Kapitel 2: AVSVENSKNING

f) Nya "svenskar"

 

 

"...utomnordiska medborgare... ansöker om svenskt medborgarskap allt tidigare efter sin ankomst till Sverige."

Ur "Ura 1998:1" från AMS

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att det svenska medborgarskapet har devalverats, genom att utdelas kravlöst, till 100.000-tals utlänningar

• att många har dubbla medborgarskap

• att det idag finns många sorters "svenskar"

• att intresset för att få svenskt medborgarskap är störst från icke-västländer

• att det blivit många "förlorade" svenska pass

 

1. Kravlöst medborgarskap

2. Statistik om naturaliseringar

3. Rättigheter och möjligheter

4. Nysvenskt

a) Kubasvensken

b) Krigsförbrytare

c) Militärbefälhavare

d) Separatister

e) Självmordsbombare mm

f) Nio "svenskar" i sju länder

g) Fler "svenskar"


1. Kravlöst medborgarskap

Ungefär hälften av invandrarna i Sverige är "naturaliserade", dvs de har fått svenska medborgarskap. Det handlar om 720.000 personer. Kan dessa personer betraktas som svenskar? Blir man svensk genom ett svenskt medborgarskap?

Det är lätt att bli medborgare i Sverige. En utlänning kan genom naturalisering få svenskt medborgarskap redan efter fem års vistelse i Sverige. För den som är gift med en svensk gäller tre år. För medborgare i våra nordiska grannländer räcker det med två år.

Erfarenheten visar att svenska medborgarskap ofta beviljas på lösa grunder. Det är inte ovanligt att även personer, vars identiteter inte är fastställda, kunnat bli svenska medborgare.

Formellt finns ett skötsamhetsvillkor, dvs vederbörande ska inte vara kriminellt belastad. I praktiken finns dock åtskilliga fall, där denna prövning  inte har fungerat.

Beträffande språkkunskaper finns överhuvudtaget inga krav. Den sökande behöver inte kunna tala eller förstå svenska.

David Schwarz i "Invandrare & Minoriteter" nr 5-6/93:

"Idag kan man bli svensk medborgare utan att kunna svenska. Det är ofattbart!"

"...det har för övrigt börjat bli ett säkerhetsproblem det här att Sverige har en så liberal inställning till identitetskontrollen. Det kommer hit människor som man inte vet någonting om och inte ens är särskilt noga med att kontrollera på riktigt. I Sverige kan man få uppehållstillstånd utan att identiteten är klar, och sedan kan man ändå gå ut i samhället och få identitetshandlingar, ja, i princip kan man bli vald till kommunfullmäktige och t.o.m. bli dess ordförande."

Även där ett medborgarskap beviljats genom bedrägeri är det svårt eller omöjligt att återkalla.

Svenska medborgarskap beviljas till och med utan att utlänningen behöver säga upp sitt tidigare medborgarskap. Dubbla medborgarskap accepteras generellt och har ökat i antal.

Det förs ingen statistik över antalet personer med både svenskt och annat medborgarskap, men uppskattningar från 1997 och framåt har legat på cirka 300.000 (SOU 2006:2).

Ur "I Sveriges väntrum":

"Krav på språkkunskaper finns i flertalet västländer. Riksdagens utredningstjänst har för folkpartiets räkning skickat en enkät till 51 länder. Trettiosex har någon form av språkkrav. Till exempel Finland, Norge och Danmark."

Medborgarskapet skulle kunna vara ett instrument för anpassning, genom att krav på språkkunskaper samt kännedom om svensk kultur och svenskt samhälle. Så sker inte.


2. Statistik om naturaliseringar

Diagrammet, från siffror i "Tema invandrare", visar andelarna naturaliserade av de utrikes födda i Sverige som 1989 var berättigade att söka och som skaffat sig svenskt medborgarskap. Intresset var störst  hos dem som kom från länder med fattigdom och förtryck.

Det totala antalet naturaliseringar låg fram till början av 1970-talet på cirka 10.000 per år, i början av 1990-talet var det uppe i 25.000. Diagrammet nedan är från boken "Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring".


3. Rättigheter och möjligheter

Svenskt medborgarskap innebär att vederbörande får ett svenskt pass. Erfarenheten visar att det ibland kan bli många nya svenska pass för en och samma person.

Merit Wagers blogg, den 12/11 2007:

"250 000 svenska pass är anmälda förkomna eller stulna. Det är otroligt många, en kvarts miljon! Ett ganska stort antal av dessa pass tillhör människor som fått asyl och så småningom medborgarskap i Sverige. När personen ifråga anmält att passet är borta får han ett nytt. När han anmäler att även det passet 'förkommit' får han ett nytt igen. När han, för tolfte eller femtonde gången anmäler att han "tappat sitt pass" så får han ett nytt pass…"

Detta diagram baserar sig på uppgifter i olika nyhetsnotiser i dagstidningar. Det handlar alltså om en explosiv ökning under 1990-talet.

Vilka är det som ägnar sig åt dessa passbedrägerier? Förmodligen rör det sig till 90% eller mer om utrikes födda. Kanske står exempelvis somalier för en oproportionellt stor andel.

Det vore intressant att få veta - men någon sådan statistik finns tyvärr inte att tillgå.

Vid brott, även grova brott, är det omöjligt att döma en utlänning till utvisning om denne har fått svenskt medborgarskap.

Denna senare formulering godkänns knappast av journalister. Den som en gång fått svenskt medborgarskap är inte längre utlänning. Han/hon är svensk, "punkt slut", som det brukar heta i ledarkommentarer.

Men när "svenskar" på senare år dragit till sig uppmärksamhet runtom i världen för uppseendeväckande brottslighet är det vanligen fråga om "medborgarskaps-svenskar", inte etniska svenskar. I praktiken är det alltså skillnad på "svenskar" och svenskar.

En följd av de många naturaliseringarna blir invandringens effekter till stor del kan döljas: statistiken kring bidrag, brott mm kategoriserar ofta i bara två grupper - svenska medborgare och utländska medborgare.

En annan konsekvens är att vi svenskar får dåligt rykte i världen.

Blågula frågor 4/96:

"Svenska pass börjar få litet dåligt rykte ute i världen, konstaterar Kerstin Högback, kriminalinspektör på roteln mot illegal invandring på rikskriminalen, i SvD den 21/3 -96.

Bakgrunden är att så många förfalskade svenska pass finns i omlopp. Vissa länder lär på grund av detta t.o.m. överväga införandet av visumtvång för svenska medborgare."


4. Nysvenskt

Den omfattande och okontrollerade invandringen i kombination med det frikostiga utdelandet av svenska medborgarskap har resulterat i att tusentals och åter tusentals människor reser omkring i världen med svenska pass, utan att vara svenskar.

Åtskilliga gånger figurerar således "svenskar" i nyhetsförmedlingen, "svenskar" som gjort sig skyldiga till grova brott eller misstänks för terrorism.

Det finns också "svenskar" som varit krigsförbrytare , som leder gerillaverksamhet eller deltar i pågående krig i det land där de föddes.


a) Kubasvensken

Den kanske mest kända är "kubasvensken", som satt fången på USA:s militärbas Guantanamo. Svenska media var länge förtegna om denne mans bakgrund.

Den spanska tidningen El Mundo avslöjade dock den 1/8 -02 att han hette Mehdi Ghezali och var en andra generationens invandrare - hans far kom från Algeriet, hans mor från Finland. Till stora ansträngningar fick svenska UD loss mannen och han flögs hem till Sverige med särskilt flyg, regeringsplanet. I september 2009 greps han i Pakistan, än en gång på väg till talibanområde i Afghanistan.


b) Krigförbrytare

Svenska Amnesty, den 4/3 -04:

"ÄN LEVER KRIGSFÖRBRYTARE SÄKERT I SVERIGE

Mellan 50 och 100 misstänkta krigsförbrytare finns i dag i Sverige enligt uppgifter från Migrationsverket."

Ur DN den 23/11 -05:

"KRIGSFÖRBRYTARE TRYGGA I SVERIGE"

"De forna Saddammännen finns bland de cirka 1.000 krigsförbrytare från en lång rad länder som vistas i Sverige, enligt Ölvebros uppskattning. Migrationsverket anger lägre mängd.

Men att det finns ett stort antal krigsförbrytare i Sverige är klarlagt sedan ett par år tillbaka..."

"Krigsförbrytarna får stanna och flera har lyckats bli svenska medborgare."


c) Militärbefälhavare

Ur Kvällsposten, februari 1995:

"Fyra år efter befrielsen från Saddam Hussein rasar ett blodigt inbördeskrig i irakiska Kurdistan. Många av militärbefälhav-arna, ministrarna och guvernörerna som låter skjuta ihjäl sitt eget folk har en sak gemensamt - de är svenska medborgare.

Kvar i Sverige finns deras familjer.

Försörjda av svenska skattebetalare.

Den mest fruktade är guvernören i staden Sulaimania, 45-årige Salar Aziz.

Aziz, som tillhör partiet PUK, lät i höstas avrätta tre ynglingar, varav två påstås ha varit minderåriga."

"Svensken Omar Say Ali, 49, tillhör den innersta kretsen av partiet PUK:s ledning. När Omar kommer till Sverige igen kan han återgå till sin tillvaro som sjukpensionär. Under tiden han är hemma i Kurdistan och krigar har hans fru svårt att försörja sig. Förra året deklarerade hon 0 kronor i inkomst.

40-årige Mala Bakhtiar har sedan flera år tillbaka permanent uppehållstillstånd i Sverige. I Kurdistan är han militärbefälhavare..."


d) Separatister

Från SR:s webbsida den 23/1 -06:

"Thailändska separatister styrs från Sverige

En av de väpnade separatistgrupper som är med i stridigheterna i södra Thailand styrs delvis ifrån Sverige. De två senaste åren har minst 1 000 människor dödats i de tre södra provinserna i Thailand, där separatister vill bilda ett eget land."

Från SVT:s webbsida:

"Våren 2003 kom en indonesisk delegation till Sverige med krav på åtgärder mot Hasan di Tiro, ledare för GAM (Rörelsen för ett fritt Aceh). Han bor sedan 1979 i Sverige och är svensk medborgare."

Under kriget mot serberna i Kosovo fanns det "svenskar" - dvs kosovoalbaner - som reste ned för att deltaga. År 2009 ger kriget i Somalia motsvarande exempel. Där har flera "svenskar" stupat.


e) Självmordsbombare mm

Från SVT:s webbsida den 28/10 -05:

"SVENSK SKULLE BLI SJÄLVMORDSBOMBARE

Polisen i Sarajevo misstänker att den svensk som förra fredagen häktades i Sarajevo planerade att bli självmordsbombare, skriver en bosnisk tidning"

"- I lägenheten där han bodde beslagtogs bl.a. en video där svensken och den andre killen ber Allah om förlåtelse därför att de kommer att spränga sig i luften..."

Från SR:s webbsida den 23/10 -09:

"Allt fler åker utomlands för att strida

Den svenska säkerhetspolisen säger sig ha sett ett ökat intresse för att åka och strida i olika konfliktområden de två senaste åren. Den senaste tiden har de sett att resorna till Pakistan och Afghanistan ökar."

"...enligt Säpo finns ytterligare tio svenskar i Somalia av samma anledning.

- De deltar i strid. De tränas och de förbereder attentat, säger Marlena Rembe."

En annan nysvensk omtalas i Aftonbladet den 15/9 -09:

"Terrorsvensk dömd till livstids fängelse

Den terrormisstänkte svensken Oussama Kassir, 43 år, har dömts till livstids fängelse av en domstol i New York."

"Den 12 maj i år fällde juryn, som bestod av sex kvinnor och sex män, Kassir på samtliga elva åtalspunkterna för terrorbrott."

"Kassir, som är svensk medborgare, greps den 11 december 2005 i Prag under en mellanlandning på väg till sitt gamla hemland Libanon. "


f) Nio "svenskar" i sju länder

Och det finns fler terroristmisstänkta "svenskar" på olika håll i världen.

Ur Sydsvenskan den 25/9 -09:

"Nio svenskar i fångenskap för terrorbrott

"Enligt ett dokument från UD, som Sydsvenskan tagit del av, sitter i dag 183 svenska medborgare frihetsberövade i länder utanför Norden. De flesta för vanliga brott: narkotikasmuggling, rån, bedrägerier och mord.
Men minst nio av de fängslade svenskarna anklagas för terrorism. Fyra av dem är dömda.

Mirsad Bektasevic från Kungälv greps 2005 i en lägenhet Sarajevo endast 18 år gammal. Polisen påträffade en inspelad självmordsvideo, sprängmedel och bombbälten."

"Flera svenska medborgare har på senare år gripits på misstankar om terror, men senare släppts."

"Och i Islamabad i Pakistan har nu den förre Guantánamofången Mehdi Ghezali och hans ressällskap..."

"Att USA betraktar Sverige som ett viktigt land i 'War on Terror' framgår av en rapport om terrorism från US State Department från i våras: 'Terroristorganisationer utnyttjar Sveriges beaktansvärda skydd för personlig frihet och mänskliga rättigheter', konstaterar USA:s utrikesdepartement. Rapporten slår fast att en rad terrorgrupper har anhängare i Sverige: al-Qaida, al-Shabaab, Ansar al-Islam och Islamic Jihad. 'Sveriges asylpolitik drar till sig personer från konflikthärdar', framhålls i rapporten.

I samma dokument berättas att 'svenska extremister har dödats i strider i Somalia.' Samt om den svenske medborgaren Abu Qaswarah, som sköts ihjäl ... i en eldstrid med amerikanska trupper i Irak. Enligt USA:s regering var han terrornätverket al-Qaidas andreman i landet."

De nio aktuella "svenskarna" fanns fördelade på sju länder:

• USA
• Marocko
• Algeriet
• Libanon
• Irak
• Pakistan
• Frankrike
• Bosnien-Hercegovina


g) Fler"svenskar"

Ur Aftonbladet den 21/1 -06:

"TANDLÄKARE LÄT POJKVÄNNEN BORRA

Den svenska tandläkaren hade sin praktik i södra London. Där fick hennes outbildade pojkvän gå loss på över 600 patienter innan han stoppades av myndigheterna."

"Enligt BBC hade de båda tjänat 120000 brittiska pund, eller över 1,6 miljoner svenska kronor, på bluffen."

Rapporteringen i brittiska medier gav dock en annan bild av brottslingens etnicitet:

"Mojgan Azari was found guilty of serious professional misconduct for letting boyfriend Omid Amidi-Mazaheri work at her practices in south London between 2002 and 2003, the General Dental Council (GDC) said."

"The BBC said Amidi-Mazaheri, an Iranian national, had received a two-year sentence for similar offences."

Det vart alltså fråga om iranier, som lyckats få svenska medborgarskap.

1998 (den 15/5) rapporterade DN om att svenskar söker asyl i Norge. Det var då fråga om utlänningar med svenska pass.