Kapitel 2: AVSVENSKNING

d) Anpassning

 

"...vad den mångkulturalistiska ideologin implicerar; som Thomas, historiker och forskningsledare på Institutet för framtidsstudier , uttryckt det måste 'även de infödda svenskarna integreras i det nya mångkulturella samhälle som redan är här', det vill säga i klartext tillägna sig en förändrad, (och underförstått rikare) kulturell identitet. Invandrarna skall inte bli svenskar, det är svenskarna som skall bli mångkulturella och följaktligen mindre svenska."

Magnus Karaveli

 

"...det är vettigare att nykomlingar tar seden dit de kommer än att man gör om systemet enligt vad som passar alla nykomlingar bäst. Detta utesluter givetvis inte att nykomlingarna kan förändra systemet i bättre fungerande riktning om förslagen faller i god jord. Men det blir både billigare och enklare att alla nyanlända grupper lär sig den svenska kulturens koder än att alla infödda och alla nyanlända lär sig varandras koder."

Thomas Gür

 

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att det skett en övergång från assimilationspolitik till integrationspolitik

• att det sedan skett ytterligare en övergång, till att det främst är svenskar som ska "integreras"

• att det finns åtskilliga absurda exempel på svenskars anpassning till "mångkulturen"

 

1."Integration"

2. Säkerhetsstrategier

3. Ej kristna symboler

4. Ej "rasistiska" symboler

5. Ingen mötesfrihet

6. Frihet att trakassera

7. Nya gatunamn?

8. Nya skolavslutningar

9. Mer anpassning


1. "Integration"

I vilken utsträckning som en viss invandring resulterar i svårigheter och problem beror inte bara invandringens omfattning och i vilken utsträckning det handlar om människor från främmande kulturer - det beror också på mottagandet, på vilka krav eller vilken undfallenhet man möter i Sverige.

Fram till 1960-talet var det självklart att de invandrare som avsåg att stanna i Sverige permanent skulle assimileras. Även om det var orealistiskt beträffande invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder gällde detta ändå deras barn.

Och för de vuxnas del gällde istället "integration" - dvs de skulle bli en del av det svenska samhället, såtillvida att de klarade sin egen försörjning och följde svenska lagar.

I takt med ökad politisk korrekthet har en förskjutning skett.

Margareta Wadsteins utredning "Räkna med mångfald" (SOU 1997:174): "Utredningen har strävat efter att vända på perspektivet, att utgå från att också majoritetsbefolkningen behöver ändra sitt handlande och inte bara eller ens främst att olika etniska minoriteter skall anpassa sig."

Integration skulle alltså vara "ömsesidig". I ett TV-program gick sedan invandringsminister Leif Blomberg steget längre: "det är framförallt svenskarna" som behöver integreras i det nya Sverige!

De konkreta exemplen har sedan blivit många, på hur svenskar måste ställa om sig och anpassa sig till nya omständigheter.

Ur inlägg i "Röda Rummet" år 2005 av Aje Carlbom, socialantropolog:

"Integrationsproblemet, så som det uppfattas och formuleras inom ramen för mångfaldsideologin, är att reducera det till en sak: den svenska majoritetsbefolkningens tänkande. "

"Oberoende av vilka ord vi föredrar att använda för att beskriva integrationsproblemet så handlar det om en enda sak, nämligen att integrationen kan fungera endast om man förändrar tänkandet hos infödda svenskar i majoritetssamhället. Denna lösning på integrationsproblemet har förts fram mer eller mindre ihärdigt i flera decennier. Producerar man tillräckligt mycket information om andra kulturer så förändras tänkandet och därmed inställningen till invandrare. Ökar man kunskapen om andra kulturer så kommer integrationen att fungera."


2. Säkerhetsstrategier

Ambulanspersonal har flera gånger blivit angripna under sin yrkesutövning. Utvecklingen har lett till att ambulanspersonalen utrustas med skyddsväst. Aftonbladet:

"Ambulanspersonalen i Göteborg har utrustats med skottsäker väst. Handskar som klarar knivhugg och överfallslarm står också på listan, uppger Ekot".

För brandmännens del har det blivit aktuellt både med skyddsglasögon och specialglas på fodonen.

Ur Nationell Idag, 19/09:

"Räddningstjänst som rycker ut till invandrarområden måste utrustas med pansarglas på fordonen. Det kräver facket, sedan invandrarattackerna resulterat i att brandmän skadats."

Från SR-ekots webbsida den 19/9 -09:

"Den senaste tidens händelser med hot och våld mot brandmän har nu lett till att fackförbundet Kommunal kräver att en rad åtgärder genomförs, bland annat installation av övervakningskameror i samtliga räddningsfordon."
 
Ur tidningsartikel i Skåne den 2/2 -03:

"Alla körkortsprov är tills vidare stoppade i Landskrona. Orsaken är att en 23-årig man som i torsdags missade uppkörningen för fjärde gången slog den 28-årige trafikinspektören blodig."

Vägverkets GD uttalar sig också om situationen:

"- Jag tycker det är fruktansvärt allvarligt och det är inte första gången det händer, säger han till Sydsvenskan. Det handlar om ett outvecklat förhållningssätt till våra förarprövare som jag tycker är bekymmersamt."

"- En möjlighet att komma till rätta med problemet är att resultatet meddelas när fler människor finns på plats.

- Vi funderar också på larmknappar i bilarna. Men samtidigt bör man vara medveten om att de här hoten är väldigt koncentrerade till större städer och att förändringarna bör sättas in där."

Ur Sydsvenskan den 21/9 -09:

"Efter rån och hot måste personalen på Östra kyrkogården arbeta i par - med personlarm.

- Vi rekommenderar ingen att gå hit ensam på helgerna, säger kyrkogårdschefen ..."

I Stockholm hade offren för gatuvåld redan i början av 1990-talet blivit så många, att sjukvårdspersonal talade om "en ny folksjukdom". Och man gav ett "säkerhetstips": "svara inte obstinat på tilltal".

I Malmöregionen - där svenska ungdomar ofta rånas och misshandlas av invandrargäng - har råden från polisen varit mer långtgående: "Håll barnen inomhus så blir de ej skadade".

VLT den 9/12 -02:

"En eller flera rånarligor härjar i Västerås. Offren är oftast ensamma och utsatta, och under knivhot tvingas de lämna i från sig mobiltelefoner och plånböcker. Ligan drar sig inte för att använda våld - i förra veckan knivskars en ung man svårt vid ett rånöverfall."

"Ligan ger sig gärna på ensamma ungdomar som rör sig vid ensliga platser.
- Oftast har rånen skett där det inte har varit så mycket folk, vid en gångbana, cykelväg eller en cykeltunnel. Jag vill uppmana folk att inte gå ensamma på sådana här ställen, särskilt inte nattetid."

"...många lämnat likartade berättelser, bland annat att gärningsmännen ska tala svenska med brytning."

Ur GP den 10/10 -03:

"Tre elever på Hovåsskolan rånades på sina mopeder av maskerade ynglingar på fredagsmorgonen. Det är femte rånet sedan torsdagen. Eleverna uppmanas nu att lämna mopederna hemma."

Ung invandrare från Göteborgsförort, i norsk TV 2009: "Polisen ska inte komma hit och bestämma - här är det vi som bestämmer!"

Ung svensk i samma program: "Man undviker att gå ut på kvällen, försöker uträtta sina ärenden medan det är ljust."

Blondhet kan bland unga invandrare förknippas inte bara med svenskhet, utan även med rasism.  Risken att i invandrartäta miljöer bli trakasserad kan därför bli särskilt hög för blonda svenskar och svenskor. Det förekommer således att svenska pojkar och flickor i vissa områden färgar håret brunt eller svart för att minska sin utsatthet.

Ur läsarkommentar på Hasse Aros blogg den 9/3 -10:

"...de resultat vi får när vi massimporterar människor från medeltida kulturer med en kvinnosyn från 600-talet. Om en kvinna vistas ute på allmän plats utan att vara inlindad i stora tygsjok är hon en hora och lovligt villebråd, enligt vissa muslimska mäns sätt att se."

"Jag har vuxit upp i ett Sverige där alla människor kunde röra sig fritt ute på gator och torg, utan rädsla. Jag har som ensam kvinna joggat i skogarnas motionsspår i åratal utan att vara rädd.

I dag inskränker vi kvinnor vår frihet enormt på grund av det ökande våldet.
Man går inte ute ensam kvälls- och nattetid.
Man tar inte t-banan hem på kvällen.
Man tar taxi."

När oxfilé visat sig försvinna från butikerna utan att ha stämplats in för betalning i kassan har många handlare funnit för gott att gömma oxfiléerna bakom disken och bara ta fram på uttrycklig begäran av kund.

På bankkontoren kan man läsa anslag om att man sänkt maxbeloppet för kontantuttag till 15.000 kronor, pga rånrisken!

När bankerna höjt sin säkerhet har istället värdetransporter drabbats. När säkerheten höjs även där blir istället butiksrånen vanligare.

Då drar man slutsatsen att kontanthanteringen där ska minskas, genom övergång till kortbetalningar. Varpå istället förfalskningar och kortbedrägerier ökar.

Från SVT-webben den 17/11 -09:

"Fortsatt kontantstopp på bussarna

Det blir fortsatt stopp för kontanthantering på Malmös stadsbussar under kvälls- och nattetid. Det beslutades vid ett möte idag."

"Det innebär inte att passagerarna får åka gratis. Istället krävs att man har antingen ett Jojo-kort, ett gammalt rabatt- eller periodkort eller en biljett i mobiltelefonen."

Bakgrunden till beslutet är de många rånen mot bussförare i Malmöområdet.


3.Ej kristna symboler

Sverige har under de senaste tio seklerna varit att betrakta som ett kristet land. Nu ska detta inte längre gälla.

Margareta Wadstein, DO, hävdade år 2003 att adventsljusstakar "inte är så oskyldiga som de ser ut", att de "kan vara besvärande" för t ex judar och muslimer.

Ur GP den 6/12 -03:

"Nu tändas tusen juleljus på arbetsplatser över hela Sverige. Men adventsljusstakarna är inte så oskyldiga som de ser ut, tycker diskrimineringsombudsmannen."

"- Men man måste fråga sig om alla verkligen vill ha de där ljusstakarna, säger diskrimineringsombudsmannen Margareta Wadstein. Ska man till exempel tvinga en aktiv muslim eller troende jude att ha dem?

Hennes eget svar är nej."

DO ser det hela som en "religiös manifestation" - något som Europakonventionen ger människor en rätt att slippa bli utsatta för. GP fortsätter:

"... det är ju faktiskt en religiös symbol, det måste vi respektera, säger Margareta Wadstein."

"- Dessutom måste man vara konsekvent. Om man inte vill tillåta andras religiösa yttringar, till exempel att bära huvudduk eller turban, så kan man inte heller tillåta egna religiösa yttringar som adventsljusstaken,..."

Det handlar också om helgdagar:

"Kalenderns röda dagar följer kyrkoårets högtider och för de flesta är fortfarande söndagen vilodag."

"... för den som tillhör någon annan religion, eller som verkligen vill leva utan religion, kan anhopningen av kristna symboler och budskap vara besvärande."

Ur lokaltidningen "Mitt i Vasastan" den 19/10 -02:

"Ombudsmannen för etnisk diskriminering, DO, är kritisk till Adolf Fredriks musikklasseras obligatoriska sångprov 'Nu tändas tusen juleljus'.

- Det är inte speciellt troligt att till exempel muslimer kan den sången. Det kan handla om olaga diskriminering, säger Sonya Aho, pressekreterare på ombudsmannen för etnisk diskriminering."


4. Ej "rasistiska" symboler

År 1997 tillkom, under Laila Freivalds tid som Sveriges justitieminister, ett förbud mot "rasistiska symboler".

§ 8a i brottsbalkens kapitel 16 kom således att lyda:

"Den som, utan att göra sig skyldig till brott enligt 8 §, på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt, offentligt bär eller annars offentligt brukar hakkors eller andra sådana symboler eller kännetecken som kan förknippas med allvarlig förföljelse av folkgrupper eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för otillåtet brukande av kränkande symbol till böter eller fängelse i höst 6 månader."

Eva Bergqvist kommenterade i Fri Information:

"När man läser kommentarerna i Ds 1996:33 inser man att lagstiftarens avsikt är att varje kritiker av invandrings- och invandrarpolitiken skall sväva i ovisshet om kritiken är laglig eller inte...

Det framgår att Laila Frievalds förespråkar ett absolut förbud mot hakkors och solkors... Däremot vill hon inte ha  generellt förbud mot torshammare eller andra fornnordiska symboler. Straffbart eller ej - det beror helt på vem som iklätt sig symbolerna och i vilket sammanhang."

Ett senare nummer av Fri Information refererade en HD-dom:

"HD fastställde Hovrättens dom och dömde för hets mot folkgrupp en 17-årig gotlänning till 100 dagsböter. 17-åringen hade gripits av polisen i Visby den 30 november 1995. Skälet till gripandet var de dekaler som dekorerade hans jacka."

"Dekalerna bestod av solkors, kugghjul, sädesax, örn, Livets träd, lagerkrans och odalruna. Däremot bar han inget hakkors."

Många är det rektorer i svenska skolor som varit på alerten mot blågula färger eller andra antydningar till nationella symboler på elevers klädsel.


5. Ingen mötesfrihet

Mer än en gång har polisen vägrat invandringskritiker mötestillstånd i områden där det bor många invandrare. Detta har gällt inte bara torgmöten utan även inomhusmöten. Av hänsyn till de invandrade gäller inte längre demokratiska fri- och rättigheter för svenskar i dessa områden!

Men var inte budskapet från dem som skulle hålla möten provocerande för invandrare? I själva verket var det mer den av media förmedlade nidbilden av "främlingsfientlighet" än de verkliga ståndpunkterna som kunde väcka anstöt.

När BSS år 1980 ville hålla ett appellmöte på gågatan i Södertälje centrum blev polisens svar: "Polismyndigheten har för avsikt att avslå Er ansökan om mötestillstånd med hänsyn till befolkningsstrukturen i Södertälje."

Sannerligen en paradox! Enligt mediabilden rör det sig konsekvent om "flyktingar". De lämnade alltså sitt hemland därför att där rådde förtryck och kom till Sverige därför att det är en demokrati. Med flytten har de kommit i åtnjutande av bl.a. mötesfrihet - men på bekostnad av svenskarna!


6. Frihet att trakassera

Domen mot pensionären Roland Fasth i Småland fångar en situation i det mångkulturella Sverige.

• I ena ringhörnan har vi ouppfostrade snorungar med invandrarbakgrund. Deras föräldrar har lärt dem att hata svensakrna och det svenska samhället.

• I andra ringhörnan har vi en grupp svenska pensionärer som arbetat ideellt för att hålla ordning och göra fint i Folkets Park i Värnamo.

Gång på gång får pensionärerna uppelva hur ungarna förstör och vandaliserar och struntar i tillsägelser. Istället svarar de i still med "håll käften, gubbdjävel".

Vad kan pensionärerna göra, för att få slut på vandalsieringen och trakasserierna?

Att de skulle kunna vända sig till ungarnas föräldrar och få dessa att ingripa verkar inte realistiskt.

Så en av dem, Roland Fasth, utdelade en örfil till 12-åringe Rasko Kardovic, när dennecyklade bland minigolfen och cafébord.

Det blev åtal, rättgång och dom:Fasth dömdes till 30 dagsböter, att betala 3.000 kronor.

Och "kammen växer" ytterligare på snorungarna, som fått klartecken att fortsätta trakassera.

Se även Landskronadråpet.


7. Nya gatunamn

Med många invandrare ur samma etniska grupp boende på samma området kan komma krav på anpassning i form av nya gatunamn. Detta har man fått erfara i Södertälje våren 2010.

Ur Fria Tider den 3/5 -10:

”Ni borde skämmas, som kommer till vårt land och vill byta namn på våra gator,” sade Marc Abramsson (nd) när han debatterade förslaget om syrianska gatunamn i Södertälje kommunfullmäktige i veckan.

'Mor Afrems gata' eller kanske 'Mor Afrems esplanad'? Södertäljes namnberedning kan tvingas anta ett mångkulturellt perspektiv vid utformningen av stadens gatubild i framtiden.

Södertäljepolitikern och syrianen Metin Hawsho (fp) föreslog i en motion tidigare i år att kommunen ska ge torg, gator eller vägar namn som har anknytning till Södertäljes minoritetsgrupper, dvs först och främst syrianerna."


(Montage från Fria Tider)


8. Nya skolavslutningar

Traditionella skolavslutningar i kyrkor, kan nu inte längre förekomma som tidigare

Ur Katrineholmskuriren den 9/12 -09:

"Julavslutning i skolans gymnastiksal

Katrineholm Skogsborgsskolans elever avslutar inte terminen i Mariakyrkan i Katrineholm, enligt traditionen. I stället blir det julavslutning i skolans gymnastiksal. Det finns flera skäl till förändringen, men ett är det faktum att skolan har fått många nya elever med annan religiös bakgrund."

Ur NWT den 6/5 -10

"Årjängs kommun har beslutat att skolavslutningen för grundskolan inte ska hållas i kyrkan i år... För en tid sedan tog kommunen beslut om att man inte kommer att hålla årets avslutningar i kyrkorna. I stället ska de hållas i sporthallar eller andra lämpliga lokaler."

"...anledningen till beslutet är enkel och har sin grund i diskrimineringslagen enligt skolchefen May Bjerklund.
- Man kan vara i kyrkan men är det så att vissa barn hamnar utanför så går det inte.

"Det innebär att skolan riskerar att få en diskrimineringsanmälan emot sig om man ändå väljer att göra så och därför måste man titta på alternativa lösningar.
- Eftersom diskrimineringslagen blev förstärkt 2009 så har många skolor jobbat aktivt och medvetet med sånt här, säger May Bjerklund."

I frågasatt är även lucifirandet.

Ur bloggen Politiskt inkorrekt den 9/12 -06:

"Luciafirandet ställs in i en förskoleklass i Huskvarna

”Förskolebarnen får inte något luciafirande på Sörgårdsskolan i Huskvarna.
Det mångkulturella samhället gör sig påmind även hos småbarn i förskoleklasserna. Traditioner ska tydligen inte gälla i Sverige.

Själv har jag som barn aldrig varit med om att luciafirandet har blivit inställt. Men i det apatiska politiska klimat som Sverige i dag genomlider..."


9. Mer anpassning

Ur Sydsvenskan den 30/3 -07:

"Sjukhus ska få utföra omskärelse
Pojkar bör få rätt till omskärelse i den offentliga vården även när det inte finns medicinska skäl för det, föreslår Socialstyrelsen.

Samtidigt bör det fortfarande vara möjligt för personer som inte är legitimerade läkare att få särskilt tillstånd från Socialstyrelsen att utföra omskärelse."

Från Newsmill den 12/6 -09, artikel av Barbro Jöberger:

"Socialstyrelsen, som alltid har agerat som en vindflöjel för tendenser i tiden, vill att landstingen blir skyldiga att tillhandahålla omskärelse av pojkar. Socialstyrelsen säger i sin rapport (Omskärelse av pojkar. Rapport av ett regeringsuppdrag. S 2005/7490/SK 2007):
'Barnets rätt till veto kan anses åsidosatt, men detta är en värderingsfråga som kan diskuteras. Det kan finnas en intressekonflikt mellan barnets självbestämmande och föräldrarnas övertygelse. Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs.'

Med andra ord - om man ser saken ur ett annat perspektiv än ett västeuropeiskt, det vill säga ur föräldrarnas perspektiv - så är det helt i sin ordning att frånta barnet dess rätt till sin kroppsliga integritet. Men varför skulle vi inte tillämpa ett västeuropeiskt perspektiv när vi befinner oss i Sverige?

Om det föreligger en intressekonflikt mellan barns och föräldrars behov ska myndigheten självklart ta ställning för och skydda den svagare, det vill säga barnet."

I Karlskrona plockades kommunens välkomstskyltar ned under vintern 2002/03. Orsak: skyltarna hade avbildat en vit familj, som hälsade besökare välkomna till staden. Somliga politiker ansåg att skyltarna associerade till nazismen.

Stötande ansågs även det gamla kvartersnamnet "Negern" i Karlstad vara. År 2009 lyckades CMR där driva igenom ett namnbyte.

 

Som ett uttryck för anpassning kan även ses boendet för "ensamkommande flyktingbarn" i Gullspångs kommun.

En del av "barnen" hade utsatt kvinnlig personal för sexuella trakasserier, varvid personalen reagerade genom sitt fack, Kommnal. Det slutade med att fem av de anställda fick sparken.

Ur Arbetarbladet den 14/1 -10:

"Förskollärare fick lära sig arabiska

Över hälften av barnen på Tallbacksgårdens förskola i Sandviken har annat modersmål än svenska.

Nu har personalen fått lära sig arabiska vardagsuttryck, olika nationaliteters högtider och kultur."

Länspolismästare Carin Götblad i DN den 16/4 -10:

"Stora grupper av killar klarar inte skolan. Och forskningen visar att det är den starkaste indikationen på att man hamnar i ett liv i utanförskap med risk för en kriminell livsstil. Skolan måste anpassa sig efter de här killarna, så att man jobbar utifrån deras behov."

Invandringsminister Karin Andersson i SvD den 4/12 1980:

"Barnäktenskapen är förskräckliga och jag tar avstånd ifrån dem. Men det är inte så lätt att komma åt dem. Det är en religiös rit som vi svenskar inte kan lägga oss i. Om vi förbjuder detta tar vi ifrån invandrarna deras valfrihet".

Gustav Janson på Newsmill den 4/12 -09:

"...den 13/11 2009 publicerade dagstidningarna Norra Skåne och Sydsvenska Dagbladet var för sig en artikel om dom ymnigt förekommande barnäktenskapen som man kunnat konstatera i Skåne. Norra Skåne hävdar bl a att man varje år upptäcker minst 25 fall av barn och ungdomar i skånska skolor som gifts bort mot sin vilja.

I Sydsvenska Dagbladet säger en skolkurator på en stor skånsk skola att hon själv har personlig kännedom om över 100 barnäktenskap på hennes skola, bl a ett där flickan som gifts bort var tolv år och gick i femte klass. I sjätte klass bodde hon med sin make, blev gravid och födde sitt första barn."

Se även 6 e.

John Järvenpää:

”…i krig är räddningspersonal alltid fredad, men inte i Sverige i fredstid anno 2009. [---] En i sammanhanget förbisedd aspekt är att våld, vandalisering, brända bilar och byggnader är ett relativt normalt inslag i somliga, företrädesvis icke-europeiska länder, i krigshärdar, slumområden, mindre välbärgade kvarter osv. Detta är så att säga en orsak till att man söker sig därifrån. Därmed inte sagt att man per automatik gör sig av med sin gamla beteenderepertoar när man anländer till ett nytt land. Särskilt gäller detta om det nya landet, såsom Sverige, inte ställer några som helst krav, t ex avståndstagande från våld, för att erhålla medborgarskap. På så sätt kan mottagarlandets kravlöshet bidra till att destruktiva beteenden bevaras och uppfattas som normalt hos vissa invandrare. För det nordiska sinnelaget är våld och bränder, än så länge, onormalt."
 
"Naturligtvis skulle ingen av överhetens parter erkänna att man bidrar till att normalisera våldsamma beteenden. Hursomhelst kommer de inte ifrån slutsatsen som följer av att oförvitliga brandmän, ambulansförare, lärare, och t o m byggnadsarbetare numera tvingas gå kurser i ’konflikthantering’ för att de på ett normalt sätt ska kunna utföra sina jobb: åtgärden är ett erkännande av att konflikten som sådan är inneboende i det mångetniska samhället.
Någonstans vet man alltså med sig att problem finns, dock sällan hos ’den andre’ utan svensken är den som alltsomoftast får klä skott för dem.

I den politiskt korrekta världen är det nämligen helt naturligt att invandrare som präglats av krig undslipper konflikthantering medan svensken som i 200 år levt fredligt, utan krig, är den som ska lära sig det,..”