Kapitel 9: KOSTNADER

e) Migrationsverket

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att kostnaderna, knutna till Migrationsverket är höga, även om de utgör bara en liten del av invandringens totala kostnader

 

 

1. Verket

2. Processande

3. Mottagning

4. Avvisningar

5. Återvändande


1. Verket

Statens Invandrarverk (SIV), tillkom 1969 och heter numera Migrationsverket.

Verkets budget under det första året uppgick ett 10-tal miljoner kronor. Idag handlar det om närmare 11 miljarder kronor.

Utgiftsökningen har alltså varit nästan tusenfaldig och det var under 80-talet som det sköt i höjden.


2. Processande

En flyktingadvokat har i timarvode 1.100 kr + moms. Vid "tidspillan" blir ersättning under kontorstid drygt 1.000 kr, i övrigt 640 kr/timme.

De totala kostnaderna för "offentligt biträde" har ökat och uppgick under år 2008 till mer än 230 miljoner kronor.

Ur TT-telegram i SvD den 28/5 -05:

 "När den nya processordningen för utlännings- och asylärenden träder i kraft behöver Migrationsverket 120 tjänstemän som företräder verket i de nya migrationsdomstolarna och som ska pröva hinder för att verkställa avvisningar av flyktingar."

"Den nya ordningen kommer därtill att kräva nyrekrytering av 580 jurister till domstolarna före omläggningen. Till detta kommer fler advokater att behöva biträda de asylsökande i domstolsförhandlingarna och domstolarna behöver anlita fler tolkar."


3. Mottagning

Ur DN den 5/0 -09:

"98 av 290 kommuner har överenskommelser med Migrationsverket om mottagande. Kommunen ersätts med 500.000 kronor per år för varje placerat barn. Därutöver ersätts varje plats i gruppboende med 1.600 kronor/dygn, plus 300 kronor om den är belagd. Dessutom ersätts kommunen för skolgång, särskilda behov, transport till kommunen, för utredningen samt för ersättning till god man."

Sydsvenskan ger den 15/5 -07:

"Utöver schablonersättningarna kan kommunerna söka ersättning för kostnader i samband med boende och vård."

Ur Dalarnas Tidningar den 30/9 -09:

"I snart två år har Ludvika kommun tagit emot ensamma flyktingbarn finansierat med statsbidrag från Migrationsverket."

"Totalt blir det arbete åt 13 personer:

"Förutom psykolog eller läkare föreslås Notgårdshemmet få både en föreståndare och en biträdande föreståndare samt nattpersonal på fyra personer. Dessutom innefattar den nya organisationen fyra handledare och en lärare."

"Alkazami beräknar att personalkostnaderna kommer att öka med närmare 200 000 kronor per år men trots det presenterar han en prognos för nästa år som beräknas ge ett överskott på 2.8 miljoner kronor. Det grundar sig på ett statsbidrag på 11.5 miljoner."

Ur Sydsvenskan den 21/10 -09:

"Privat aktör tar hand om flyktingbarn

"Malmös fem så kallade transitboenden är överfulla och så sent som i fredags bodde sexton barn och ungdomar på hotell. Helt enkelt därför att det inte fanns plats för dem någon annanstans."

"Sedan den 1 oktober har Malmö ett avtal med Attendo om 23 platser i gamla hotell Horn i Erikslust. I samma stund som boendet öppnades blev det fullt."

"Kostnaden är 1 995 kronor per barn och dygn för de första 15 platserna, därefter 2 200 kronor."

Under år 2000 kom 350 s.k. ensamkommande flyktingbarn till Sverige, år 2009 blev det 2.250.

Kostnaderna för varje ensamkommande kan uppgår till cirka 1 miljon kronor per år. Totalt kan detta ge ett belopp cirka 2 miljarder kronor per år för de som ankom år 2009.

Ur GT/Expressen den 20/3 -07:

"Ekvationen går inte ihop"

"...Ingen vet hur de ska hantera det ökade trycket från Irak. Förra året tog Sverige emot 10 000 irakier, fler än hela EU tillsammans och totalt nästan hundra tusen invandrare, nytt rekord.
 
Ett tydligt tecken på problemet är när flyktingmottagandet tvingas till avreglering. I dag finns det företag som sköter det som migrationsverket inte hinner med. För 2 500 kronor natten per person tas ensamma flyktingbarn om hand för att slussas ut i samhället."

De samlade utgifterna för introduktionsersättningar til asylanter uppgick år 2009 till 2,3 miljarder kronor, vilket betyder en ökning med 5% jämfört med föregående år.

Se vidare 1c.


4. Avvisningar

Aftonbladet hade i april 1998 en artikelserie om avvisningar och kostnaderna för dessa transporter. Enskilda fall har gång på gång krävt chartrade flygplan, ofta till Mellanöstern eller Afrika. Exempelvis kostade 1997 avvisningen av Theophilius Owie till Ghana 222.000 kronor.

Resekostnaderna för deporteringar av asylsökande under 90-talet uppgick till i genomsnitt 150 miljoner kr per år

Dagens Nyheter skrev den 16/6 -01 om kostnader för avvisningar. Dyrast var en avvisning till Chile, för drygt 900.000 kr:

"Mannens ovilja att resa och hans grova kriminella bakgrund gjorde att reguljärflyg inte kunde användas. För att inte äventyra andra resenärers säkerhet chartrade kriminalvården ett plan. Resan kostade 913.000 kronor, exklusive utlägg för de fyra bevakare som följde med. Det var förra årets toppnotering, som dock var nära att trilla ned till andra plats. Ett plan inhyrt för att åka till Peru avbokades i sista stund. Eftersom personen senare kunde utvisas på annat sätt slapp kriminalvården betala planhyran på 1,2 miljoner."

Andra särskilt dyra utvisningar gällde Kongo-Kinshasa (420.000 kr) och Gambia (350.000 kr).

DN ger en översikt av Sveriges kostnader för utvisningar år 2000:

"Till Norden: 11 personer för 11.423 kr per person.
Övriga Europa: 417 personer för 22.565 kr per person.
Asien: 25 personer för 75.616 kr per person.
Nordamerika: 2 personer för 85.689 kr per person.
Sydamerika: 38 personer för 96.687 kr per person.
Afrika: 30 personer för 129.416 kr per person."

Migrationsverket står för försörjning, även av dem med avvisningsbeslut och som uppehåller sig illegalt i Sverige!


5. Återvändande

Återvändarbidrag omfattar inte bara personer som fått asyl, och ska återvända när förhållandena i hemlandet så medger. Det omfattar tydligen även personer som fått avslag på sin begäran om asyl och PUT i Sverige.

Ur VLT den 11/8 -09:

"För år 2009 är året som regeringen valt att satsa stora summor pengar på att effektivisera återvändandet av asylsökande personer som fått avslag.

Migrationsverket har fått cirka 40 miljoner kronor extra ur statens ficka för att kunna prioritera arbetet med återvändanden.
"