Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

i) Storbritannien

Faktamall
Antal invånare
61,5 miljoner
Antal utrikes födda
(5,4 milj.)
Antal muslimer
2 miljoner
Andel utrikes födda
(9%)
Andel muslimer
3,3%
Största utomeuropeiska invandrargrupp
x
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
x
Invandring år 2009, totalt
x.
Utomeuropeisk invandring år 2009
x.
Invandringsmotstånd
BNP
Partiskillnader i parlamentet
Ja

Storbritannien intar en särställning genom de tidigare försöken från den konservative parlamentsledamoten Enoch Powell säga ifrån om vart den förda politiken skulle leda. Mest känd är Powell för sitt tal "Rivers of Blood" 1968.

Powells tal slutade med:

"När jag ser framåt fylls jag av förutsägelser; som romarna tycker jag mig se en 'Tiberfloden skummande av blod'.

Detta tragiska och motspänstigt förnimbara som vi åser med skräck på den andra sidan Atlanten men som där är invävd i historien och statens själva existens, kommer till oss här av vår egen vilja och vår egen försummelse. Verkligen, det är här. I numerära termer, det kommer att vara av amerikanska proportioner långt innan slutet av detta århundrade.
Endast resolut och brådskande handling kommer att avvärja det.

Huruvida det kommer att bli allmänhetens vilja att kräva det, vet jag ej. Vad jag vet är att se det, men inte tala om det, skulle vara ett stort förräderi."

Reaktionen från partiledningen blev omedelbar - Powell ströks från torys skuggregering.

Enoch Powells demografiska förutsägelser har dock visat sig stämma - de har inte bara besannas, utan överträffats.

Ur "Reflections on the Revolution in Europe", Caldwell:

"A fifth of the children in Copenhagen, a third of the children in Paris, and half of the children in London are born to foreign mothers."


Har denna invandring varit bara en tillfällighet, en kedja av händelser som bara gav detta resultat? Eller ingick det snarare i en medveten politisk strävan?

Enligt mediauppgifter 2009 fanns en hemlig plan inom Labour för att göra Storbritannien mångkulturellt.

Ett växande folkligt missnöje över invandringspolitikens konsekvenser har lett till framgångar för BNP, British National Party, med Nick Griffin som ledare. År 2009 hade BNP valframgångar, genom att i Europaparlamentsvalet få över 6% av rösterna och vinna två mandat.

65% av av engelsmännen har uppfattningen att nyanlända utlänningar får en mer fördelaktiga villkor beträffande bostäder och socialbidrag.

BNP:s framgångar har lett till att kulturminiser Margaret Hodge i februari 2010 aviserar ett poängsystem, där nya invandrare måste leverera motprestationer innan de blir berättigade till fulla sociala förmåner.

Med massinvandringen har följt också ökade brottslighet. Antalet gängvåldtäkter (definierade som att där fanns minst tre förövare) har mer än fördubblats under femårsperioden fram till år 2009. De flesta förövarna var icke-vita.

 

En viktig faktor bakom den omfattande invandringen till Storbritannien är det tidigare kolonialväldet - det brittiska imperiet var ju världsomspännande.