Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

r) Forskare och "experter"

Stéphane Bruchfeld har axlat rollen som överdomare om vem som är antisemit eller inte, han klarar också av att påstå saker utan att egentligen ha sagt något. Metoden är den beprövade och framgångsrika “guilt-by-association”.

Genom Bruchfelds försorg har ett antal invandringskritiker och andra fritänkande svenskar hamnat på "World Antisemitism Report", vilket garanterar en världsomfattande svartlistning i media på livstid.

Genom en skräddarsydd undersökning av svenska elevers kunskaper och attityder fick Bruchfeld sin bok "Om detta må ni berätta" tryckt i massupplaga. Efteråt ansåg han dock att den ekonomiska ersättning som han fått inte stod i proportion till den höga upplagan.

Marie Demker är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

 

Marie Demker illustrerar hur det som saknas i vetenskaplighet kan kompenseras i politisk korrekthet.

Se vidare 13b.

Ulla Ekström von Essen är filosofie doktor i idéhistoria vid Stockholms universitet.

Se vidare 13b.

Masoud Kamali blev Mona Salins man att utreda etnisk diskriminering i Sverige, där han redan innan utredandet börjat var klar med svaret: en omfattande och allvarlig etnisk diskriminering förekommer i Sverige. Och förklaringen är enkel: det finns en "strukturell rasism" i samhället. 

Genom att abstrahera sig till en nivå där ingen förstår vad han pratar om kan Kamali försäkra sig om att i sak inte behöva bli motsagd.

Anna Lena Lodenius

se 12 f

Birgitta Löwander, sociolog vid Umeå Universitet, figurerade i slutet av 1990-talet, som mediagranskare och EU-expert - med oreserverade sympatier för AFA-iter.

Se vidare 13b.

 

Helene Lööw är historiker och sedan år 2003 överintendent på myndigheten "Levande historia".

Lööw har en sansad framtoning, men i själva uppdraget med "Levande historia" ligger att hävda en koppling mellan "Förintelsen" och svensk invandringspolitik 70 år senare.

Lööw medverkade i Deland och Westins antologi "Brunt".

Se även 7 d

Bo Rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Som sådan har han gjort sig bemärkt i den svenska samhällsdebatten. Inte desto midnre nedlät han sig i Expressen den 1/3 -10 till att ge råd om hur man skulle "kväsa SD": inte genom att diskutera i sak utan genom att ironisera och förlöjliga. Och där kan Carl Bildt var rätt person, tror Rothstein.

 

Jerzy Sarnecki är den i svenska media mest anlitade kommentatorn kring brottslighet. Han har två stående besked att ge:

A. Brottsligheten har inte ökat, bara anmälningsbenägenheten.

B. Invandrare är egentligen inte överrepresenterade, det är bara den svenska polisen som visar mer intresse av att sätta dit invandrare än svenskar.

Se vidare 13b.

Åke Sander är docent i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Sander var redaktör för SIV-boken "Rasismens varp & trasor" 1995. Den tes han där driver är att begreppet "rasist" ska ges en ny innebörd. Från den hittillsvarande biologiska ska vi övergå till en vidare, kulturell rasism.

Sander sticker inte under stol med syftet, han talar om att ha ett "effektivt politiskt vapen i kampen...".

I denna kamp finns en fiende: "...jag anser mig... med vetenskaplig heder i behåll kunna klistra termen 'rasism' på fienden oberoende av i vilken skepnad han/hon uppenbarar sig."

Åke Sander argumenterar uttryckligen för att etikettera denna fiende: "etiketterande av honom som 'rasist' är taktiskt-politiskt viktigt,.."

Se även 7 d

Gellert Tamas

se avsnitt u

Charles Westin är föreståndare för Ceifo - Centrum för Invandrarforskning. Sedan år 2007 är han även ordförande för stiftelsen Expo.

I tidskriften "Invandrare & Minoriteter" nr 3/97 hade Westin en artikel med udd mot Kajsa Ekholm-Friedman:

"Sedan 30 år är... invandringen till Sverige starkt kontrollerad och politiken under de senaste 30 åren kan beskrivas som en serie skärpningar av villkoren för utländska medborgare att få uppehållstillstånd i Sverige. Vi har inte och har aldrig haft någon massinvandring till Sverige."

Westin driver en tes om nettoinvandring: från det antal som under en period invandrar skall dras det antal som under samma period utvandrar från Sverige - svenskar som utlänningar.

"Ekholm Friedmans föreställning om att Sverige faller sönder till följd av invandringen för tankarna till nazisternas kvasivetenskapliga utläggningar om 'den judiska världskonspirationen' som roten till problemen i den tidens tyska samhälle."

"Vad frågan ytterst handlar om är moral och etik,.."

Westin har tillsammans med Mats Deland skrivit antologin "Brunt", där AFA medverkade.

Se även 13b.