Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

p) Australien

Faktamall
Antal invånare
21,4 miljoner
Antal utrikes födda
(4,1 milj)
Antal muslimer
-
Andel utrikes födda
(20%)
Andel muslimer
-
Största utomeuropeiska invandrargrupp
-
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
-
Invandring år 2009, totalt
-
Utomeuropeisk invandring år 2009
-
Invandringsmotstånd
?
Partiskillnader i parlamentet
Inga (?)

Även för Australien gäller att det är ett invandringsland och har stor yta.

Det geografiska läget gör att de muslimska invandringstrycket blivit märkbart. Tongångarna från australiska politiker kan dock var kärva på ett sätt som vi inte är vana vid i Sverige.