Kapitel  14: ARGUMENT

a) Svenskar - invandrare

 

1. Alltid invandring

2. Invandrare byggde Sverige

3. Det finns inga svenskar

4. Alla är svenskar


1. Alltid invandring

Det blir att tänja på sanningen, om man jämför den nu aktuella massinvandringen från andra världsdelar med den som förekommit under tidigare sekler i Sverige historia.

• Tidigare har det handlat om mindre grupper av invandrare.

• De kom från våra grannländer eller övriga Västeuropa.

• De klarade sin egen försörjning.

År 1900 var andelen utrikes födda i Sverige mindre än 1 procent, idag handlar det om mer än det tiodubbla.


2. Invandrare byggde Sverige

"Det var invandrare som byggde Sverige". Så har centerledaren Maud Olofsson uttalat sig.

Sant är att en viss invandring förekommit till Sverige under seklernas lopp och att en del av denna varit bra för Sverige. Den överväldigande majoriteten av befolkningen i Sverige har dock hela tiden utgjorts av svenskar.

Dessa har också deltagit i byggandet av landet...

Sant är också det frekventa påståendet att kollektivtrafiken i Stockholm skulle stanna om alla invandrare där plötsligt gick i strejk. Men om inte invandrare idag hade haft dessa arbetsuppgifter skulle svenskar ha haft dem.


3. Det finns inga svenskar

Lagar och myndigheter har nu skapats för att motverka etnisk diskriminering, något som vilar på en skarp uppdelning av befolkningen i Sverige i två olika grupper: invandrare och icke-invandrare.

Samma krafter som drivit igenom detta ser sig oförhindrade att driva en propaganda om att det inte finns "vi och dom".

Vi svenskar finns med andra ord inte.

Argumenteringen underbyggs med att alla som nu bor i Sverige har förfäder som en gång i tiden invandrat till Sverige, i takt med att inlandsisen dragit sig undan.

Vi är med andra ord alla invandrare, egentligen.


4. Alla är svenskar

Det vanligaste av alla argument - eller snarast den vanligaste parollen - från de politiskt korrekta är "alla människors lika värde".

De lutar sig då mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vad man dock inte klargör är om denna deklaration frånhänder Sverige och andra medlemsländer i FN rätten att försöka reglera invandringen.

Eller betyder det att envar som lyckats ta sig till Sverige automatiskt har uppehållstillstånd i vårt land, utan att någon särskild prövning behöver göras av svenska myndigheter?

I den riktningen har det faktiskt kampanjats, under parollen "ingen människa är illegal".

Massmedia och politiker har sedan hakat på, genom att benämna dem som illegalt uppehåller sig i Sverige och som gjort sig av med sina id-handlingar för "papperslösa".

I media kan också utlänningar, som just satt sin fot på svensk mark, omtalas som "nyanlända svenskar".

Med tanke på hur central parollen “alla människors lika värde” är i pk-argumenteringen vore det rimligt att de politiskt korrekta kan precisera parollens konkreta innebörd. Detta kan, eller vill, de dock inte göra- kanske just därför att luddigheten fyller en funktion.