Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

o) USA

Faktamall
Antal invånare
315 miljoner
Antal utrikes födda
(38,5 milj)
Antal muslimer
-
Andel utrikes födda
(13%)
Andel muslimer
-
Största utomeuropeiska invandrargrupp
-
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
-
Invandring år 2009, totalt
-
Utomeuropeisk invandring år 2009
-
Invandringsmotstånd
?
Partiskillnader i parlamentet
Inga (?)

 

I likhet med Kanada är USA ett invandringsland, är stort till ytan och har en invandring av personer som i normalfallet försörjer sig genom eget arbete, inte genom bidrag.

Därutöver har USA en särställning i två avseenden:

1. Invandringens karaktär.

Det rör sig till stor del av illegal invandring, av mexikaner och andra spansktalande. Detta i kontrast till EU-länderna, där invandrarna huvudsakligen kommer från Afrika och västra Asien.

2. Invandringens orsaker.

Det är USA som genom sina angreppskrig genererat migrantströmmar från både Irak och Afghanistan. Dessa migranter söker sig dock inte till USA, utan till Sverige och andra europeiska länder.


1924 stängdes Ellis Island, samtidigt som en restriktivare invandringspolitik började tillämpas i USA. Från varje land tilläts bara en viss kvot av invandare få uppehållstillstånd i USA. Invandringen minskade således drastiskt.

1965 upphävdes detta beslut och invandring till USA gjordes lättare. Till följd av detta har invandringen ökat i stort sett varje år, och uppgår nu till över en miljon om året. Så hög har den aldrig tidigare varit i USA:s historia, vilket framgår av detta diagram:

Huvuddelen av dagens invandring till USA kommer från Latinamerika och har gjort att spanskan nu alltmer etablerat sig som ett andra språk USA. I flygplanen syns anslag på dels engelska, dels spanska.

Utöver den legala invandringen sker en omfattande illegal invandring, framförallt över den mexikanska gränsen.

År 2007 beräknas 10-12 miljoner illegala invandrare finnas i USA. President Bush ville ge dem "amnesti", dvs uppehållstillstånd. Detta är ytterligare en fråga som splittrar det republikanska partiet.

Tidigare invandrare fick svära trohet till den amerikanska flaggan.


Men hur är det med de nya invandrarna: Betraktar de sig själva som amerikaner? Med vilken flagga har de sin främsta lojalitet?