Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

m) Österrike

Faktamall
Antal invånare
8,4 miljoner
Antal utrikes födda
(1,3 milj.)
Antal muslimer
-
Andel utrikes födda
(15%)
Andel muslimer
-
Största utomeuropeiska invandrargrupp
-
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
-
Invandring år 2009, totalt
-
Utomeuropeisk invandring år 2009
-
Invandringsmotstånd
FPÖ + BZÖ
Partiskillnader i parlamentet
Ja

Österrike ligger i en gränszon, som gör att landet fått känna på ett större invandringstryck än många andra västeuropeiska länder. Det har således uppstått problem, vilket förklarar valframgångarna för FPÖ - Österrikiska Frihetspartiet - under ledning av Jörg Haider. I riksdagsvalet 1999 fick FPÖ 27% av rösterna.

Jörg Haider var FPÖ-ordförande 1986-2000. År 2005 lämnade Haider  FPÖ och grundade ett nytt invandringskritiskt parti, BZÖ - Alliansen för Österrikes framtid.

BZÖ fick nära 11% av rösterna i Nationalrådsvalet 2008. FPÖ fick i samma val 17,5% av rösterna.

Jörg Haider dog hösten 2008 i en mystisk bilolycka.


Hösten 2009 beslöts om stramare regler för beviljande av österrikiskt medborgarskap.

Ur webbsida om EU-frågor, den 12/2 -10:

"Requirement of sufficient income: Acquisition of Austrian nationality depends on proof of regular and sufficient income. In addition, applicants must not have received social welfare assistance for the last three years preceding the application for naturalisation."
 
"Oath of loyalty: Successful naturalisation candidates must not only swear that they will be loyal citizens of the Republic, but since 2010 the oath also includes a commitment to the 'core values of a European democratic state and society.'

Integrationsbloggen, den 16/2 -10:

"...ny medborgarskapslag, vilken trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen innebär bland annat:

* För att naturaliseras krävs bevis på regelbunden och tillräcklig inkomst. Dessa krav på inkomst höjs i och med den nya lagen. Sökanden får dessutom inte ha tagit emot ekonomiska bidrag under de tre åren som föregår ansökan.

* Den som begår bedrägeri vid medborgarskapsansökan kan bli bötfälld eller få fängelse.

* Vuxna som genomfört en gymnasieutbildning som innehåller historia och samhällskunskap undantas från krav på medborgarskapstest.

* Lojalitetsed. Personer som vill bli medborgare måste, utöver det tidigare kravet att svära en ed på att vara lojala medborgare, bekänna sig till (en europeiskt stat och samhälles) grundläggande värderingar."

Österrike är unikt såtillvida att där förs befolkningsstatistik efter religionstillhörighet.

Ur "Reflections on the Revolution in Europe":

"...the total fertility rate of Catholics is 1.32 children per woman. It is 1.21 for Protestants and 0.86 for the nonreligious. The total fertility rate for Muslims is 2.34."