Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

h) Journalister som grupp

 

”Invandringens sociala och ekonomiska verklighet finns långt bort från den politiska och mediala elit som lever i solida bostadsområden, där högavlönade umgås med likasinnade. För dem är det av större betydelse att värna sina karriärer och där ingår att demonstrera att de är goda och progressiva människor. Det är viktigare än att allsidigt rapportera om det ansvarslösa asylmottagandets kostnader och konsekvenser”

Gunnar Sandelin, på Newsmill  20009

 

 

Dessa avsnitt om redaktörer och journalister är egentligen en omöjlighet. Det finns ju så många personer inom journalistkåren som medverkat i vansinnet. 

I en bemärkelse skulle i stort sett varenda journalist i Sverige kunna tas med - det är ju en förutsättning för att få behålla jobbet, att man som journalist intar en politiskt korrekt hållning kring invandringen och använder de vedertagna signalorden om kritiker som "främlingsfientliga", osv.

Vi blir tvungna att sålla hårt, för att prioritera fram de individer som spelat en särskild roll - genom sin mediala genomslagskraft eller genom sin extremism.

Genomslagskraften kan bero på dels hur känd och respekterad journalisten är, dels vilket media som står till vederbörandes förfogande.

Hit må räknas även debattredaktörer och programproducenter, som kanske inte själva uttalar sig, men som fyller en viktig grindvakts- och filterfunktion.

Vi talar om etermedia som TV och radio, såväl som dagstidningar och tidskrifter. Samt kolumnister och sommarpratare i radion.


Vad styr våra massmedia?

En faktor är naturligtvis ägarförhållanden och osäkra anställningsförhållanden för journalister. Även redaktörer kan få sparken med omedelbar verkan, som det visade sig med Expressens Erik Månsson 1994, efter löpsedeln "KÖR UT DEM!" Ägarförhållanden har ytterst betydelse!

Det handlar också om urval och utbildning eller indoktrinering av de personer som blir journalister.

Ett prov på tidig attitydbildning gav elevkåren på JMK i Stockholm prov på år 2000, med sitt brev om att slippa invandringskritiska tidskrifter.


Vilka partipolitiska sympatier dominerar bland svenska journalister? Detta resovisas i en Smedjan-artikel den 19/4 -0.

Utvecklingen över tid visar hur andelen sympatier för Vänsterpartiet ökat dramatiskt sedan 60-talet, till att vid sekelskiftet ligga kring en tredjedel.

Dubbelt så många journalister har sina sympatier med vänsterblocket som med det borgerliga blocket:

 

Var bor svenska journalister?

De visar sig att få har sökt sig till invandrartäta områden.

Om detta skrev Sakine Madon i Expressen den 4/7 -09:

"Högalid på Södermalm i Stockholm toppar i popularitet; där bor hela 371 journalister som kan morsa på varandra i matbutiken och föreslå nästa brunch eller lattefika. Stockholms innerstad lockar 19 procent av samtliga svenska journalister - på en yta där tre procent av svenska folket bor.

1.259 journalister trängs på Södermalm, medan det i Rosengård bor sju och i Angered tio. Så mycket som det skrivs, debatteras och görs reportage om ställen som Rosengård, och ändå så få journalister som bor och lever där."