Kapitel 6: ISLAMISERING

d) Politik och makt

Ur Rapport den 8/4 -10:

"Enligt Nalin Pekgul är partierna så angelägna att få invandrare till sina partier att de ställer lägre krav på dem med rötter i ett annat land än på infödda svenskar.

- Svenska politiker är mycket blåögda och naiva, de svenska politikernas stor problem är att vemsomhelst kommer och pratar vackert och säger att 'jag jobbar minsann för tolerans' eller 'jag jobbar för jämställdhet' ... så tror man på det.

- Och så har man inte en aning om att samma person säger det, i TV eller inför politikerna, sedan vänder sig om och säger något helt annat i sin egen etniska grupp.

- Det har man svårt att föreställa sig, men vi som har tillgång till båda världarna, vi ser ju hur falskt en del uppträder."

 

"Tyvärr låter svenska media för det mesta de personer komma till tals som har de strängaste tolkningarna av islam."

Seyfettin Balta på Newsmill 9/3 -10

 

"Att muslimer vill bygga gudstjänstlokaler är ett tecken på att man känner sig hemma i Sverige. Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas. Muslimer brukar kalla sig för Sveriges största undergroundrörelse med tanke på alla moskélokaler som finns i källare runt om i vårt land. Tack vare moskébyggen, i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer, har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. De utgör en omistlig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald."

Birgitta Olsson, fp

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att muslimer genom sitt antal snabbt kan bli till en maktfaktor inom politiken i Sverige

• att det dessutom finns en strävan att lyfta fram muslimer inom politiken i Sverige

 

1. Miljöpartiet

2. Socialdemokraterna

3. Moderaterna

4. Centerpartiet

5. Moskéer och minareter


1. Miljöpartiet

Miljöpartiet har Mehmet Kaplan.

Mehmet Kaplan är riksdagsledamot för Miljöpartiet sedan år 2006 och sitter i partistyrelsen. Han har varit presstalesman för Sveriges muslimska råd och ordförande i Sveriges Unga Muslimer.

I Aftonbladet den 30/11 -09 tog Kaplan avstånd från folkomröstningen i Schweiz:

"Vi var många som reagerade med bestörtning och oro när folkomröstningen i Schweiz resulterade i ett klart ja för ett minaretförbud. Detta är förvisso ett av många tecken på en utbredning av islamofobin i Europa,.."

"Självfallet är inte byggnader i sig något hotfullt. Minareter och moskéer är en del av svensk kultur precis som pizzerior och kiosker."


2. Socialdemokraterna

Nalin Pekgul var riksdagsledamot (s) 1994-20002 och är  sedan år 2003 ordförande i Sveriges socialdemokratiska Kvinnoförbund.

Pekgul har efter folkomröstningsresultatet i Schweiz, mot fler minareter, förespråkat en bojkott av Schweiz.

 


3. Moderaterna

Som Judit Burda, själv med ungersk bakgrund, påtalat så förser moderaterna muslimer med en gräddfil till valbar plats på partiets riksdagslista. I det aktuella fallet rörde det sig dessutom om en islamist: Abdirisak Waberi. Han har sagt sig vilja leva i ett samhälle, styrt av Koranen. Dvs ett samhälle där kvinnan är underställd mannen.

Burda på Newsmill den 12/12 -98:

"Problemet med att lyfta Abdirisak Waberi från 13:e platsen i provvalet till 5:e på riksdagslistan har inte enbart med hans islamism att göra. Problemet är allvarligare än så.
 
Hos Moderaterna i Göteborg finns det vissa spelregler om jag har förstått det hela rätt. Man skall engagera sig, gå ut den Moderata Friskolan eller den politiska utbildning som finns tillgänglig, vara behjälplig i ett antal valrörelser, skriva många artiklar och få de helst publicerade, visa helt enkelt vad man går för och jobba sig upp. Det är inget nytt för min generation, 60-talisterna.
 
Problemet börjar enligt min mening när man gör avsteg från dessa outtalade regler och belönar folk med uppdrag eller en valbar plats på listorna. Jag har varit med sedan 2003. ... Under dessa år har jag inte sett Abdirisak ofta, han har inte gått Friskolan heller utan helt plötsligt blev invald i Förbundsstyrelsen."

 
Malin Lernfelt i GP den 13/12 -09:

"Waberi är rektor för Römosseskolan och ordförande för Islamiska förbundet. I en intervju som RFSU gjort med Waberi sade han bland annat att en man kan ha fyra fruar, att mannen bestämmer i familjen, att kvinnor och män har olika roller i livet, och att en man får slå sin kvinna om hon är otrogen.
 
Ganska magstarka uttalanden från en man som skall representera ett parti som säger sig kämpa för att 'ingen ska särbehandlas på grund av sitt kön. Och att "alla former av diskriminering, förtryck och generaliseringar måste motverkas'.
 
Sedan dök Waberi upp igen i SVT:s Uppdrag granskning "Slaget om muslimerna":

"Han säger saker som att han gärna skulle vilja leva i ett samhälle styrt av koranen. Alltså ett samhälle där kvinnan är underställd mannen. Waberi slår också fast att en kvinna som inte har slöja inte är en riktig muslim, att alla muslimer måste äta halal-slaktad mat och att koranen bara har en enda tolkning."


4. Centerpartiet

Inom Centern figurerade en annan känd islamist - Mahmoud Aldebe, även om han till sist valde att hoppa av.

Hans fru, Ebtisam Aldebe, är dock redan suppleant i riksdagen för Centerpartiet.

Ur Sydsvenskan den 9/10 -09:

"...kandiderar Mahmoud Aldebe – som krävt sharialagar i Sverige – för Centern i riksdagsvalet 2010.

Fem månader före förra valet skickade ordföranden i Sveriges muslimska förbund Mahmoud Aldebe ett öppet brev till alla politiska partier.

Där krävde han att landets muslimer ska lyda under islamsk lag vad gäller äktenskap, skilsmässa och vård av barn.

Förslaget möttes av en våg av protester – inte minst från muslimer.

Nu står Aldebe på Centerns nomineringslista till riksdagen för Stockholms län inför nästa års val. "

"Den interna strid som nu utkämpas inom Centern är på sätt och vis en upprepning av vad som hände inför förra valet. Den gången kandiderade Mahmoud Aldebes hustru Ebtisam till riksdagen. Efter makens uppmärksammade brev krävde flera centerpartister att hon skulle ta avstånd från hans krav.

Så skedde aldrig. I bland annat ”Rapport” förespråkade Ebtisam Aldebe att en särskild arvsrätt borde gälla för muslimer i Sverige.

- Mannen ska alltid ta hand om kvinnan. Om kvinnan ärver en del så får hon behålla det för sig själv. Mannen som ärver två delar ska ta hand om hennes försörjning, förklarade hon i en tv-intervju.

Efter stor tvekan uttalade ändå Maud Olofsson sitt förtroende för Ebtisam Aldebe, som i dag är ersättare i riksdagen."


5. Moskéer och minareter

Antalet moskéer i Sverige växer stadigt. Likaså ökar antalet källarmoskéer, dvs enkla bönelokaler, som omvandlas till stora byggnader. Dessa syns i stadsbilden och får symbolvärde. De blir till manifestationer av makt, samtidigt som de kan fungera som nervcentra i en verksamhet.

Följande moskéer finns i Sverige år 2010:

Gävle: En metodistkyrka har byggts om och används numera som moské.

Göteborg: Islamiska sunnicentret (Bellevuemoskén). Nasirmoskén, uppförd 1976 och ombyggd 2000. Ytterligare tre moskéer finns i staden. Två nya fullskaliga moskéer planeras - en på Hisingen med byggstart våren 2008, en i Angered med byggstart tidigast 2009.

Eskilstuna: Det har givits klartecken för att bygga om ett slakthus till moské.

Jönköping: Jönköpings islamiska församling har en egen lokal.

Karlstad: Islamiska kulturföreningen i Karlstad har fått en ny moskélokal, invigd 2007.

Landskrona: Det finns två moskélokaler – en arabisk och en bosnisk.

Linköping: Islamiska kulturcentret i Linköping har någon sorts lokal.

Luleå: Islamska föreningen vill eller ville köpa mark för att bygga en fullskalig moské. Läget oklart.

Lund: Lunds moské finns men är ingen fullskalig moské. Planer finns på att köpa nya lokaler.

Malmö: Malmö moské (Malmö Islamic Center), uppförd 1983/84.

Skellefteå: Skellefteå islamiska kulturcenter har fått en gudstjänstlokal i centrum, men ingen fullskalig moské finns.

Skövde: Skövde moské håller på att byggas.

Stockholm: Stockholms (stora) moské (Zayeds moské), invigd 2000. Fittjamoskén, invigd 2007. Även Imam Ali-moskén i Järfälla.

Sundsvall: Islamiskt kulturcentrums moské i Skönsberg (Skönsbergs moské)

Trollhättan: Trollhättans moské, uppförd 1985.

Umeå: Bygglov har givits för Umeå moské En påkostad byggnad med springbrunnar utvändigt och en 22 meter hög minaret utrustad med kraftfulla högtalare.

Uppsala: Uppsala moské, uppförd 1995.

Västerås: En före detta pingstkyrkolokal byggdes om till moské 1997.

Växjö: Kommunen har nyligen sålt mark till Stiftelsen Växjö muslimer. Stiftelsen vill möjligen bygga en moské.

Örebro: Örebro moské (Islamiska kulturcentret i Örebro).

Under rubriken "Maktens torn" skrev Ayan Hirsi Ali i Expressen den 5/12 -09 och uttalade sitt stöd för resultatet av den schweiziska folkomröstningen om minareter. Hon tolkar resultatet på två sätt:

"För det första som ett nej till politisk islam, inte till muslimer. I den meningen var det en röst för tolerans och integration, företeelser som politisk islam tillbakavisar.
 
För det andra var resultatet ett avslöjande av det stora gapet mellan hur det schweiziska folket och den schweiziska eliten ser på politisk islam.
 
I striden om idéer är symboler viktiga."
 
"Vad européerna får reda på om islam när de ser närmare på saken är att det är mer än bara en religion. Islam erbjuder inte bara en andlig inramning åt mänskliga skeenden som födsel, död och det som borde komma efter denna värld; islam påbjuder också ett sätt att leva.
 
Islam är en idé om hur samhället ska organiseras."

"I strikt mening är minareten och andra yttre symboler särskiljande tecken. Minareten står för islamistisk överhöghet, en markör för överhöghet som kommit att symbolisera islamiska erövringar. "
 
"Att konstruera stora moskéer med extremt höga torn som kostar miljoner att resa blir det tal om endast när de muslimska demografitalen börjar bli betydande. Moskén utvecklas från bönehus till politiskt center. Imamer kan då predika ett självsegregerande budskap och göra kraftfulla avståndstaganden från ickemuslimers beteenden."

Ur DN den 27/2 -10:

"Uppgörelse över blockgränsen: Viktigt med bred överenskommelse om den nya moskén för att motverka fördomar. Sedan flera år har muslimer i Rinkeby efterfrågat mark för att kunna bygga en moské. Vi har bejakat detta och nu har vi kommit överens och funnit en lämplig plats för moskén. Vår förhoppning är att det blir en positiv ekonomisk effekt för Rinkeby och att moskén samtidigt kan öka tryggheten i området. Fördomar och diskriminering grundläggs vanligen i okunskap om det som är främmande för oss. Därför har det varit viktigt för oss att hitta en bred överenskommelse, skriver företrädare för M, S, FP, MP, KD och C."
 
"För att uppfylla människors önskningar om att kunna utöva sin religion är det viktigt att vi politiker från olika politiska partier söker enighet när det gäller att finna lösningar för detta. Sedan flera år har muslimer i Rinkeby efterfrågat mark för att kunna bygga en moské, där man just betonat att en moské har en viktig roll i det svenska samhället. Vi bejakar detta..."
 
"Initiativet kommer från Islamiska förbundet i Järva. Organisationen får nu möjlighet att bygga en mötesplats i Rinkeby där muslimer från järvaområdet kan utöva sin tro. Moskén blir inte bara en plats för bön utan också en naturlig mötesplats som utvecklar och bygger vidare på Rinkebys mångfald. Dessutom kommer en moské, med central placering, att bidra till att öka tryggheten i området."
 
"Fördomar och diskriminering grundläggs vanligtvis i okunskap om det som är främmande för oss. Därför har det varit viktigt för oss i de politiska partierna att hitta en bred överenskommelse om hur vi genom att bereda plats för en ny moské och mötesplats ska kunna motverka fördomar."
 
Joakim Larsson (M)
ytterstadsborgarråd
 
Carin Jämtin (S)
oppositionsborgarråd
 
Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd
 
Yvonne Ruwaida (MP)
oppositionsborgarråd
 
Ewa Samuelsson (KD)
äldreborgarråd
 
Per Ankersjö (C)
gruppledare