Kapitel  14: ARGUMENT

c) Demografi, berikning, mm

 

"Vi svenskar kan inte hävda en exklusiv rätt till ett så relativt glesbefolkat land...".

Christer Hallerby, Friggebos statssekreterare

 

"Sverige skulle hur lätt som helst få plats med 8 miljoner invandrare. Då skulle glesbygden blomma."

Michael Alonzo

 

1. Befolkningsökning

2. Arbetskraftsbehov

3. Berikande


1. Befolkningsökning

Befolkningsökningen i världen ligger på cirka 100 miljoner människor per år. Detta genererar försörjningsproblem, motsättningar och misär.

Det finns ingen möjlighet att lösa världens befolkningsproblem genom att en stor del av befolkningarna i u-länderna flyttar till i-länder.


2. Arbetskraftsbehov

Nativiteten är låg bland svenskar och landets befolkning skulle ha minskat utan invandringen. Omfattande invandring är en förutsättning för att kunna ge vård åt våra gamla, en förutsättning för att kunna klara framtida pensionsutbetalningar, argumenteras det.

Vad man då bortser från är att kommunerna skär ned på sin service inte därför att utbildad arbetskraft saknas utan därför att man inte har råd att avlöna tillräckligt med personal.

En anledning till att man inte har råd med detta är att invandringen kostat så ofantliga belopp. Förvärvsfrekvensen är låg bland dem som kommer till Sverige från Afrika och arabvärlden.

För övrigt blir även invandrare gamla och lever på pension - många kanske tidigare än svenskar, eftersom de inte uppvisat id-handlingar och därför kan ange valfri ålder.


3. Berikande

Invandringen och mångkulturen är "berikande", får vi lära oss. Man syftar här på en kulturell berikning: vi får ta del av andra maträtter, annan musik och andra klädval.

Det mesta av detta skulle vi kunna få tillgång till med en mycket måttlig invandring.

Skulle ändå massinvandring vara en förutsättning måste konstateras att priset för denna "berikning" blivit orimligt högt.

Märkligt är också att de som mest besjunger denna berikning sällan själva bor i invandrartäta områden.

Läsarkommentar på bloggen Everykindapeople:

"Det sägs ju hela tiden att ta emot flyktingar är något positivt för oss.

Så varför inte helt delegera flyktingmottagningen ner på kommunnivå och att de kommuner som vill dra nytta av alla de fördelar som flyktingar sägs ge, tar emot flyktingar och även betalar de (säkert försumbara) kostnader som flyktingmottagandet kan föra med sig.

Det är ju de kommuner som tar emot flyktingar som också får dra nytta av alla fördelar och positiva aspekter, så det är väl rimligt att de också betalar men också att man gör det frivilligt för varje kommun att själv bestämma. Det är ju folket i kommunen som bäst känner till förutsättningarna och även också kan se alla fördelar med flyktingmottagning."

 

Vägg--i-vägg med berikningsresonemanget ligger en rasism, där svart är vackert och vitt är fult.

Gunilla Wettergren skrev på det temat i Kommunalarbetaren den 27/11 -87:

"För min del tycker jag det är mycket snyggare med mörkt hår, gärna svart, än med råttfärgat eller halvblont. Själv har jag alltid önskat att jag vore mörkhårig i stället... Det är bra mycket snyggare än den grisskära hy som vi blekansikten brukar ha; särskilt om vinterhalvåret. Dessutom är ju chokladbrunt årets modefärg ....Jag tycker att de vackraste människorna i världen är de som är produkter av en ljus och en svart människa... Tänk bara vilken varierad matkultur Sverige har fått tack vare alla invandrare. Annars hade vi fått hålla oss till fläsk och bruna bönor, sill och potatis...

Utan folkvandringarna hade vi kanske fortfarande jagat vildsvin med stenyxor."

Det uppfattas inte som "rasism" att driva tesen att svart är vackert. Däremot kan det uppfattas som just rasism att se något positivt i blont hår.

Skulle en svensk efterlysa fler "lintottar" i en lokaltidnings nyhetsrapportering, då blir domen självklar, och hård. En m-politiker i Nykvarn fann för gott att avgå efter i mejl om detta till LT-redaktionen i Södertälje.

Se vidare 2 e.