Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

l) Schweiz

Faktamall
Antal invånare
7,8 miljoner
Antal utrikes födda
(1,7 milj.)
Antal muslimer
ca 440 .000
Andel utrikes födda
(23%)
Andel muslimer
ca 5,8 %
Största utomeuropeiska invandrargrupp
x
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
x
Invandring år 2009, totalt
x.
Utomeuropeisk invandring år 2009
x.
Invandringsmotstånd
SVP
Partiskillnader i parlamentet
Ja

Schweiz är speciellt på fyra sätt.

1. Landets litenhet och språksituation ger en närhet till både Frankrike, Tyskland, Österrike och Italien och en rörlighet av arbeskraft över landets gränser.  Nära en fjärdedel av invånarna i Schweiz är utrikes födda.

2. Schweiz består av tre större språkgrupper: med tyska, franska respektive italienska som modersmål.

3. Motståndet mot mångkulturalismen är mer uttalat i Schweiz än kanske i något annat västland.

4. Schweiz har ett mer demokratiskt samhällsystem än kanske något annat land, med sitt system av folkomröstningar.

Motstånd mot mångkulturalismen har manifesterats på två sätt:

a) Valframgångarna för Schweiziska Folkpartiet (SVP/UDC), ett bondeparti med en historia som går tillbaka til 1917. Under ledning av Christoph Blocher har partiet profilerat sig som invandringskritiskt och vunnit stora valframgångar. I valet 2007 vann SVP 62 av 200 platser i Nationalrådet, riksdagens andra kammare.

Med över 30% av rösterna är SVP det största enskilda partiet i Schweiz. Det är dessutom det största invandringskritiska partiet i världen.

b) Folkomröstningen om minareter på hösten 2009 , där en majoritet på över 57% röstade för förbud mot byggande av fler minareter i Schweiz. Valdeltagandet var 54%, vilket är högre än vanligt vid schweiziska folkomröstningar.

I övrigt har SVP inte fått igenom något av sin politik, eftersom de har samtliga övriga partier emot sig.

Ayan Hirsi Ali kommenterade det schweiziska minaretomröstning i Expressen den 5/12 -09, under rubriken "Maktens torn". Hon tolkade resultatet på två sätt:

"För det första som ett nej till politisk islam, inte till muslimer. I den meningen var det en röst för tolerans och integration, företeelser som politisk islam tillbakavisar.
 
För det andra var resultatet ett avslöjande av det stora gapet mellan hur det schweiziska folket och den schweiziska eliten ser på politisk islam.
 
I striden om idéer är symboler viktiga."
 
"Politiska idéer har symboler: ett hakkors, hammaren och skäran, en minaret, en halvmåne med stjärna i mitten (vanligtvis högst upp på minareten) – alla står för en kollektiv politisk ideologi där en grupp är överlägsen alla andra.
 
Schweizarna har som flera andra europeiska befolkningar ombetts att besluta sig i angelägna samtidsfrågor genom folkomröstningar. När frågorna är kontroversiella lyssnar de på debatter, läser tidningar och informerar sig på flera olika sätt.
 
Vad européerna får reda på om islam när de ser närmare på saken är att det är mer än bara en religion. Islam erbjuder inte bara en andlig inramning åt mänskliga skeenden som födsel, död och det som borde komma efter denna värld; islam påbjuder också ett sätt att leva.
 
Islam är en idé om hur samhället ska organiseras..."


Schweiz antog år 2006 en ny lag om att asylsökande måste kunna uppvisa giltiga identitetshandlingar.