Kapitel 6: ISLAMISERING

c) Heder och våld

 

"...begreppet religionsfrihet. 1951 övergick Sverige från att definiera religionstillhörighet kollektivt till att tillämpa ett individuellt begrepp för 'religion'. Man behövde från det året inte längre tillhöra 'ett av staten erkänt religionssamfund'.

Man kunde utträda ur statskyrkan, utan att man behövde gå in i något annat samfund. Man kunde alltså vara religionslös. Religions- och konfessionstillhörighet privatiserades. Individen fick rätt att inte bara att byta religion eller samfund, utan också att vara utan helt och hållet.

Det fick som konsekvens att rätten och lagarna måste vara sekulära och lika för alla - oberoende av religionstillhörighet (eller ingen alls). Om man alltså nu skulle knyta någon del av rätten till religionstillhörighet, så måste man på nytt införa en offentlig registrering av medborgarnas religionstillhörighet, och låta religions-, samfunds- och konfessionstillhörighet vara en del av deras civila status. Religionen upphör då att vara en individens privata angelägenhet."

Jan Hjärpe

 

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att islam är något mer än en religion

• att svenska och muslimska hedersbegrepp skiljer sig åt

• att även om vissa influenser från muslimska länder handlar mer om kultur än religion blir resultatet detsamma

 

1. Kvinnosyn

2. Heder

3. Fredens religion?


1. Kvinnosyn

Ayaan Hirsi Ali ser tre element som kännetecknande för islam:

"Det första elementet är att muslimer har ett skräckfyllt förhållande till sin Gud. Muslimens gudsbegrepp är absolut. Vår Gud kräver fullständig underkastelse."

"Det andra elementet är att islam bara har en moralisk källa: profeten Muhammed. Muhammed är ofelbar."

"Det tredje elementet är att islam i hög grad domineras av en sexualmoral med ursprung i värderingar som var gängse bland arabiska stammar på den tiden då Guds ord uppenbarades för profeten Muhammed: en kultur i vilken kvinnor var ägodelar som tillhörde fäder, bröder, farbröder, farfäder, förmyndare."

När det visat sig att män från muslimska länder är kraftigt överrepresenterade bland våldtäktsmän, säger det något om islam?

En tolkning är att dessa män ser det som att de kvinnor, vilka klär sig västerländskt, har sig själva att skylla. I botten ligger en föreställning att kvinnor inte har någon egen vilja som behöver respekteras. Män och kvinnor är ojämlika.

Ur Aftonbladet den 6/1 -04:

"'UTMANANDE KJOLAR SKAPAR VÅLDTÄKTER'

Svenske rappstjärnan Ayo, 25, konverterade till islam strax före sommaren. Religionen har färgat hans syn på kvinnor.

- Muslimska tjejer ska bära slöja. Det stoppar suget efter våldtäkt, säger han.

Ayo, känd för sin 'Betongdjungelboken', föddes i en muslimsk by i Nigeria. Två år gammal kom han till Sverige med sin svenska mamma och sina bröder."

Aftonbladet frågar:

"Menar du att lättklädda tjejer har ett eget ansvar om de våldtas?

- Jag kan inte säga att de har ett ansvar, men hon gör det ju enklare för honom att våldta. Såna tjejer utmanar sitt öde. Det är därför jag respekterar kvinnor som använder slöjor. Där kan våldtäktsmannen aldrig se vad det är för tjej han... förstår du vad jag menar? Han kan bara se slöjan. Det stoppar suget efter våldtäkt. "

Det kan hävdas att detta kulturdrag inte är specifikt bara för islam, utan att det finns övergripande i dessa områden i Afrika och Asien. T ex även bland assyrier/syrianer.

Den praktiska innebörden bli ändå densamma: invandring från dessa områden får denna innebörd.


2. Heder

Ett annat utslag av islamsk kvinnosyn är hedersvåldet. Männens heder i en familj - fader och söner - ligger i att kvinnorna - döttrar och systrar  - inte har någon sexuell kontakt med män utan godkännande av männen inom familjen. Vid överträdelser står männens "heder" på spel och de måste straffa kvinnorna. Som exemplet Fadime och andra demonstrerat kan detta betyda döden.

Hederskulturer är nte begränsade till muslimer, de finns också hos andra grupper i MENA-länderna.

Ur kommentar på Thoralfs blogg från signaturen "Svensk Tant":

"Allt våld är fel. I synnerhet våld mot en svagare part, som kvinnor eller barn. Men jämför man misshandel av kvinnor i allmänhet med hedersrelaterat våld är man tvungen att blunda hårt.

När svenska män misshandlar kvinnor ingår det inte i ett allmänt sanktionerat mönster som grundar sig på kulturella eller religiösa skäl. Den misshandlande mannen kan inte räkna med stöd och uppbackning från vare sig släkten eller samhället. Tvärtom bemöts han med avståndstagande och fördömande.

Hedersrelaterat våld och förtryck är satt i system i patriarkala kulturer vars så kallade heder bygger på att kontrollera kvinnans sexualitet. Hela släktens heder är beroende av hennes dygd. Mannen tycks oförmögen att upprätthålla sin egen heder.

Heder går också att avläsa i ekonomiska termer. Kvinnans oskuld vid giftermålet taxeras till ett stort värde i pengar. En handelsvara som betalas med exempelvis mark i hemlandet eller en fullt inredd lägenhet.

I Sverige har vi inte för vana att kasta ut våra döttrar från balkongen för att de inte går med på tvångsgifte eller har en pojkvän.

Det är heller ingen svensk sedvänja att skydda mördaren eller fira sin dotters död med en hedersfest för hela släkten."


3. Fred

Det hävdas att islam är en fredens religion, men hur stämmer det med alla mord och mordhot eller de våldsamma reaktionerna på några karikatyrer?

Koranen innehåller åtskilliga suror som rättfärdigar våld mot de "otrogna". Samtidigt finns suror som talar i annan riktning.

Det problematiska blir om de som är mest intoleranta och fundamentalistiska i praktiken skaffar sig ett tolkningsföreträde genom att vara mer organiserade och/eller aggressiva. Även om de själva bara utgör en minoritet av muslimerna kan då sätta sin prägel på islam i Sverige.

Ur "Sverige och invandringen":

"... har två bombattentat avvärjts i London och Glasgow... Det som ger en extra tankeställare är att de genomfördes av läkare och välutbildad personal inom den brittiska sjukvården. Mohammad Asha, utpekad som hjärnan bakom bilbombsdåden, är neurolog.

Tvärtemot vad man skulle kunna önska är gränsen mellan islam och islamism varken tydlig eller okomplicerad. Med hänvisning till de visserligen lokala men inte desto mindre våldsamma reaktionerna mot Muhammedteckningar och Rondellhundar vid namn Muhammed är det också svårt att lyfta fram fredligheten som karaktäristisk för just islam.

Som Svenska Dagbladet påpekar i en ledare ger det en allvarlig tankeställare att det inom islam finns en religionstolkning som kan övertyga läkare att helt överge sin läkaruppgift att rädda liv, för att istället bli mördare."

Även om det bland Sveriges nära en halv miljon muslimer skulle finnas bara ett dussintal som kan vara redo för terrorattentat så är det illa nog. Den islamska miljön tillhandahåller dessa individer en miljö att verka i.

Ur "Blågul framtid":

"Osmanska riket, Turkiets föregångare, brukar i diskursen om nationalism framhållas som ett mångnationellt, icke-nationalistiskt föredöme. Riken som de osmanska och habsburgska kan i historiens backspegel framstå som mångkulturalistiska lyckoriken, men då bortser man från deras militarism och inriktnng på erövring. Kriget föddes inte med nationalismen."