Kapitel 6: ISLAMISERING

 

"De är 'goda människor' med liberala värderingar på vänsterkanten som tagit på sig den vite mannens skuldbörda. De har en förmyndaraktig syn på den värnlöse och missförstådde 'andre' - denne behöver deras skydd och engagemang till varje pris.

Det är inte en jämlike man talar om. Halal-hippierna är tyvärr oförmögna att se brister hos den grupp de värnar om. De ser inte exempelvis den problematiska kvinnosynen, hederstänkandet, kränkningarna av barns rättigheter och den utbredda homofobin bland muslimer."

Pernilla Ouis

 

"Det har aldrig hänt tidigare i historien att ett folkslag ekonomiskt understött andra nytillkomna folkslag för att dessa ska kunna utöva sin kultur på det egna territoriet. Inget folk har frivilligt uppmuntrat andra folkslag att slå sig ner i det egna territoriet och utöva sin kultur på värdfolkets bekostnad."

Signaturen "Räknenissen" på Exilen-Passagen 2001

 

"Det är en väldig skillnad på

A. en grupp invandrare som respekterar vårt land och vill bygga sin framtid och göra rätt för sig här och

B. en grupp som kommit för att tala om för oss vad som ska gälla här."

Ian Wachtmeister

 

"Islamism är ett växande europeiskt problem.
Islamismen är en aggressiv politisk rörelse som har lärt sig att bästa skyddet för sin saboterande, smygundergrävande strategi är att klä det politiska arbetet i religionens förtecken - då blir det per automatik fullständigt skyddat: ingen vill bli anklagad för att vara rasist eller 'islamofob"'.

Judit Burda, fritidspolitiker (m)

 

 

 

a) Islam och mångkultur

b) Demokrati och tolerans

c) Heder och våld

d) Politik och makt

e) Islam och välfärd

f) Islam och slavhandel

g) DO som spjutspets