Kapitel 9: KOSTNADER

"En helt fri invandring kan bara finnas i länder och situationer där det inte finns någon aktiv fördelningspolitik (som i Sverige under slutet av 1800-talet då också invandringen var fri)."

Hans Esping

 

"... länder som dels har utvecklade system för social trygghet, dels har inriktat sig på flyktinginvandring, får det svårare med kostnaderna."

Karl-Olov Arnstberg

 

"... dämpat mångas lust att föra en klargörande debatt i denna oerhört viktiga framtidsfråga. Den som försökt har fått veta att det alltid finns två påsar med pengar. Den som går till invandringen är närmast metafysisk och har inget egentligt samband med andra pengar. Vanliga människor vet däremot att det bara existerar en påse med pengar."

"Den svenska flyktingpolitiken är en nästan bottenlös kassakista. Samtidigt sker överallt åtstramningar; sämre service och höjda skatter blir följden."

Anders Johansson

 

"Sanningen är att invandringen till Sverige under de senaste decennierna varit en ekonomisk vinst. I dag är vi kanske i större behov av att människor kommer till Sverige än någonsin tidigare, då den arbetsföra befolkningen blir allt äldre.'"

Gustav Fridolin, miljöpartist

 

a) Sifferberäkningar

b) Arbetsdeltagande

c) Bidragsdeltagande

d) Brottsdeltagande

e) Migrationsverket

f) Språk

g) Mångfald

h) Kampanjande

i) Bränder

k) Trafik

l) Vård och omsorg

m) Boende

n) Skola, bad, mm


Invandringskostnaderna blir som en gökunge i statens, landstingens och primärkommunernas budgetar - en enorm utgiftspost, som tränger ut satsningar på andra områden, som vård och omsorg, skola och rättsväsende.