Kapitel 9:

KOSTNADER

Kapitel 10:

HISTORISK ÅTERBLICK

 
80 73 30 - 6

 

 

Det tryckta sammandraget av vitboken kan tyvärr inte längre beställas.

Som html-dokument och pdf-filer, samt filmer

Framsida
Innehåll  
Förord
Inledning  
Kapitel 1: Massinvandring
Vitboksfilmerna 3, 4 och 5
Kapitel 2: Avsvenskning
Vitboksfilmerna 6 och 7
Kapitel 3: Diskriminering  
Kapitel 4: Orättvisor  
Kapitel 5: Lägre kvalitet  
Kapitel 6: Islamisering  
Kapitel 7: Avdemokratisering  
Kapitel 8: Fysisk otrygghet  
Kapitel 9: Kostnader  
Kapitel 10: Historisk återblick  
Kapitel 11: Motståndet  
Kapitel 12: Maktens metoder  
Kapitel 13: Förljugenhet  
Kapitel 14: Argument  
Kapitel 15: Vilka bär ansvar?  
Kapitel 16: Andra västländer  
Kapitel 17: Varför?  
Slutord  
 
 
Faktarutor
 
Tidslinjer  
Forskningsfrågor
 
Personförteckning    
Litteraturförteckning
 
 KKapitel 14: Argumentapitel 14: Argument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

fb