Kapitel 6: ISLAMISERING

g) DO som spjutspets

 

"Efter framgångarna i valet har Sverigedemokraterna för första gången kallat alla sina förtroendevalda till kommunkonferens. Men Nyheternas granskning visar att partiet redan börjat driva motståndet mot invandringen på flera håll i landet.

Enligt ombudsmannen mot etnisk diskriminering strider flera av förslagen mot grundlagen."

TV4:s webbsida  den 10/12 -06

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att diskrimineringsombudsmannen fungerar pådrivande och hjälpande, för att "kränkta" muslimer ska kunna dels utverka skadestånd, dels driva på en för dem önskad omvandling av det svenska samhället

 

1. Arbetsklädsel

2. Klädsel i övrigt

3. Språk

4.Hälsning

5. Anställningsintervju

6. Gynundersökning

7. Förtidspensionering


1. Arbetsklädsel

a) Polisen

I ett uttalande för tidningen Sesam, nr 30/99, uttalade DO Katri Linna att kravet på uniform inom poliskåren kan vara "indirekt diskriminering".

b) Sjukvården

Det kan även gälla klädsel inom sjukvården, där hygieniska aspekter och patientsäkerhet spelar in.

SR:s webbsida den 15/1 -08:

"Högskolan i Halmstad måste nu svara på två anmälningar om etnisk diskriminering från två studenter som utbildar sig till sjuksköterskor..."

"Det andra gäller en student som gått en utbildning för utländska sjuksköterskor och som inte fick ha en långärmad rock på sin praktik. Diskrimineringsombudsmannen vill nu ha svar från Högskolan om studenternas uppgifter stämmer."

c) Matbutiker

Ur SvD den 3/2 -07:

"ICA har medgett att man gjort fel och har tagit fram en huvudduk som alternativ till den klädpolicy som gäller i övrigt. Förutom en ursäkt får kvinnan 80 000 kronor i ersättning av affären."

d) Friskis & Svettis

Ett motsvarande klädfall gällde "Friskis & Svettis" i Malmö år 2008. Där krävde DO 100.000 kronor.

e) Hotell

Ur HD den 18/2 -08:

"Hotellkedjan Scandic ändrade för en tid sedan sin uniform så att de anställda nu kan ha slöja, om de vill."


2. Klädsel i övrigt

Från Ekots webbsida den 29/1 08:

"Det var diskriminering när två muslimska kvinnor tvingades lämna en simhall i Göteborg på grund av sin klädsel. Det har hovrätten slagit fast."

Det var inte kvinnorna själva som skulle bada, utan deras barn. Det hela inträffade våren 2004:

"Mammorna följde med in för att titta till sina barn från bassängkanten.

Enligt simhallens regler skulle medföljande föräldrar vara klädda i 'shorts och t-shirt, träningsoverall eller likvärdig klädsel'."


Detta visade sig omöjligt: kvinnorna hade nämligen en religion som "inte tillät dem att ha annat än heltäckande klädsel".

"Nu slår hovrätten fast att Göteborgs stad gjorde sig skyldig till etnisk diskriminering när de två kvinnorna tvingades lämna simhallen."

Kvinnorna fick inte bara rätt i sak. Det handlar också om pengar. 40.000 kronor i "skadestånd".


3. Språk

Merit Wager skrev på Newsmill den 19/8 -09 om ett fall. Jönköpings kommun hade gått med på att betala 35.000 kronor till en kvinna, som inte fått en praktikplats.

"Men det handlade ju inte om 'etnisk tillhörighet' utan om att kvinnan inte kunde tala bra svenska! ... nog måste man ju kunna kräva att människor behärskar svenska om de ska arbeta eller praktisera. Om det inte är ett jobb där man inte behöver tala med någon eller förstå instruktioner eller kunna läsa anvisningar, förstås."


4. Hälsning

En bosnisk muslim som på Arbetsförmedlingen vägrat ta en kvinna i handen avstängdes från aktivitetsstöd. Han tilldömdes i februari 2010 ett skadestånd på 60.000 kronor.

Ur DO:s pressmeddelande: "- Rätten att utöva religiösa sedvänjor har ett starkt stöd i internationella konventioner. Genom diskrimineringslagen har Sverige förstärkt den rätten ytterligare. Staten får bara inskränka religionsfriheten om det finns starka skäl, och det måste ske med stöd av lagen."


5. Anställningsintervju

En felaktigt formulerad fråga i en anställningsintervju kan också stå ett företag dyrt.

Ur Aftonbladet den 24/11 -09:

"En 56-årig man från Göteborg kränktes under anställningsintervjun. Första frågan: Är du en kvinnoförtryckare?

Efter förlikning tvingas företaget nu betala 60 000 i skadestånd."


6. Gynundersökning

Ur Dagens samhälle den 3/9 -07:

"Uppsala kommun stäms av DO för att ha tvingat en 11-årig flicka till en gynekologisk undersökning. Hon misstänktes ha blivit könsstympad.
 
Fallet gäller en fembarnsfamilj med somaliskt ursprung där föräldraparet kom till Sverige för 15 år sedan. Hela familjen är numera svenska medborgare och barnen är födda i Sverige.
 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har stämt Uppsala kommun inför Uppsala tingsrätt och kräver skadestånd för olaga diskriminering.
 
När pappan besökte en barnhälsovårdsmottagning med ett av barnen berättade han för distriktssköterskan att den äldsta dottern skulle åka till Kenya under sommarlovet. Där skulle hon besöka släktingar hon aldrig träffat tidigare.
 
Enligt DO:s stämning ledde upplysningarna till att distriktssköterskan begärde att få undersöka flickan när hon kom tillbaka från Kenya."

Enligt DO-stämningen var det fråga om "diskriminerande på grund av sitt ursprung".

Hur vanligt är könsstympning av etniskt svenska flickor?

Finns det inte ett samband mellan ursprung och risk för könsstympning?
 
DO krävde att kommunen skulle dömas att betala föräldrarna 120 000 kronor var och flickan 200 000 kronor, totalt 440 000 kronor, i skadestånd på grund av diskriminering.


7. Förtidspensionering

Ytterligare ett fall gällde en man och hustru som inte fick intyg för förtidspension. Där handlade det om 160.000 kr.

DO i pressmeddelande oktober -09:

"Kvinnan och mannen upplever utlåtandet som mycket förnedrande och kränkande. Läkaren skrev bland annat i utlåtandet att hos invandrargrupper från Medelhavet ('särskilt greker och turkar'), där en make/maka har sjukpension, ökar sannolikheten att även den andra parten 'insjuknar'."
 
"DO menar att kliniken har missgynnat kvinnan och mannen genom att inte göra en saklig bedömning av deras individuella besvär utan i stället grundar läkarutlåtandet på en generell negativ uppfattning om invandrare från Grekland och Turkiet. Därmed har kvinnan och mannen blivit missgynnade på grund av sin etniska tillhörighet. DO kräver kliniken på 80.000 kronor vardera till kvinnan och mannen i skadestånd."