Kapitel 6: ISLAMISERING

b) Demokrati och tolerans

 

"Den sekulära demokratin förutsätter ett fritt ifrågasättande av övertygelser. Men vill vi undvika övertygelseskada måste man ge upp den principen.
 
De mest lättkränkta (och våldsbenägna) sätter då ribban för de övrigas yttrandefrihet
."

Per Bauhn

 

"632 dör Muhammed. Ett halvt århundrade senare har de arabiska arméerna erövrat de gamla kristna kärnländerna Mindre Asien och Nordafrika.

De arabiska arméerna sätter därefter över Gibraltar sund, erövrar Spanien och tränger djupt in i Frankrike, och endast för att frankerrikets härskare Karl Martell besegrar araberna i slaget vid Poitiers 732, undslipper Europa att bli islamiserat.

Araberna trängs tillbaka, men därefter fortsätter islam sitt stormanlopp mot Europa med osmanerna som sätter in stöten mot Europas mjuka underliv. Balkan erövras, och 1529 belägrar osmanerna Wien för att därifrån kunna tränga in i Mellaneuropa.

I sista ögonblicket räddas Wien av europeiska hjälptrupper, men det muslimska stormanloppet har inte stoppats för det, för 1683 belägrar osmanerna åter Wien och endast en hjälpaktion i yttersta stund, särskilt från den polska kungen, räddar Wien och Europa.

Saken är att det existerar ett beständigt religionskrig eller en kulturkrock mellan kristenheten och islam. Den totalitära religionen eller ideologin islam kan och vill inte acceptera att dess heliga herradöme inte är världsomspännande, för islam kan och vill inte acceptera 'otrogna'. Dessa ska erövras och omvändas eller reduceras till andra rangens medborgare, så kallade dhimmier, som böjer knä för islam. Bit för bit, från den ena punkten till den andra ska kristenheten trängas tillbaka och övervinnas, och varje erövring leder endast till nya krav på nya erövringar."

Sören Krarup, DF-ledamot i Folketinget

 

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att islam och demokratiska friheter svårligen kan förenas

 

 

1. Demokrati

2. Yttrandefrihet och självcensur

3. Tolerans och kränkthet

4. Ingripanden uppifrån


1. Demokrati

Låter sig islam förena med demokrati?

Klart är att det i hela världen inte finns ett enda land, dominerat av islam, som kan kallas för demokrati. Är detta bara en tillfällighet?

Sannolikt inte!

Och de som kommer från dessa länder till Sverige, är de i allmänhet avvikande från det samhälle de vuxit upp i? Är de övertygade demokrater, med känsla för demokratiska principer, respekt och tolerans?

Mer sannolikt är att de flesta bär med sig sitt eget samhälles värderingar.


2. Yttrandefrihet och självcensur

År 1988 skrev Salman Rushdie boken "Satansverserna", vilket renderade honom en dödsdom - en "fatwa" - från ayatollah Kohmeini i Iran. Intellektuella i västvärlden ställde då upp, samlat och självklart, till Rushdies försvar.

Efter 16 år av musliminvandring till Västeuropa var en sådan solidaritet inte längre lika självklar. Man ville "inte spela främlingsfientliga krafter i händerna"...

År 2004 mördades den holländske filmaren Theo van Gogh på öppen gata i Amsterdam av en fanatisk muslim. Efter avrättningen satte han en lapp på den döde van Goghs bröst med en hälsning till Ayaan Hirsi Ali,  som tillsammans med van Gogh gjort filmen Submission, en film om islamskt kvinnoförtryck.  Hirsi Ali lever nu under dödshot.

Samma år yttrade den svenska frikyrkopredikanten Runar Sögaard att Muhammed var att betrakta som pedofil, eftersom hans yngsta hustru var bara 9 år. För detta uttalande blev Sögaard hotad och levde en tid i skräck för att bli mördad.

Året därpå publicerade Jyllands-Posten sina Muhammedkarikatyrer, med känt resultat.

Till de mordhotade hör även den nederländske politikern och islamkritikern Geert Wilders.

Yttrandefriheten kan begränsas genom uttryckliga hot, om människor viker sig.

Den kan också begränsas genom självcensur, utan att några hot har hunnit uttalas. Det kan röra sig om ett skymningsland av att var rädd för egen del eller att bara vara politiskt korrekt och inte vilja riskera att "kränka" någon som kan tänkas ta illa upp.

Filmen Submission visades i februari 2009 på Nobelmuséet i Stockholm, i samband med utställningen "Yttrandefrihet, var går gränsen?".

Om detta skrev Fredrik Ekelund på Newsmill den 28/10 -09:

"Nu, i efterhand, visar det sig - genom TV-programmet 'Existens' efterforskningar - att filmen hade censurerats.

Dock ej av Statens Biografbyrå utan av imamen vid södermoskén, Abd Al Haqq Kielan!"

"...för några år sedan svarade han följande på frågan om kvinnans rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet: 'Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej.'

Svensk äktenskapslagstiftning ger han heller inte mycket för: '...jag förstår inte Sverige och dess lagar. Det är okej att homosexuella gifter sig men det är inte tillåtet att ha fyra fruar...' (se www.paraplyprojektet.se). Den mannen vänder sig alltså Nobelmuseet till för att gå igenom filmen för vilken Theo van Gogh mördades."

"Det som började med ett yttre hot har nu landat i oss och alltför många konstnärer, författare och intellektuella i väst är idag rädda för att säga, skriva eller skapa något som av muslimska ledare skulle kunna uppfattas som 'kränkande'."

"Theo van Gogh kunde på Nobelmuseet ha hedrats med en visning av hela Submission. Istället lät museet en reaktionär imam avgöra vad en svensk publik fick se. Det är en skandal och ett hån inte bara mot den döde van Gogh utan mot alla som tror på yttrandefriheten."


3. Tolerans och kränkthet

Ur Dick Erixons blogg, april 2010:

"...väst ska tolerera allt islamistiskt, när så inte sker är det islamofobi. I motsatt riktning finns inga som helst krav på tolerans, på att de som bekänner sig till islam behöver respektera yttrandefrihet, avstå från mordhot mot meningsmotståndare eller andra påhitt i den kristna världen."

Per Bauhn i SvD den 12/3 -10:

"Nu brukar man hävda att det inte bara är militanta islamister som utmanas av Muhammed-karikatyrer. 'Alla muslimer blir kränkta av dessa teckningar', brukar det heta. Detta är också ett argument som passar politiker som är beredda att begränsa yttrandefriheten i religiösa sammanhang, men som inte vill skylta med att de antingen är rädda för islamistisk terrorism, eller har en egen religiös dagordning."
 
Muslimer kan inte ha monopol på känslan av kränkthet, skriver Bauhn. Vi ska kunna ställa krav på vuxna normala människor:

"Det är ett allvarligt misstag om vi i våra resonemang kring religiös tro gör undantag för de troende, och frånkänner dem ett ansvar för hur de reagerar på upplevda utmaningar mot deras tabun. Om man på fullt allvar menar att fromma inte kan kontrollera den stora vrede som de känner mot hädare, så har man i praktiken givit dem en psykiatrisk diagnos som förklarar dem oförmögna att leva i ett fritt samhälle.
 
I ett fritt samhälle kommer nämligen känslan av kränkthet att höra till normaltillståndet. Vi kommer hela tiden att utsättas för värderingar och åsikter som vi finner mer eller mindre stötande, eftersom de provocerar våra estetiska, politiska, moraliska och religiösa övertygelser. I ett fritt samhälle har vi rätt att ge svar på tal, men vi har inte en rätt att förbjuda själva talet.
 
Den islamistiska vreden kan inte hanteras eftergifter, hävdar Bauhn.
 
"Den långsiktiga lösningen är istället att beröva de militanta islamisterna deras självpåtagna rätt att representera islam. De håller inte bara yttrandefriheten, utan också majoriteten av sekulära muslimer som gisslan."


4. Ingripanden uppifrån

Den svenska regeringen, genom justitieminister Laila Freivalds,  gjorde å 2006 ett extraordinärt ingripande. Man såg till att webbsidan Sverigedemokraternas tidning SD-Kuriren stängdes.

Från BBC:s webbsida den 10/2 -06:

"SWEDEN SHUTS WEBSITE OVER CARTOON

The Swedish government has moved to shut down the website of a far-right political party's newspaper over cartoons of the Prophet Muhammad.

The site's host, Levonline, pulled the plug on the website of the Swedish Democrats' SD-Kuriren newspaper after consulting with the government.

It is believed to be the first time a Western government has intervened to block a publication in the growing row.

"Swedish Foreign Minister Laila Freivalds described Kuriren's move as 'a provocation' by 'a small group of extremists'.

"Levonline CEO Turkel Nyberg told the BBC News website his company had pulled the plug on the site after discussions with the foreign ministry and the security police."

"The SD-Kuriren website is currently back online via a back-up server."

Så här såg SD-teckningen ut:

Ingripandet mot SD från Laila Freivalds var inte så klokt, skriver Göran Greider i SvD den 12/2 -06:

"Att UD bidrog till att Sverigedemokraternas karikatyrer av profeten Muhammed togs bort från nätet är olyckligt. Även om den UD-tjänsteman som ringde webbhotellets vd Torkel Nyberg bara upplyste honom om riskerna för svenskar i muslimska länder, så skapades bilden av att det ytterst är regeringen som bestämmer vad som publiceras i Sverige.

I länder där det självklart är regeringen som bestämmer vad som får tryckas kan den logiska slutsatsen bli att det som den svenska regeringen inte stoppar, det står den också bakom".

Från FN-nivå har också krav kommit att muslimer inte ska behöva utsättas för vad de kan uppfatta som obehagligheter. Religionskritik ska vara förbjuden.

Muslimska terrorister har försökt iscensätta attentat mot den danske tecknaren Kurt Westergaard.

De har också planerat ett attentat mot den svenske konstnären Lars Vilks. Al Qaida har utfäst en belöning på 10o.000 dollar till den som dödar honom. Vilks hade ritat en rondellhund.