Kapitel 12: MAKTENS METODER

 

 

"Att undertrycka oppositionen är att uppmuntra till terrorism"

André Gide

 

"Främlingsfientligheten uppstår i en mix av okunskap och trångsynthet, i en oförmåga att vara tolerant."

Ulla Ekström von Essen, "forskare"

 

 

a) Yttrandefrihet

b) Medborgare förhindras att nå ut till andra medborgare

c) Medborgare skräms till tystnad genom hot eller bestraffningar

d) Medborgare skandaliseras, så att ingen lyssnar på dem

e) Två exempel

f) Frontaktörer

g) Lag och rätt