Kapitel 13: FÖRLJUGENHET

b) Hängivna experter

 

"Främlingsfientligheten uppstår i en mix av okunskap och trångsynthet, en oförmåga att vara tolerant."

Ulla Ekström von Essen

 

"Som varje ny överklass genom tiderna såg de sitt samhälle som historiens slutmål. Och som varje överklass i historien byggde de sig en vacker ideologi och hyrde professorer att försvara den och poeter att besjunga den.

Och dessa lysande diktare och tänkare bespottade ett samhälle som inte längre fanns, för att därmed känna sig tappra. Och de beskyllde det nya samhället för att alltför långsamt hasta mot ett fulländat system av förtryck, och de kände sig därmed tappra. Och de blev rikt belönade."

Sven Delblanc

 

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att de som kring invandringen uppträder i egenskap av "forskare" och "experter" ofta är mycket ensidiga och partiska

• att just denna typ av partiskhet kan vara ett sätt att komma i det mediala rampljuset

 

 

För att ge ett budskap en extra tyngd kan det fylla en funktion att den som framför det presenteras som "expert" eller "forskare". Av en sådan förväntas ju:

• särskilda insikter och kunskaper i ämnet

• saklighet och opartiskhet

• oberoende av politiska intressen

• distans till subjektiva värderingar.

Som de praktiska erfarenheterna har visat svarar dock de i media  figurerande experterna/forskarna dåligt mot sådana förväntningar när ämnet är invandringen och dess konsekvenser, eller politisk opposition mot invandringspolitiken.

Först hade jag tänkt att som rubrik för detta avsnitt sätta "köpta experter", och det kan kanske gälla i vissa fall, men i många fall är det nog fråga om ett eget engagemang, med extrem innebörd. De är hängivna en politisk övertygelse.

Här tar vi upp några exempel.

1. Mats Deland

2. Anna Lena Lodenius

3. Stephane Bruchfeld

4. Charles Westin

5. Birgitta Löwander

6. Marie Demker

7. Ulla Ekström von Essen

8. Jerzy Sarnecki

9. Tomas Böhm

10. Klara Hradilova Selin

11. BRÅ i övrigt

12. DO


1. Mats Deland

Mats Deland var på 1990-talet en ung "forskarstuderande" i Stockholm, med flitig tillgång till Aftonbladets kultursida för att angripa invandringskritiker. Han skulle gälla för att vara en objektiv granskare, men det framgick snart att han i själva verket var aktiv inom AFA.

I Aftonbladet den 17/7 -97 skrev Deland:

"Så länge protester mot övergrepp - miljöförstöring, djurplågeri, men också rasism, fascism, porr, homofobi - grundas i en kamp mot maktmissbruk människor emellan... har det i detta avseende ingen betydelse om de sker i form av demonstrationer, debattartiklar eller materiell förstörelse."


2. Anna-Lena Lodenius

Anna-Lena Lodenius fick sin bok "Vit makt och blågula drömmar" (1998) att ingå i regeringens kampanj "Levande historia", uppbackat av både Skolverket och lärarfacken.

Se vidare 12 f.


3. Stéphane Bruchfeld

Stéphane Bruchfeld figurerade i Expressen våren 1995 som "forskaren" som "slog larm": det fanns en grupp medborgare som arbetade med opinionsbildning mot den förda invandringspolitiken.

Rubriken citerade honom "Början till ett nytt främlingsfientligt parti".

Se vidare 12 f.


4. Charles Westin

Charles Westin föreståndare för Ceifo - Centrum för Invandrarforskning. Sedan år 2007 är han även ordförande för stiftelsen Expo.

Tillsammans med Mats Deland gav Westin 2007 ut antologin "Brunt!" med ambitionen att "kartlägga högerextrema rörelser" i bl.a. Sverige.

Wikipedia om Westin:

"År 2005 satt han med i juryn på den av bland annat Svenska PEN anordnade "asyltribunalen" tillsammans med bland annat Agneta Pleijel och Björn Linell. Tribunalen riktade skarp kritik mot svensk flyktingpolitik som alltför restriktiv

Charles Westin disputerade i pedagogik 1973 på avhandlingen Existens och identitet som handlar om identitetsfrågor som personer som invandrat till Sverige möter i det nya livet. Sedan dess har han huvudsakligen arbetat med forskning inom området internationell migration och etniska relationer, både i Sverige och internationellt. Westins forskning har behandlat frågor om diskriminering och rasism, integration och mångfald, flyktingars och ungdomars situation."

I tidskriften "Invandrare & Minoriteter" drev Westin en tes om nettoinvandring och kom fram till:

"Vi har inte och har aldrig haft någon massinvandring till Sverige."

"Vad frågan ytterst handlar om är moral och etik,.."

Som invandringsforskare har Westin och CEIFO visat klent eller inget intresse för att forska om invandringens konsekvenser för det svenska samhället.


5. Birgitta Löwander

Birgitta Löwander var aktiv i slutet av 1990-talet.

Först hade hon på regeringens uppdrag granskat närradiosändningar. Det visade sig att Löwanders tröskel för "rasism" var låg.

Ur Vetlanda-Posten, den 10/12 -98:

"Flera närradiostationer bryter mot grundlagen och sprider rasistiska budskap.

- Uttalandena innebär hets mot folkgrupp, för att inte säga rasism. Kulturrasism, säger sociologen Birgitta Löwander som har skrivit en rapport om rasism i radio."

"Det är enligt rapporten mycket kränkande påståenden om flyktingar och invandrare som sprids. Till exempel att de skulle vara orsaken till Sveriges ekonomiska problem."

De flesta invandringskritiker är i själva verket noga med att inte uttala sig i generella termer. Invandrare eller grupper av invandrare är överrepresenterade i bidragsförsörjning och brottslighet. Detta är självfallet inte liktydigt med att de flesta, än mindre alla, invandrare är bidragstagare eller kriminella.

Det faktum att den samlade effekten av den förda invandringspolitiken blivit ekonomiska problem och ökad fysisk otrygghet är inte detsamma som att varje invandrad individ är orsak till detta.

Därefter utsågs Birgitta Löwander till EU-expert på "rasismen".  Hon har därvid uttryckligen solidariserat sig med AFA-grupperingar.

Ur SvD den 22/10 -99:

"I dagarna flyttar hon till Wien för att, som första svensk, jobba vid EU:s Centrum för bekämpning av rasism."

"...de antirasistiska ungdomarna är egentligen våra hjältar! De vågar protestera mot de odemokratiska krafterna. Som vi andra inte gör.

Mediernas uppgift borde vara att popularisera antirasism och solidaritet igen, menar Birgitta Löwander. Och ge antirasister ett ansikte som varken är demoniskt, extremt eller farligt.

Men är det verkligen rätt att försvara demokratin med våld?

- Man kan ju inte bortse från att rasister och nazister använder sina demokratiska rättigheter för att undergräva demokratin. Det är detta antirasister protesterar mot. Det våld antirasister gör sig skyldiga till vid gatudemonstrationer, att de kastar sten och så vidare är helt ojämförligt med det våld och en kriminalitet som nazister och rasister begår."


6. Marie Demker

Marie Demker är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Hon har blandat ihop sina personliga värderingar med det faktasökande som ankommer en forskare.

"Stockholm CITY" den 3/8 -06:

"Framförallt Sverigedemokraterna har jobbat hårt på att tvätta bort rasiststämpeln och bli mer rumsrena. Men bakom fasaden har partierna samma invandrarfientliga budskap:

- De har en extremt obehaglig syn på invandrare och andra kulturer.., säger Marie Demker."

På DN Debatt den 11/6 -02 hade Marie Demker en artikel med rubriken "Motståndet mot flyktingar har minskat".

Vore det verkligen fråga om flyktingar enligt Genevekonventionen så pekade resultatet snarast åt ett annat håll än vad Demker gav sken av: 44% av de svarande ville "ta emot färre flyktingar", 28% ville det inte. I undersökningen användes ordet "flykting" utan att definieras. Bortfallet av svarande var 30%.


7. Ulla Ekström von Essen

Ulla Ekström von Essen är filosofie doktor i idéhistoria vid Stockholms universitet.

TV-Aktuellt gjorde den 22/6 -06 en "granskning" av Sverigedemokraterna. Till sin hjälp hade man som anlitad expert Ulla Ekström von Essen. Det blev en resa tillbaka till de nazistiska gaskamrarna under Andra världskriget.

Ekström förklarade, att om man i SD-dokument bytte ut ordet "kultur" mot "ras", då skulle texterna likna "politiska manifest från 1900-talets fascistiska grupperingar":

"Ja, retoriken är väldigt lik. Just att man är utsatt för ett hot, man är otrygg. Kanske utsatt för någon form av konspiration."

"Det här föregivna budskapet, som tyskarna hade, att om judarna försvinner så kommer vi att få den här enhetskänslan, tryggheten och en harmoni i samhället, det är samma budskap i Sverigedemokraternas program. Försvinner invandrarna från Sverige,..."

"Det finns ju någonstans en gräns, där vi inte längre kan negligera Sverigedemokraterna."


8. Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki är den i svenska media mest anlitade kommentatorn kring brottslighet. Hans stående besked är två:

A. Brottsligheten har inte ökat, bara anmälningsbenägenheten.

B. Invandrare är egentligen inte överrepresenterade, det är bara den svenska polisen som visar mer intresse av att sätta dit invandrare än svenskar.

I en tidning har Sarnecki uttalat: "Invandrarnas överrepresentation i kriminalitet skulle nästan helt försvinna om skillnader i ålder, kön, bostadsort och ekonomiska förhållanden räknades bort."

Ett uttalande som vederläggs av BRÅ-forskning.

Se även 13a.


9. Tomas Böhm

”Sverigedemokraterna är en ortodox minoritetsgrupp”, deklarerade psykoanalytikern Tomas Böhm i DN den 9/1 -10, där han uppges göra en analys av SD:s partiprogram och pläderar för "tolerans":

"Att vara svensk är att vara tolerant. På det sättet kan vi tolerera att SD är en ortodox minoritetsgrupp. Men ortodoxa grupper får inte dominera ett samhälle. Sverigedemokraterna gör demagogiska förenklingar för att slippa komplexa sammanhang och vädjar till svart-vitt antingen-eller-tänkande."

Böhm skriver:

"... vi varnas för: 'att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.'

Det här går att känna igen som rasistisk eller främlingsfientlig mytologi. Om vi inte aktar oss, äter främlingarna upp oss. Sverige har alltid förändrats av dem som bor här."

Tomas Böhm jämför alltså den massiva musliminvandring som Sverige haft de senaste två decennierna med tidigare invandring.


10. Klara Hradilova Selin

SD hade i Jimmie Åkessons AB-artikel hösten 2009 beträffande våldtäkter hävdat att:

• fler våldtäkter (per capita) begås i Sverige än i andra västländer

• antalet våldtäkter ökat markant under de senaste åren och decennierna

• muslimer är överrepresenterade bland förövarna

Detta bestreds av Klara Hradilova Selin på BRÅ:

- statistiken för olika länder var inte jämförbar

- den svenska statistiken handlade bara om anmälda fall

- det fanns ingen statistik om religionstillhörighet hos förövare.

Rubriken i AB den 19/10 -09: "BRÅ: UPPGIFTERNA STÄMMER INTE. Experten: Det är helt och hållet fel".

Mattias Karlsson från SD försökte få preciseringar från Hradilova:

"... du säger att det finns 'ingen grund för att muslimska män skulle vara överrepresenterade.' som förövare i statistiken över anmälda våldtäkter...

2. Menar du att det inte finns någon som helst koppling mellan antalet anmälda brott och det faktiska antalet utförda brott beträffande våldtäkt?

3. Är det inte så att den senast redovisade statistiken (BRÅ 1996:2) där överrepresentation beträffande våldtäkt bryts ned på ursprungsland, visade att män från Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak, stod för den kraftigaste överrepresentationen?

4. Är det inte rimligt att anta att det absoluta merparten av de män som invandrat från dessa muslimska länder också är muslimer?"

Hradilova Selin svarade:

"2) Det finns ingen enkel koppling, nej. Anmälningar är reaktioner på brott, inte brotten i sig. Teoretiskt skulle man kunna anta att om toleransen mot en viss typ av våld minskar, leder det till fler anmälningar och färre faktiska brott."

"3) I Brå:s rapport från 1996 finns det visserligen uppgifter om brottsdeltagande uppdelat på brottstyp och nationalitet, men där står också att antalet individer beträffande i synnerhet våldtäkt är för lågt för att dra slutsatser. Dessutom är siffrorna 20 år gamla och i dag finns det inga belägg inom den etablerade forskningen för att trosuppfattning har något reellt förklaringsvärde för vem som begår våldtäkt.

4) Det vet jag inte. Allt vi kan säga är att islam är den dominerande religionen i de länder du nämner. Det strider mot grundlagen att registrera människor utifrån deras tro, så huruvida just de som kommer till

Sverige är muslimer vet man inte."

Mattias Karlssons följde upp:

"Rätta mig om jag fel, men är det inte så, att anledningen till att de senast publicerade siffrorna över misstänkta våldtäktsmän, nedbrutet på nationalitet, är 20 år gamla, är att BRÅ medvetet valt att inte redovisa denna statistik i den senare undersökningen 2005:17?"

Hradilova Selin:

"Som jag tidigare sade finns det så vitt jag vet inga belägg inom den etablerade forskningen för att muslimer skulle vara särskilt våldtäktsbenägna. Och ett av flera skäl är kanske just att sådana studier inte bedrivs, inte minst för att det strider mot den svenska grundlagen.

Inte ens om det vore tillåtet tror jag att det skulle vara relevant..."

En märklig hållning från en forskare vars arbetsuppgift ska vara att ta fram fakta kring brottsligheten, men en förklaring kan ligga i ett eget politiskt engagemang hos Klara Hradilova Selin. Bloggen "Politiskt Inkorrekt"  den 25/1 -10:

”Opartisk expert” var uttalad SD-hatare"

"Nu visar det sig ... att den 'opartiska' Klara Hradilova Selin på BRÅ inte har riktigt rent mjöl i påsen. Hon är nämligen Facebook-fan till Zana Hussan, skaparen av gruppen 'Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack' och tillika medlem av denna grupp.

Här sitter alltså en 'expert' och skall uttala sig å BRÅ:s vägnar och göra det utifrån ett opartiskt perspektiv, samtidigt som hon har en klar politisk agenda...”


11. BRÅ i övrigt

BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - har ju kommit att få öknamnet "Brottsförnekande Rådet", inte utan anledning.

Visserligen för BRÅ statistik över anmälda brott år för år, visserligen har BRÅ givit ut en del användbart material - inte desto mindre slår det ofta igenom att BRÅ arbetar på politikernas uppdrag. Politiker som visat intresse av att tona ned problemen.

Ett annat exempel gäller BRÅ:s synliggörande av gruppvåldtäkter.

På senare tid har BRÅ presenterat årliga rapporter, "Brottsutvecklingen i Sverige". De baserar sig på intervjuundersökningar och gör gällande att antalet misshandelsfall skulle i själva verket inte har ökat.

• Det går ju helt på tvärs mot BRÅ:s egen statistik över anmälda fall.

• Det går också på tvärs mot den statistik som finns från SÖS om inkomna misshandelsoffer. År 1997 var antalet drygt 1.200, år 2008 var det 2.200.

• En del av BRÅ:s förklaring ligger i en ökad anmälningsbenägenhet, men den förklaringen håller ju inte för längre perioder.

• Sakligt sett finns heller ingen anledning att förvänta sig en ökad anmälningsbenägenhet - uppklarningsprocenten är låg samtidigt som många misshandlade upplever en hotbild, de riskerar repressalier efter en polisanmälan. Andelen personuppklarade misshandelsbrott har sjunkit år för år och var år 2008 nere i 17%.

• Till detta kommer att invandringen ökat sedan 1980-talet och att invandrare är överrepresenterade i våldsbrottslighet. Detta talar emot att denna brottslighet samtidigt skulle ha legat konstant.

Se även 5c.


12. DO

Till experterna i detta sammanhang kan räknas även Katri Linna, diskrimineringsombudsman.

Ur TV4:s webbsida den 10/12 -06:

"Efter framgångarna i valet har Sverigedemokraterna för första gången kallat alla sina förtroendevalda till kommunkonferens. Men Nyheternas granskning visar att partiet redan börjat driva motståndet mot invandringen på flera håll i landet.

Enligt ombudsmannen mot etnisk diskriminering strider flera av förslagen mot grundlagen."

Med anledning av detta sände BGF en fråga till DO:
"Vilka förslag från SD handlar det här om, förslag som inte är förenliga med vår grundlag?"

Katri Linna svarade inte.

Hon hade kanske inte ner belägg för sitt påstående än vad Klara Hradilova Selin hade ovan.