Kapitel 7: AVDEMOKRATISERING

g) Självstyre

 

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att invandringen medför inskränkningar av demokratin på såväl kommunal som nationell nivå

 

1. Kommunal nivå

2. Nationell nivå

3. Folkomröstningar


1. Kommunal nivå

Vellinge är en omvittnat välskött kommun, en av de bäst skötta i Sverige. Det är också en av de många kommuner som inte önskat ta emot de unga utländska män som i media går under beteckningen "ensamkommande flyktingbarn". Därom har ledande politiker och en majoritet av befolkningen inom kommunen varit överens.

Plötsligt gjorde Malmö en kupp, genom att placera ut 30 av dessa unga män i ett vandrarhem i Vellinge, varpå Vellinge pådyvlas det fortsatta ansvaret. Inledningsvis protesterade både befolkning och m-politiker i ansvarig ställning, men togs snart under "behandling":

• sedvanligt drev i massmedia

• "opinionsmätning" per telefon och med vinklade frågor som gav önskat resultat: majoriteten ville de emot "barnen"

• direktiv från moderatledningen på riksnivå till lokala m-politiker.

Ur Aftonbladet den 14/11 -09:

"M-ledning läxar upp Vellingemoderat

Lars-Ivar Ljungmans agerande har lett till en intern strid bland Skånemoderaterna.

Nu har Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann läxat upp Lars-Ingvar Ljungman i Vellinge för hans uttalanden om flyktingbarnen och deras ankomst till transitboendet i Hököpinge.

'Jag tycker själv att flera uttalanden varit olämpliga', säger Per Schlingmann i ett brev som han på lördagen skickade till moderata kommunpolitiker runt om i landet.

Per Schlingmann säger till TT att Ljungman klargjort att han står bakom grunderna i moderaternas och regeringens integrations- och flyktingpolitik.

- I mitt samtal med Lars-Ingvar Ljungman markerade jag också vikten av att vara aktsam med språket så att inte enskilda uttalanden riskerar att leda diskussionen fel. Vellinge uppmanades också att teckna avtal med Migrationsverket.

Vellinge, genom Lars-Ingvar Ljungman, lovar nu att agera konstruktivt för att erbjuda dem som bor på transitboendet trygga förutsättningar."

På så vis framtvingades en "pudel" från kommunalråden i Vellinge.

Samtidigt har i debatten alltmer höjts röster om tvingande lagstiftning, för att i denna del upphäva den kommunala självstyrelsen. Kommuner ska, vare sig de vill eller inte, bli tvungna att ta emot "ensamkommande flyktingbarn" .

Kravet förs fram av den rödgröna oppositionen, men har stöd även inom regeringspartierna. Man ser det som att kommuner måste "ta sitt ansvar" - och det handlar då inte om ett ansvar gentemot de egna medborgarna och skattebetalarna.

I DN den 19/2 -10 pläderade Luciano Astudillo (s) och Anders Lago (s) för en "Lex Vellinge", som skulle avskaffa det kommunala självstyret:

"Vi vill ändra i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) så att det ska bli obligatoriskt för alla kommuner att kunna ta emot såväl asylsökande som nyanlända flyktingar och se över bostadsförsörjningslagen (SFS 2000:1383) så att det tydliggörs att kommunerna har ett ansvar också för nyanlända på bostadsmarknaden. Det ska inte vara möjligt att framhålla avsaknad av bostäder som ett skäl till varför man inte kan ta emot några asylsökande eller nyanlända."


2. Nationell nivå

Inflytandet för demokratiskt valda politiker kringskärs även på nationell nivå, genom internationella konventioner och vida tolkningar av dessa.

Med hänvisning till "mänskliga rättigheter" har således FN-byråkrater krävt att Sverige måste göra långtgående ekonomiska åtaganden för även personer som befinner sig illegalt i landet.

Efter folkomröstningsresultat i Schweiz om minareter har Johannes Åman på DN argumenterat att domstolar ska kunna upphäva det schweiziska folkets beslut.

Istället för bojkott av Schweiz:

"En bättre väg är den juridiska. En anmälan lämnades häromdagen in till Europadomstolen i Strasbourg. Sannolikt kommer den inte att tas upp av domstolen. Dels för att anmälaren inte personligen har ansökt om att få bygga någon minaret. Dels för att ärendet ännu inte förts så långt det går att driva inom det nationella rättsväsendet.

Men tids nog kommer ett fall som uppfyller villkoren. Och då finns gott hopp om att minaretförbudet underkänns av Europadomstolen."


3. Folkomröstningar

Hållningen till folkomröstningar blir allt tydligare från etablissemanget: folket kan ju rösta fel.

Efter Sjöboomröstningen 1988 var centerledare Olof Johanssons kommentar: "Man röstar inte om medmänsklighet".