Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

f) Intresseorganisationer

 

1. Skattebetalarna

2. Pensionärsorganisationer

3. Fackföreningar

4. Hembygdsföreningar

 

I det svenska samhället finns ett antal stora intresseorganisationer. För många av dessa borde det vara en självklarhet att reagera mot den förda invandringspolitiken, då den drabbar deras medlemmar hårt.

Det är dock uppenbart att ledningarna för dessa organisationer har något annat mål, överordnat sina medlemmars intressen.


1. Skattebetalarna

Det mest uppenbara exemplet är kanske Skattebetalarnas förening.

Ur föreningen målsättning:

"Stoppa slöseriet
Genom att hushålla bättre med skattepengarna kan skatterna sänkas utan att välfärden hotas. Av de totala skatteintäkterna går nämligen mindre än en tredjedel till vård, skola och omsorg. Skattebetalarnas Förening driver på för att stat, kommuner och landsting ska sluta slösa med skattepengarna"

Medlemmar i föreningen hade inför föreningens stämma år 2005 motionerat om att Skattebetalarna skulle intressera sig för den största av alla utgiftsposter och det värsta av allt slöseri som förekommer med skattemedel, nämligen massinvandringen. Detta genom att ta fram en siffra på invandringens kostnader   - motionerna konstaterade att gjorde uppskattningar varierade mellan 30 och 300 miljarder kronor. Intresset från styrelsen var dock lamt - som kostnader för invandringen ville man se bara Migrationsverkets budget!

"Kostnaderna för flyktingmottagningen är väl kända, offentligt debatterade och av allt att döma inte av den storleksordningen som motionerna antyder."

Motionerna avslogs.


2. Pensionärsorganisationer

Pensionärerna har flera stora organisationer, bl.a. PRO och SPF.

Ingen av dem tar upp orättvisorna gentemot svenska pensionärer, som ÄFS och rätten till etniskt boende.

Med tanke på hur det "mångkulturella samhället" drabbar pensionärer genom sänkta pensioner (dränerade AP-fonder), åldringsrån och sämre äldreomsorg borde både PRO och SPF ha kampen mot "mångkulturen" högt på sin dagordning.

Så är dock inte fallet.


3. Fackföreningar

Det var en gång LO som drev fram beslutet om reglerad invandring på 60-talet.

Man hymlar om "utnyttjad" utifrånkommande arbetskraft, istället för att tala klarspråk om att denna billigare - ofta svarta - arbetskraft försätter fackets egna medlemmar i arbetslöshet.

LO-fack har också uteslutit medlemmar som verkar mot massinvandringen. Idag bekymrar sig LO mer om de "papperslösa" än om svenska arbetare.

Andra fackliga organisationer har agerat på liknande sätt. Jusek vägrade försvara sin medlem Kenneth Sandberg, då denne var sverigedemokrat. SSR uttalade sig mot att Sverige ska bevaras svenskt.

Lärarorganisationer har medverkat i ett antal kampanjer för mångkultur och mot invandringskritik.


4. Hembygdsföreningar

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) är en riksorganisation för den svenska hembygdsrörelsen. Denna har för valåret 2010 sökt och beviljats 890.000 kronor från statliga Ungdomsstyrelsen och Kulturrådet för att fram till valet 2010 driva projektet "Kulturarvet och toleransen".

Syftet med projektet anges vara att "lyfta fram kulturarvet som en inkluderande gemensam samhällsangelägenhet och motverka intolerans, rasism och islamofobi."

På SHF:s websida preciseras det:
 
"Nu finns det en utbildning som ger kunskap och beredskap för att hantera intolerans och främlingsfientlighet. Inom ramen för projekt Kulturarvet och toleransen har SHF tagits fram en tredagars utbildning tillsammans med Expo, en stiftelse som grundades i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska och rasistiska tendenser i samhället."