Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

o) Läkare och annan vårdpersonal

 

Henry Ascher är barnläkare och aktiv i KPMLr.

Ascher har beträffande "ensamkommande flyktingbarn" hävdat att sådana ska tas emot - som barn - även om de kan misstänkas vara 20 år gamla.

Ur SR:s webbsida den 16/11 -09:

"Migrationsverket vuxenförklarar ibland ensamkommande asylsökande barn som saknar pass eller andra dokument som visar deras ålder. Det sker utan ordentliga bevis och bryter mot FN:s barnkonvention."

"Att vuxenförklara ett barn innebär att barnet förlorar rätten till god man och skolgång."

På DN Debatt den 4/10 -09 skrev Ascher tillsammans med Paul Hunt och Bengt Westerberg:

"Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna när det gäller vård till papperslösa... Barnen får i dag tillgång till sjukvård, men inte deras föräldrar eller andra vuxna."

Margareta Blennow är företrädare för Svenska Barnläkarföreningen. Hon var med som undertecknare till ovannämnda DN Debatt-artikel.

Blennow var även med på en artikel i SvD den 14/3 -10 tillsammans med Bengt Westerberg m.fl. “Ensamkommande barn” borde inte få återsändas till Malta, där de möter “inhumana levnadsförhållanden: “De har varken tillgång till tillfredsställande vård eller möjlighet att gå i skolan... Listan kan göras lång över länder i EU som kritiseras för ett undermåligt flyktingmottagande.”

Thomas Flodin är ordförande för Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.

Flodin var också med som undertecknare till Hunt-Westerbergs DN-artikel.