Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

f) Tyskland

Faktamall
Antal invånare
82 miljoner
Antal utrikes födda
(10,2 miljoner )
Antal muslimer
ca 4 miljoner
Andel utrikes födda
(12,3%)
Andel muslimer
ca 5 %
Största utomeuropeiska invandrargrupp
turkar
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
x
Invandring år 2009, totalt
x.
Utomeuropeisk invandring år 2009
x.
Invandringsmotstånd
NRP
Partiskillnader i parlamentet
Inga (?)

 

Tyskland är på en gång ett av våra grannländer samt EU:s både befolkningsrikaste och ekonomiskt starkaste land. Det gör utvecklingen i Tyskland extra intressant.

Precis som i Sverige har man fått erfara det problemet att invandrare i minskad utsträckning är självförsörjande genom eget arbete. Antalet invandrare mer än fördubblades mellan år 1971 och år 2000, men antalet i arbete förblev oförändrat.

Ur "Reflections on the Revolution in Europe", Caldwell:

"...the number of foreign residents in Germany rose steadily between 1971 and 2000 - from 3 million to about 7,7 million - but the number of employed foreigners in the work force did not bulge. It stayed rock steady at roughly 2 million people. In 1973, 65 percent of German immigrants, were in the workforce; in 1983, a decade later, only 38 percent were."


Från Integrationsbloggen den 19/11 -09:

"Det tar 15 år att bli medborgare i Tyskland

Det talas ofta om olika regler för att bli medborgare, men mindre ofta om de konsekvenser som reglerna innebär. Nya Focus Migration handlar om debatten om och regler för dubbelt medborgarskap i Tyskland. Där finns en intressant tabell som visar antalet år som en utländsk medborgare i genomsnitt bor i Tyskland innan han/hon naturaliseras och blir medborgare. Uppgifterna var så anmärkningsvärda att jag letade upp motsvarande uppgifter för Sverige (SCB, Beskrivning av Sveriges befolkning). Skillnaderna är enorma. I Sverige byter en utländsk medborgare till Svenskt medborgarskap efter i genomsnitt 3,8 år efter folkbokföring. I Tyskland sker det i genomsnitt efter 15,1 år. Skillnaden är 11,3 år!!! Skillnaden är lite mindre för utländska medborgare från Afrika och Asien (9,7 respektive 8 år).

Anledningen är med största sannolikhet de olika reglerna för att beviljas medborgarskap. Inte endast krav på vistelsetid, utan också andra krav i Tyskland som att vara självförsörjande, inte ta emot bidrag och kunna tala språket."


I en tysk delstat har det varit aktuellt med en åsiktstest av utlänningar som ansöker om tyskt medborgarskap.

Ur norska Dagbladet, januari 2006:

"Muslimer i den tyska delstaten Baden-Württemberg rasar mot vad de anser är ett brott mot grundlagen." 
 
"Testet ska visa om muslimerna är villiga att acceptera grundlagen och låta sig integreras i det tyska samhället. 
 
Testet består av en rad frågor som invandrare måste besvara om de vill bli tyska medborgare. De potentiellt nya landsmännen får 30 frågor, och frågorna handlar om allt från hedersmord till hustrumisshandel.
 
- Frågorna utarbetades speciellt för muslimer, säger Günter Loos från regeringen i Baden-Württemberg till Netzeitung.
 
Justitieministern i delstaten, Ullrich Goll från det liberala partiet FDP, försvarar testet."


Den tidigare tyske förbundskanslern, Helmut Schmidt, tillhör dem som senare varnat för konsekvenserna av en alltför omfattande invandring. Han erkände sig ha medverkat till att utforma en alltför naiv politik.

En faktor av särskild betydelse för de tyska hållningen gentemot invandrare är skuldkomplexet sedan nazi-tiden och världskriget.