Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

b) Finland

Faktamall (se vidare nedan)
Antal invånare
5,3 miljoner
Antal utrikes födda
233.000
Antal muslimer
-
Andel utrikes födda
4,4%
Andel muslimer
-
Största utomeuropeiska invandrargrupp
somalier?
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
-
Invandring år 2009, totalt
15.200
Utomeuropeisk invandring år 2009
-
Invandringsmotstånd
Sannfinländarna, 4% 2007
Partiskillnader i parlamentet
Både ja och nej

 

Finland har sitt särskilda intresse inte bara genom att det är vårt närmaste grannland i öster. Dessutom delar Sverige och Finland under många sekler en gemensam historia. Fram till år 1809 var vi ett land.

Därefter har våra folk gjort mycket skilda erfarenheter. Inte bara genomled Finland ett brutalt inbördeskrig 1918. Tjugo år senare hamnade Finland dessutom i krig med Sovjetunionen, två gånger. Norra Finland förhärjades svårt vid den nazityska reträtten.

Dessa erfarenheter kan möjligen förklara den skarpa kontrasten mellan svensk och finsk invandringspolitik. Statistiken vittnar om en mycket återhållsam finsk linje. Om detta har länge rått politisk konsensus. Alla partier har varit överens på ett självklart sätt och inga media har bedrivit några snyftkampanjer.

Wagers blogg den 7/12 -09:

"...åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn införs, liksom en skärpning av familjeåterföreningsreglerna. Den 4 december beslutade regeringen också om en sänkning av utkomststödet (dagersättningen) med minst 30 %, i vissa fall upp till 80 % för att, som det sägs: 'minska antalet ogrundade asylansökningar'."

Den största utomeuropeiska invandrargruppen i Finland är somalier. Få av dem är dock läs- och skrivkunniga.

Wagers blogg den31/3 -10:

”Allt fler invandrare är analfabeter

85-90 procent av de somalier som kommer till Finland är analfabeter, uppskattar Migrationsverket. Därför håller grundutbildning på att bli en allt viktigare del av integrationen av invandrare. Men enligt Migrationsverket är det svårt att få resurserna för integration att räcka till.

Under senare år har Finland dock utsatts för hård press att rätta in sig i pk-ledet. Som konsekvens av detta har även vissa partiskillnader börjat framträda, där Sannfinländarna tillhör de mest invandringskritiska. Sannfinländarna leds av Timo Soini.

 

Fortfarande är det dock möjligt att i Finland, när ämnet diskuteras, att kalla en spade för en spade.

Socialdemokraterna har tagit fram ett förslag på nytt invandringspolitiskt program , med titeln ”Maassa maan tavalla” - i översättningen ungefär ”I landet på landets sätt” eller ”Ta seden dit man kommer”.

Bakgrunden är ett misslyckande med den finländska invandringspolitiken: i Finland finns personer som varit där i närmare 20 år som ändå inte kan språket ens hjälpligt.

Jutta Urpilainen, s-ordförande:

'I landet på landets sätt' betyder också att när man kommer till Finland ska man lära sig språket. Det kan vara svenska, det kan vara finska, men ett språk ska man lära sig så att man kan bli en del av samhället. Det betyder också att den som är i arbetsför ålder ska arbeta, precis som alla andra i Finland."

Urpilainen förespråkar också en återhållsam linje beträffande arbetskraftsinvandring - det "handlar inte om rasism, utan om att använda sunt bondförnuft".

Ur Hufvudstadsbladet den 21/2 -10:

"Mångkulturellt inte bra för Finland"

Vi släpper in för många utlänningar och kvotflyktingar ska vi helt sluta ta emot. Finland får inte bli ett mångkulturellt samhälle. ...orden är Samlingspartiets Wille Rydmans."

"Rydman har i likhet med Centerungas ordförande Antti Kurvinen högljutt kritiserat den 'alltför slappa' utlänningspolitiken.... Hur många människor vi tar hit påverkar inte bara Finlands utan EU:s och hela Europas framtid, säger Rydman.

"- Vi ska inte ta emot flera invandrare än vi kan integrera i det finländska samhället och vi ska inte ta emot dem i för snabb takt.

Vad förorsakar utlänningarna för problem?
- Det blir problem om de inte integreras, inte lär sig tala finska, inte vet hur vårt lagstiftning och vårt samhälle fungerar och bara umgås med varandra."

"Släpper vi in för många utlänningar i dag?
– Det gör vi, men det är ändå inte alls så illa som i Sverige, som är ett av de värsta exemplen på en misslyckad utlänningspolitik.

Forskare säger att vi behöver fler utlänningar eftersom det i framtiden är brist på arbetskraft.
- Det är en svår fråga. Det är okej om de kommer hit för att jobba, men i dag är det ju inte så. Nu tar vi hit folk av humanitära skäl, folk som inte har någon utbildning. Dagens invandrarpolitik är ingen lösning på behovet av arbetskraft.

Så vi ska bara ta hit utlänningar vi har nytta av?
- Exakt. Om någon behöver asyl är det nog okej, det är humant att bevilja asyl åt en behövande, men ska vi ta hit dem så att de aldrig åker tillbaka? Inte kan vi lösa tredje världens problem på det sättet."

"Ska vi sluta ta emot kvotflyktingar?
- Det tycker jag.

Vad anser du om visionen om ett mångkulturellt Finland?
- Det är inte bra, eftersom idén består av att det i samma samhälle finns många olika sätt att tänka, till exempel så att vissa kan leva efter sin egen sharialag och andra följer finländsk lag. I Storbritannien är det problematiskt när domstolar som tillämpar sharialagen tillåts. Jag har inget emot muslimer, men samma regler och lagar ska gälla för alla.

Ditt resonemang liknar Jussi Halla-ahos.
- Det finns nog skillnader mellan oss, han har till exempel talat respektlöst om utlänningar, men han har också sagt många bra saker om mångkulturalitet. Det är en idé som måste kritiseras.

Var tycker ni lika?
- Vi är mot ett mångkulturellt samhälle. Halla-aho har öppet talat mot mångkulturalitet och det tycker jag är bra.

Hur ser du på det att din linje strider mot Samlingspartiets linje?
- Visst gör den det, men ett ungdomsförbund ska ju vara ett par steg före moderpartiet."

Merit Wagers blogg den 22/3 -10:

"...ger finansminister Jyrki Katainen i en intervju i Hufvudstadsbladet exempel på vad regeringen har gjort för att lugna ner upprörda finländares känslor när det gäller asylinvandringen:

Ett exempel är det som regeringen redan har åtgärdat, det att invandrare inte ska ha bättre sociala förmåner än finländare. Ett annat är att det bland asylsökarna finns människor som egentligen inte söker asyl utan finländsk levnadsstandard. De belastar mottagningscentralerna och asylprocesserna och försvårar hjälpen till dem som på riktigt är i nöd."

Invandringen till Finland år 2009 uppgick till 15.200.

Av dessa gällde 5.300 anhöriginvandrade, 4.000 studerande och 1.373 flyktingar.

Jämförelsen med Sverige, beträffande asyl- och anhöriginvandring, blir denna.


Enligt webbsidan "Nationmaster"  skulle antalet utrikesfödda i Finland vara bara 156.000 eller 3% av befolkningen. Webbadressen

http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2009/vaerak_2009_2010-03-19_tie_001_sv.html

ger dock ett mer detaljerat och tillförlitligt besked:

 

Adderar man uppgifterna i de två rutorna "födelseland utländskt" blir det 93.536 + 139.647 = 233.000. Som andel av en befolkning på 5.351.000 blir det  4,4%.