Kapitel 2: AVSVENSKNING

"Om identitet är viktig för samhällets minoriteter bör vi därför inte göra misstaget att tro att det skulle vara mindre viktigt för en majoritet."

Per Berntson, historiker

 

"Det har aldrig hänt tidigare i historien att ett folkslag ekonomiskt understött andra nytillkomna folkslag för att dessa ska kunna utöva sin kultur på det egna territoriet. Inget folk har frivilligt uppmuntrat andra folkslag att slå sig ner i det egna territoriet och utöva sin kultur på värdfolkets bekostnad."

Signaturen "Räknenissen" på Exilen-Passagen 2001

 

"...den programmatiska etniska nihilismen avser tydligen bara europeiska majoritetsbefolkningar... Samtidigt som vi svenskar ständigt indoktrineras med att svenskheten bara är en konstruktion och att varje form av preferens för vårt eget folk är 'rasism' så fostras vi av skolan, TV, filmer etc. till direkt vördnad för etniska minoriteters rätt till nationellt medvetande och självhävdelse."

Jonas de Geer

b) Demografi

c) Svensk kultur

d) Anpassning

e) Svenskfria områden

f) Nya "svenskar"

g) Sämre gränskontroll

 

Mycket av den politiskt korrekta argumenteringen bygger på att det svenska folket inte duger som det är, utan behöver bytas ut. Vi klarar ju inte att leva upp till de krav som mångkulturen ställer.

Till detta kommer att ett folkutbyte i denna bemärkelse är just vad som pågår, och parallellt med detta ett tillbakaträngande av det svenska.

 

Filmer:

6 och 7