FILMER

 

Vitbokens innehåll kommer att ligga till grund för korta filmer på Youtube . Det blir totalt mer än 20 vitboksfilmer.

Film 1: presentation av projektet

Film 2: inledning och slutord: sammanfattning

Film 3: Kapitel 1 -jämförelser och karaktär

Film 4: Kapitel 1 -måluppfyllelse

Film 5: Kapitel 1 - ankarbarn

Film 6: Kapitel 2 - svenskar och svenskhet

Film 7: Kapitel 2 - anpassning

Film 8: Projektet vitbokstabloiden

Film 9: Boken, vitbokssammandraget, del 1

Film 10: Boken, sammandraget, del 2

Film 11: Boken, sammandraget, del 3


Film 1: presentation av projektet

 

 

Film 2: inledning och slutord - sammanfattning

 

 

Film 3: Kapitel 1, avsnitt A - jämförelser och karaktär

 

 

Film 4: Kapitel 1, avsnitt B - måluppfyllelse

 

Film 5: Kapitel 1, avsnitt C - ankarbarn

 

 

Film 6: Kapitel 2 - svenskar och svenskhet

 

 

Film 7: Kapitel 2 - anpassning

 

 

Film 8: Projektet vitbokstabloiden

 

Film 9: Boken, vitbokssammandraget, del 1

Film 10: Boken, sammandraget, del 2 

 Film 11: Boken, sammandraget, del 3

 


Youtube-adressen finns här.