Kapitel 9: KOSTNADER

i) Bränder

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att antalet anlagda bränder är stort, ökar och blir mycket kostnadskrävande

• att det handlar om bl.a. skolbyggnader och bilar

 

1. Bilbränder

2. Skolbränder

3. Diskoteksbranden 2003

4. Höjda försäkringspremier och varupriser


1. Bilbränder

Försäkringsbedrägerier eller vandalisering.

Ur brev från BGF-läsare:

"I mina kontakter med Folksam har jag fått veta 'under bordet' att antalet skador på hemförsäkring och andra försäkringar, är utlänningar grovt överrepresenterade i skadestatistiken. Detsamma gäller även för andra försäkringsbolag så man har bildat ett samarbete för att i någon mån avvärja bedrägerier, hur pass effektivt detta är vet jag ännu inte.

Om hela befolkningen som helhet består av ca 10-12% invandrare men utnyttjar 60-65% av samhällets välfärd och ca 75-80% försäkringsfall inser man inte då att hela samhällsstrukturen är i fara och att man samtidigt blåser sina egna medborgare."

Ur DN den 22/3 -07:

"Bedrägerier misstänks bakom ökning av bilbränder

"I Södertälje och Botkyrka brinner en bil var tredje dag. Försäkringsbolagen misstänker att utbredda bedrägerier ligger bakom."

Störst är ökningen i Söderort - siffror för år 2006:

"Södertälje 127 (plus 40 procent)
Botkyrka 115 (plus 35 procent)
Kista 72 (plus 40 procent)
Brännkyrka 57 (minus 20 procent)
Haninge 47 (ingen förändring)
Huddinge 33 (minus 40 procent)
Solna och Sundbyberg 27 (plus 10 procent)
Nynäshamn 13 (minus 40 procent)
Lidingö 2 (minus 50 procent)"

"Sedan år 2000 har 750 bilar brunnit i Södertälje som är värst drabbat. På fem år har antalet bilbränder i kommunen ökat med 40 procent. Ökningen i Botkyrka och Kista är nästan lika stor. Tre av fem bilar som eldhärjades i Södertälje fattade eld mellan klockan 22 och 3 på natten."2. Skolbränder

Ur Stockholm City den 23/12 -05:

"Varje vecka brinner det i en skola i Stockholms län. Det kostar skattebetalarna miljoner.
 
Majoriteten av bränderna anläggs av tonåringar. En del är ute efter att förstöra för skolan, andra vill få uppmärksamhet och protestera mot något, men för de flesta är det rena busstreck."

"... trots att de flesta skolbränder oftast får en begränsad omfattning så kostar reparationerna stora pengar - pengar som skattebetalarna får stå för.

De stora bränderna i Stockholms stad i år har varit i Katarina södra folkskola, Vällingbyskolan och förskolan Skäftingebacken. Enbart den sistnämnda kostade 12 miljoner kronor."

Ur Göteborgs-Posten den 21/10 -03:

"Första halvåret i år anlades 47 bränder i skolor, daghem och idrottsanläggningar i Göteborg. Det oroar Räddningstjänsten, som varnar för att flera skolor börjat brinna på dagtid - när byggnaderna är fulla med lärare och elever."

"Totalt inträffade 49 bränder under perioden, 47 av dem konstaterades vara anlagda. Den mest omfattande drabbade en idrottsanläggning i Kortedala. Värden för två miljoner förstördes.

Under år 2002 kostade storbränderna 54 miljoner kronor i Göteborg."

"Sveriges tragedi":

"Skolbränderna ökar dramatiskt. 2005 gav 450 skolbränder i Sverige, och kostnaderna var omkring 300 miljoner kronor. 2006 noterades ett svart rekord då fler än 500 svenska skolor och förskolor eldhärjades."

År 2008 var antalet skolbränder i Sverige uppe i 513. Av dessa bedöms hälften vara anlagda.

År 2009 hade antalet skolbränder minskat till 457, men kostade inte desto mindre cirka 1.000 miljoner kronor.

SR Ekot:s webbsida den 22/3 -10:

"Kostnaderna för skolbränderna förra året hamnar på omkring en miljard kronor. Det drabbar skolor, kommuner och försäkringsbolag."

Ur insändare i Falu-Kuriren den 20/10 -09:

"Färsk statistik visar att de anlagda skolbränderna har ökat med mer än hundra procent under de senaste tio åren."

"Sammantaget uppgår kostnaderna för skolbränder till många hundratals miljoner kronor varje år,.."

"Visserligen täcker i dag försäkringsbolagen en del av kostnaderna för bränderna, men realiteten är att det snart inte finns några försäkringsgivare som vågar försäkra våra 'brandbenägna' skolbyggnader.

Om man mot förmodan nu vågar försäkra blir det med enorma försäkringspremier och höga självrisker.

Mig veterligen finns ingen rikstäckande uppföljning över vilka som ligger bakom alla dessa bränder, hur många eldsvådor som klaras upp och inte heller någon analys av orsakerna till den alarmerande ökningen.

Någon anser att ökningen av antalet bränder sammanfaller med den ökande invandringen..."

Från bloggen Varförgörnidetta, den 17/11 -09:

"Torslandaskolan i Göteborg brändes ned natten till Lördag den 14 November 2009. Skadorna beräknas kosta 100 miljoner kr. Det var en av tusentals skolor som brunnit de senaste åren.

Om någon undrar vad uppklarningsprocenten for skolbränder är så blir svaret, det finns ingen. Inte ens 1 % av bränderna klaras upp."

"Minst en skola brinner varje dag. Unga sverigebrännande ligister som vill förstöra så mycket som möjligt av Sverige kan ohindrat fortsatta bränna ner Sverige eftersom ingen grips.

En ny skola byggs upp, det tar ett eller två år. Under en natt brinner en annan skola ner, och så fortsätter den onda cirkeln tills vi har slut på skolor."


3. Diskoteksbranden 2003

Diskoteksbranden i Göteborg blev kostsam på mer än ett sätt. Den kostade i döda och skadade, men även i pengar.

Förutom skattebetalarna fick försäkringstagarna hos Folksam vara med och betala.

Ur DN den 28/10 -03:

"Smidigaste lösningen erbjöds de ungdomar som vistades i lokalen utan att få mer omfattande skador. Folksam tog initiativ till en uppgörelse som innebär att alla som kan visa att de uppehöll sig där inne får 100.000 kronor i ersättning för kränkning och 25.000 kronor för sveda och värk.

Brandoffrens jurister ger Folksam beröm på den punkten, men många drabbade anser att beloppen är otillräckliga."

Folksam var alltså berett att betala ut pengar till personer som inte var försäkrade i bolaget. Kan detta kallas annat än svindleri med försäkringstagarnas medel?!


4. Höjda försäkringspremier och varupriser

Alla bränderna leder naturligtvis till högre försäkringspremier.

I vissa områden eller för skolbyggnader kan det till och med bli tveksamt om det i framtiden finns försäkringsbolag som vill ställa upp med försäkringar.

Hit kan räknas även skadegörelse på butiker vid rån, som också ger höjda försäkringspremier för handlarna - vilket de tvingas kompensera genom sin prissättning.