Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

c) Norge

Faktamall
Antal invånare
4,8 miljoner
Antal utrikes födda
459.000
Antal muslimer
ca 100.000
Andel utrikes födda
11,4%
Andel muslimer
ca 2 %
Största utomeuropeiska invandrargrupp
pakistaner (29.100)
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
80-talet
Invandring år 2009, totalt
x.
Utomeuropeisk invandring år 2009
x.
Invandringsmotstånd
Fremskrittspartiet
Partiskillnader i parlamentet
Frp, 23%

För medborgarskap i Sverige räcker det med 5 års boende i landet, det innefattar inget trohetslöfte mot landet, inget språkkrav och inget krav på samhällskunskap. Dubbla medborgarskap accepteras.

I Norge gäller 7 års boende i landet, det förutsätter inget trohetslöfte mot landet. Vissa språkkrav, men lågt ställda: genomgången 300-timmarskurs i norska. Dubbla medborgarskap accepteras inte.


Norge är det land med vilket Sverige har sin längsta gräns. Så sent som 1905 var Norge också i union med Sverige (sedan 1814). Språkligt är Norge det land som står oss svenskar närmast.

I likhet med Sverige har Norge under många år bedrivit en "generös flyktingpolitik" och de politiskt korrekta ett starkt inflytande - det var ju norska stortinget som gav Nobels fredspris till Henry Kissinger!

En påfallande skillnad jämfört med Sverige är dock att i Norge finns ett stort parti som motsätter sig denna politik: Fremskrittspartiet (FrP).

FrP grundades 1973 av Anders Lange, leddes 1978-2006 av Carl I Hagen och har nu Siv Jensen som ordförande. I stortingsvalet år 2009 gjorde FrP sitt hittills bästa val och fick 22,9% av rösterna, vilket gav 41 mandat och befäste FrP:s position som Norges näst största parti.

En påminnelse om antalet muslimer i Norge gavs genom att aktion av muslimska taxiförare i Oslo i februari 2010, i protest mot Muhammedteckningar. Under några timmar var Oslo mer eller mindre lamslaget.

Statistik kring överfallsvåldtäkter i både Oslo och Stavanger har år efter år visat på ett tydligt mönster: förövarna har nästan undantagslöst utomeuropeisk bakgrund. I flera fall var de taxiförare!

Flera av våldtäktsmännen i Oslo har varit asylsökande. Av den anledingen har norska polisen fått direktiv att prioritera tvångsutvisningar av sådana personer.


Verdens Gang, den 11/12 -09:

"Vil forebygge overfallsvoldtekter med uttransport av asylsøkere"

"Asylsøkere som begår voldtekter og får avslag på søknaden, skal uttransporteres så fort som mulig, mener justisministeren."

"4000 utlendinger skal sendes ut av Norge

Natt til søndag forrige helg ble 30 irakere som har fått avslag på asylsøknaden eller blitt utvist fra Norge, hentet på Trandum og satt på et chartret fly til Bagdad. Blant dem var 11 straffedømte."

Fria Tider, den 6/2 -10:

"Målet är att tvångutvisa omkring 5 000 personer, nästan 2.000 fler än förra året. Nästa flyg är redan bokat, och utvisningarna innebär nytt rekord.
 
I januari förra året sökte över 1300 personer om asyl i Norge. I januari i år har antalet minskat till 800 personer. Storberget tror att nedgången kan relateras till det faktum att Norge nu tvångsutvisar fler än tidigare. Det avskräcker fler från att ta sig hit. Istället tar de sig till länder som Sverige, vars utvisningar (även den där Norge var inblandade) enbart riktats mot dömda grovt kriminella.
 
En av anledningarna till satsningen på utvisningar är, enligt den norske socialdemokraten och justitieministern Storberget, att Norge har problem med att icke-västliga invandrare våldtar alldeles för många norskor om de får springa omkring fritt i landet. En debatt, mycket olik den svenska, blossade nämligen upp sedan Oslopolisen visat att samtliga överfallsvåldtäkter under ett år i huvudstaden hade begåtts av icke-västliga invandrare."

Fria Tider, den 20/3 -10:

"Norska skolbarn i minoritet år 2021"

" Föräldrar till elever i Norge oroas över en utveckling där allt färre elever klarar av att prata norska. I Fjell skola planerades det att splittra en klass med norska barn för att sprida ut dem i problemklasser med invandrarbarn, något som väckte starka protester från de norska föräldrarna, meddelar Verdens Gang.
 
Problematiken är densamma över hela Norge och det är inte bara nyanlända invandrare som har problem med norskan, utan även andra och tredje generationens invandrare uppvisar detta språkliga handikapp.
 
Redan nu är det norska språket i minoritet i 58 skolor, på bara fem år har siffran ökat med 45 procent."
 
"Samtidigt som antalet invandrare ökar i norska skolor rapporteras det också om ett större judehat i skolorna."


Sverige Radio , den 18/3 -10:

"Norge tog förra året emot över 2 400 ensamkommande flyktingbarn, en ökning med 75 procent jämfört med året före.
 
I år väntas antalet minska dramatiskt sedan Norge nyligen har skärpt sin flyktinglagstiftning.
 
Tidigare fick ensamkommande flyktingbarn permanent uppehållstillstånd i Norge, men nu ges de tidsbegränsade uppehållstillstånd tills de fyller 18 år, då de tvingas lämna landet.

Den nya lagen har redan fått effekt, säger Hanne Mathisen på FN:s flyktingorgan UNHCR.

- Man ser en klar reduktion i antalet ensamkommande barn som har sökt sig till Norge i början av 2010."

I Norge har man åldersundersökt, genom tandprovtagningar, åldern hos ensamkommande "barn". Det visar sig att nio av tio ljugit om sin ålder och är äldre än vad de uppgivit.

Aftenposten den 5/8 -09:

"Tidligere har disse tanntestene vist at ni av ti er eldre enn de sier selv."

Wagers blogg den 25/3 -10:

"Nyligen kunde man läsa att antalet asylsökande ensamkommande unga minskat drastiskt i Norge. Samtidigt har antalet asylsökande ensamkommande unga ökat kraftigt i Sverige.

I Norge (liksom i Danmark och Finland), gör man olika tester för att försöka bestämma dessa unga asylsökandes ålder och har dessutom uttalat, att man också vill hjälpa människor på plats och bland annat bygga och finansiera barnhem i de asylsökandes hemländer."


Wagers blogg den 7/12 -09:

"Från den 1 januari 2010 skärper Norge kraven för anhöriginvandring, meddelar Justitie- och polisdepartementet. Ett fyraårskrav för familjeetablering införs i Norge. Det är ett tillägg till det åtstramningspaket som den norska regeringen beslutade om i september 2008 för att, som det sägs i pressmeddelandet, 'reducera antalet asylsökande'.

Fyraårskravet innebär att den som själv är flykting eller har fått uppehållstillstånd på humanitär grund eller som anhöriginvandrad, måste ha arbetat eller utbildat sig i fyra år i Norge innan familjemedlemmar kan beviljas uppehållstillstånd i landet."

Totalsiffran för utomnordisk invandring blev år 2009 59.000. Per capita betyder det en större invandring än den till Sverige.

Sammansättningen är dock väsentligt annorlunda. Arbetskraftsinvandringen dominerar, även om även anhöriginvandringen är omfattande:

Så här blir jämförelsen med Sverige beträffande asyl- och anhöriginvandring: