Röstupphandling

Från Mopsens blogg den 27/2 -10:

"Hur kommer det sig att Rinkeby blev moderattätare än Bromma, frågar Alexandra Pascalidou och besvarar själv frågan i tidningen Metro den 26 februari 2010.

'De lovade oss en somalisk moské för skattepengar', avslöjar en svensk-somaliska."

"Rinkeby har blivit en somalisk stad med klanbildningar. I källarmoskéerna (5 st) erhåller befolkningen anvisningar om hur de skall förhålla sig i olika frågor. Moderaterna vann alltså årets upphandling av röster i Rinkeby på löftet om att bygga en ny moské."