Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

För samtliga kapitel i vitboken gäller att de kan putsas, uppdateras och kompletteras.

I synnerhet gäller för detta kapitel 16 att det är ofullständigt och preliminärt - det kommer att ta tid innan alla viktiga faktabitar om olika länder hamnat på plats. I detta arbete välkomnas alla tips och all hjälp:

vitbok.se@hotmail.com

 

"Partiet ska även på det internationella planet verka för en bra invandrarpolitik i andra länder. Här har partiet en mycket viktig internationell uppgift."

S-programmet "Jämlikhet, Valfrihet, Samverkan", 1978

 

"Nationer, ska du veta, min son, likvideras på så sätt, att man först tar ifrån dem deras minne. Nationernas minnen av sitt eget förflutna, eller hela Europas minne, ja, vi insåg för sent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia. Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia. Europa börjar glömma vad det en gång varit."

Sven Delblanc, "I draksåddens tid"

 

"Europe is now, for the first time in modern history, a continent of migrants. Of the 375 million people in Western Europe, 40 million are living outside their country of birth. In almost all Western European countries, the population of immigrants and their children approaches or surpasses 10 percent."

"Reflections on the Revolution in Europe", Caldwell

 

Sammanfattning

Dessa avsnitt vill få sagt:

• att den enda rimliga jämförelsen är med andra ekonomiskt utvecklade länder, inte med länder i tredje världen och grannländer till oroshärdar

• att Sverige inte är unikt - samma process har drivits fram i de flesta västländer

• att processen är särskilt orimlig i Sverige, som aldrig varit kolonialmakt och inte i modern tid startat något angreppskrig

• att Sverige inte desto mindre intar en tätposition beträffande invandring och en jumboplats beträffande integration

a) Allmänt

b) Finland

c) Norge

d) Danmark

e) Island

f) Tyskland

g) Nederländerna

h) Belgien

i) Storbritannien

k) Frankrike

l) Schweiz

m) Österrike

n) Kanada

o) USA

p) Australien

r) Övriga länder av intresse

s) Jämförelser

t) EU och Medelhavet