Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

k) Övriga media

Johan Ehrenberg ger ut tidskriften ETC och är en uttalad förespråkare av obegränsad invandring.

 

PM Nilsson var 1999-2007 chef för Expressens ledarredaktion, nu arbetar han med Newsmill.

Den 26/3 00 skrev Nilsson: "Den nya vågen av nationalistisk populism som lockar allt fler väljare i länder som Danmark, Belgien och Österrike har hittills fördömts som främlingsfientlig.

Förmodligen är det en rättvis beskrivning. Alla partier av det slaget har en udd riktad mot invandring i allmänhet och muslimer i synnerhet. Man tycks dra en gräns mellan ett 'vi' som har bott här länge och ett 'dom' som är nykomna i landet... . Att skilja sammanboende kulturer åt kräver brutala kränkningar av mänskliga rättigheter. Fördömandet är på alla sätt berättigat."

Nilsson i Expressen den 19/9 -06: "Jag har aldrig mött en så öppen rå och folklig rasism som i Skåne. Jag har aldrig upplevt en så djävulsk ryktesspridning om smårån, butiksstölder och slagsmål. Jag har aldrig varit på ett ställe där så många fega kräk så tvångsmässigt förolämpar folk med annan hudfärg."

I en diskussion år 2005 i TV24:s "Pressklubben" om BRÅ:s undersökningar kring invandrares brottslighet uttalade Nilsson att "vi ska inte se till hur det är, utan till hur det borde vara."

Karin Rebas är journalist och arbetar på Liberala Nyhetsbyrån.

Den 7/7 -07 hade Karin Rebas en kolumn "Upp till kamp!" i DN. Hon beskrev där SD:s folkhemstanke som ”en obehaglig mix av främlingsfientlighet, protektionism och EU-skepticism."

Vidare att ”sd driver framför allt en rädslans politik: deras väljare avvisar allt som är nytt, okänt, som utgör ett potentiellt hot mot den egna livsstilen.”

Göran Rosenberg var på 90-talet redaktör tidskriften Moderna Tider och är idag kolumnist.

I polemik mot BGF vände sig Rosenberg i MT mot synsättet att det finns gränser som behöver dras: "...förutsätter att det finns ett på förhand givet 'Sverige' som bara tål ett visst mått av kulturella och etniska påfrestningar, dvs att det finns en gräns för hur mycket främmande influenser ett samhälle orkar med. Varje ny främling tycks belasta en förutbestämd kapacitet hos samhället att anpassa och försvenska vederbörande.

Med en sådan uppfattning återstår bara att definiera målet för den nödvändiga anpassningen (svenskhetens kärna), och att fastställa den kulturblandningens smärtgräns bortom vilken anpassning är omöjlig och samhället hotat. Mot slutet av trettiotalet kunde målet definieras i rasbiologiska termer och smärtgränsen dras vid något tiotal tysk-judiska läkare..."

Göran Rosenberg fick år 2004 priset "Frihetspennan".

Hanna Sundin arbetade på 90-talet för Liberala Nyhetsbyrån. Där drev hon tesen att oliktänkande beträffande invandringen i Sverige "får säga sitt": "alla som vill driva en åsikt eller bilda opinion måste acceptera att konkurrensen om 'arenorna' är hård."

Den som hade en annan verklighetsbild hängav sig enligt Sundin åt "konspirationstänkande".