Kapitel 2: AVSVENSKNING

g) Sämre gränskontroll

 

 

 

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att flera faktorer verkar i riktning mot sämre gränskontroll

 

1. Schengen

2. Pass på drift

3. De nya svenskarna

 


1. Schengen

Schengenavtalet har inneburit en avskaffad gränskontroll gentemot de flesta andra länder i Europa.

Andra Schengenländer lägger ett transportörsnsvar på flygbolag, som kan bötfällas om de medför passagerare utan passhandlingar. I Sverige gäller inte detta.


2. Pass på drift

Antalat "förlorade" pass har ökat dramatiskt. En och samma person kan tappa sitt pass 10 gånger under ett år och varje gång efter ett par veckor få ut ett nytt.

Alla dessa pass i omlopp underlättar naturligtvis framställandet av falska pass.


3. De nya svenskarna

När passhandlingar i stor utsträckning kan vara förfalskade återstår för gränspolisen att istället gå efter utseende.

Detta kan försvåras på två sätt.

Dels blir det allt fler svenskar som har ett utländskt utseende.

Dels kan diskrimineringsombudsmannen trycka på mot att gränspolisen agerar ändamålsenligt.

DO Margareta Wadstein i Sydsvenskan den 21/10 -99:

"Det är förbjudet att stoppa människor i passkontrollen på grund av deras utseende. Men det uppfattas av många, även högt uppsatta tjänstemän, som självklart att det görs."

Samma sak har Cafer Uzunel på DO tidigare hävdat: "Enligt mitt sätt att se det är det ett klart fall av laga diskriminering om en person stoppas vid gränsen enbart på grund av sitt utseende."

Rikspolisstyrelsen hade dock föreskrifter som löd:

"Denna kontroll skall riktas mot andra utlänningar än medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge. Därav följer att bl.a. en persons utseende, klädsel, språk eller liknande utgör kriterier för passkontrollantens urval."

Frågan är dock hur länge dessa föreskrifter kommer att fortsätta gälla.