Kapitel  14: ARGUMENT

 

"...möttes folkets befogade frågor, om detta verkligen var rätt politik, med anklagelser om främlingsfientlighet! Vilken sladd:

De som ställt till det svänger runt och anklagar sina kritiker, som snabbt utmålas som problemet! Alltså: Själva invandringsproblemet är inte längre problemet utan det svenska folk som inte fogat sig i överhetens märkliga beslut. Det är inte bränderna i förorter utan den smygande rasismen vid köksborden. Häpp!!."

Ian Wachtmeister

 

"Risken med den biologiskt grundade definitionen är alltså att vi inte upptäcker den verkliga faran.

Den 'kulturellt betingade rasismen' handlar om en rasism utan raser, där man istället tittar på hur rasistrenas avståndstagande gentemot offren ser ut.

Kanske det handlar om att hylla sin egen nationella, kulturella eller etniska tillhörighet och därmed särskilja sig från 'de andra'. I (det upplevda eller verkliga) behovet av att slå vakt om sin egen grupp finns en risk att man hamnar i rasimens fälla."

Ur SIV-boken "Strategier mot rasism"

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att argumenten för den förda politiken till stor del byggt på att inte mötas av invändningar

• att en monolitisk makt inte behöver sakliga argument - man kan komma långt genom att att bara upprepa och ständigt upprepa, associera och åter associera

 

a) Svenskar - invandrare

b) Skuld mm

c) Demografi, berikning, mm

d) Tillmälen

e) Desinformation

f) Grodkok

g) Milgrameffekten