Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

q) Byråkrater och tjänstemän

Sven-Erik Alhem har varit överåklagare, sedan 2009 ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund. Alhem är engagerad i mänskliga rättigheter och hatbrott, enligt Wikipedia.

Sven-Erik Alhem tyckte att Aftonbladets publicering den 9/12 1999 av "62 nazister"  var riktig, trots att vissa av de utpekade inte ens dömts för brott: "Visst finns det pressetiska regler och det är modigt att ta risken att bli fälld. Den fege hade i stället valt att låta bli att publicera och dragit en filt över sig."

Alhem kandiderade för fp i riksdagsvalet 2006, utan att bli invald. Han misslyckades också med polisbefäl Bengt Lindström i Malmö som sänt ett argt mejl till kommunalrådet Reepalu. Alhem ville få Lindström fälld och fängslad.

Andreas Carlgren var GD för Integrationsverket 2000-06, sedan minister.

Som nytillträdd GD fick Carlgren disponera en kolumn i Avisen den 5/2 -00. Rubriken blev "'Satsa på mångfald, eller gå under'".

Carlgren skrev: "Kanske är lärdomen att det gäller att skapa goda cirklar för integration och generositet människor emellan. Att en stark och aktiv integrationspolitik faktiskt skapar större öppenhet och generositet i samhällsklimatet.

ALLRA VIKTIGAST är måhända vilka frågor som ställs överst på dagordningen.

Att inte låta problemen vara utgångspunkten, utan istället ta vara på möjligheterna till utveckling och framsteg tack vare mångfald."

Dan Eliasson är sedan 2007 GD på Migrationsverket, var dessförinnan statssekreterare (s) åt Thomas Bodström på justitiedepartementet.

Elisassons pk-ism kan vara så nitisk att den slår knut på sig själv. Ur Sydsvenskan den 30/11 -07:

"Den pågående inströmningen av asylsökande irakier till Sverige kan på sikt bli avgörande för att bevara det svenska välståndet. Det anser Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson, som hävdar att Irakflyktingarna ger Sverige en fördel som inte kommer andra europeiska länder till del."

"Dan Eliasson ser det också som bekymmersamt att EU-länderna inte solidariskt delar på flyktingbördorna från Irak." " ...det finns länder som inte vill ta ansvar."

Alexander Gabelic

Se avsnitt u

Thomas Hammarberg är sedan 2006 Europarådet kommissionär för mänskliga rättigheter. Han har tidigare arbetat inom Amnesty, Rädda Barnen och Olof Palmes Internationella center.

Tillsammans med Olle Wästberg skrev Hammarberg på 60-talet i ett debattinlägg:

"Under alla omständigheter - och i synnerhet i en större europeisk gemenskap - kommer vi i framtiden ha en relativt omfattande invandring. Det bör ses som någonting positivt: den kan berika det svenska samhällslivet, förvandla Sverige till ett mångkultursamhälle."

Som kommissionär har Hammarberg uttalat sig i aktuell asylpolitik.

Från Wagers blogg den 11/3 -10:

"En migga kommenterar vad Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, skriver i en debattartikel i GöteborgsPosten (7 mars) med rubriken  'Inhumant att utvisa romer till Kosovo' så här:

'Thomas Hammarberg pekar på punkt efter punkt på sociala problem. Det är rätt pinsamt när en så högt uppsatt person inte förstår skillnaden mellan levnadsvillkor - hur svåra de än är - och asylskäl.'"

Paul Hunt är sedan år 2002 "FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa". En nyazeeländare som gärna lägger synpunkter på svensk flyktingpolitik.

Ur Vårdfacket den 13/2 -08:

"Paul Hunt påpekade att Sverige har skrivit på ett otal mänskliga rättighetsdokument som erkänner rätten till bästa möjliga hälsa, en omfattande rättighet som förutsätter tillgång till medicinsk vård utan diskriminering.

- Så Sverige är lagligt bundet att göra allt man kan. Avgörande är att denna fundamentala rätt ska åtnjutas av alla, inklusive av papperslösa."

Efter en "hearing om papperslösa flyktingar" arrangerad i Stockholm av Röda Korset var Hunt glad, enligt SR:s webbsida: "Paul Hunt säger att han i sina kontakter med den svenska regeringen aldrig hört argumentet att det skulle vara en ekonomisk fråga att ge sjukvård till papperslösa och det är han glad för."

På DN Debatt den 4/10 -09 skrev Hunt tillsammans med Bengt Westerberg i ämnet:

"Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna när det gäller vård till papperslösa... Barnen får i dag tillgång till sjukvård, men inte deras föräldrar eller andra vuxna."

Lena Häll-Eriksson var GD för SIV/Migrationsverket 1996-2003.

Det var Häll-Eriksson som 1997 fick kalla fötter inför trycket uppifrån och avskedade Kenneth Sandberg. Hon uttalade att "det är klart olämpligt att människor med Kenneth Sandbergs uppfattningar arbetar hos oss". och "för att vi ska kunna göra något... måste någon vara beredd att ställa upp och vittna".

Samma år (den 29/7) sade Häll-Eriksson i SvD: "... det är din och min rätt att - inom lagens råmärken - fritt äta, klä oss och bete oss hur vi vill, som ifrågasätts när ropen på konformitet stiger som giftmoln mot skyn."

Katri Linna är sedan år 2005 ombudsman mot etnisk diskriminering och sedan år 2008 chef för den sammanslagna DO-institutionen.

Linna har som DO visat en nitiskhet, för att inte säga extremism: uniformkrav på arbetsplatser ska inte omfatta muslimer, ej heller får krav på kunskaper i svenska ställas.

De skadestånd hon krävt har varit på mycket höga nivåer.

Peter Nobel var Sveriges - och världens - förste DO. Han var ombudsman mot etnisk diskriminering 1986-91, därefter GD på svenska Röda Korset och sedan expert hos FN, på rasdiskriminering.

I en GP-artikel den 16/7 -86 skrev Nobel: "Rasism är en ideologi där målet är att utrota de raser som rasisterna anser är mindervärdiga". "Organisationen som kallar sig Bevara Sverige Svenskt vill egentligen bevara Sverige Nazityskt"

Frank Orton var DO 1992-98.

I skriften "De fyra första åren - en reDOvisning" skrev Orton om västeuropeiska länders försök att reglera invandringen: "Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att människor från dessa länder bortom Europa icke är önskvärda. Detta leder lätt till nedvärderande tankar om dem som människor."
"Det finns de som inte har förstått, att rätten att fly och att få asyl också är en av dessa mänskliga rättigheter."

Vad Orton själv inte verkade ha förstått var att det finns två förutsättningar för att få asyl. 1. man har skyddsbehov 2. man har lagt in sin asylansökan i första asylland.

Lars Stjernkvist var GD för Integrationsverket 1998-2000 och partisekreterare (s) 1999-2004.

Sedan år 2007 är Stjernkvist kommunalråd i Norrköping och har framfört förslaget att kommunerna skall tvingas att ta emot "ensamkommande flyktingbarn".

I Stockholm City den 12/12 -03 gjorde Stjernkvist detta inlägg kring sanning och lögn:

"I lördags bidrog våldsamma motdemonstranter till att nazisterna i Salem lyckades i sitt uppsåt: våldet segrade. Redan dagen innan uppmanade vi socialdemokrater alla kloka antirasister att stanna hemma. Det fanns tydliga signaler om att motdemonstranter planerade att möta våld med våld..."

"Vi ska bemöta deras propaganda, avslöja lögnerna och presentera fakta."

En debatt på s-webben med Björn Hammarbäck år 2004  hade gjort Lars Stjernkvist förskräckt:

"Med intresse, och viss förskräckelse, läser jag Björns frågor och inlägg. ... Vi människor har alla samma värde, och därför håller jag helt med Ibrahim om att det är fel med prislappar. Arbetslöshet har klassmässiga, könsmässiga och etniska mönster, det vet vi alla.... Du hänvisar till Lars Janssons siffror, som är uppenbart felaktiga. Antingen är du aningslös eller söker efter uppenbart fördomsfullt och starkt vinklat material. Båda alternativen förskräcker."

Margareta Wadstein var DO 1998-2004, dessförinnan diskrimineringsutredare.

Wadstein drev många extrema åsikter, t ex att man inte skulle behöva vara svensk medborgare för att sitta som nämndeman i svensk domstol. Hon vände sig mot användning av adventsljusstakar på arbetsplatser, då det kunde anses kränka muslimer.

I Sydsvenskan den 21/10 -99 gick Wadstein utöver sin roll som ämbetsman, att bevaka respekt för gällande lagar: "Diskriminering finns även inskriven i lagen. Det krävs till exempel svenskt medborgarskap för att bli polis."

Bengt Westerberg - se 15x

Kjell Öberg, 1913-2003, intar en särställning. Han var GD för Statens Invandrarverk från starten 1969 till 1979.  Öberg hade 1966 blivit chef i inrikesministerns Arbetsgrupp för invandrarfrågor. Som pensionär var han ordförande i den diskrimineringsutredning som lade sitt slutbetänkande 1985.

Öberg i AB den 4/11 -69: "Om trettio år, år 2000, har jordens folkmängd fördubblats. Det är inte rimligt att tro att Sverige skall få förbli det glesbygdsområde som det faktiskt är idag.""

"Med en jämn ström av invandringen skulle vi förmodligen kunna ta emot i genomsnitt 100.000 om året i 20 år utan att välfärdssamhället går förlorat."

"I alla händelser är det dags för att på allvar inse att invandrarnas anpassning till Sverige kräver att vi anpassar oss till dem och en gång för alla accepterar att vi inte har ett evigt monopol på våra 448.000 kvadratkilometer."

Öberg såg den kanadensiska invandrarmodellen som ett föredöme: "Vi syftar inte till att bli en smältdegel, vi vill bli en mosaik av många kulturer."

Kjell Öberg i SÌV:s tidning "Ny i Sverige", nr 4/77:

"...fordrar samhälleliga krafttag. Framför allt gäller det att... vi gör allvar av vår proklamerade invandrar- och minoritetspolitik.

Dit hör inte minst en grundlig omskolning av invandrarnas svenska omgivning. Vad vi framför allt måste lära oss inse är att det kulturellt homogena Sverige inte finns längre och att det aldrig kommer att återuppstå."