Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

u) Invandrare

Listan i detta avsnitt blir lång.

• Det kan sägas spegla det faktum att invandringen från många olika fjärran länder varit omfattande under de senaste decennierna.

• Det speglar också att svenska media hellre släpper fram udda figurer utifrån än vanliga svenskar med synpunkter på invandringen.

• Det kan slutligen spegla en attityd bland många av dem som kommit hit och som släpps fram i media: Sverige är inget bra land för dem att bo i.

David Schwarz, polsk jude, intar en ojämförlig särställning.

Schwarz skulle kunna kallas den svenska mångkulturens fader, genom sin intensiva och långvariga lobbyverksamhet för invandrare och ekonomiskt stöd till minoriteter.

Det var Schwarz som på DN och andra tidningar under 60-talet initierade ett antal debatter om "minoritetsfrågor". Han har därefter givit ut flera böcker i ämnet och grundade 1973 tidskriften "Invandrare & Minoriteter", för vilken han var redaktör fram till 1996.

Juan Fonseca, colombian, intar också en särställning, som flitig debattör och verksam inom flera partier.

Det var Fonseca som på 90-talet fick in överlägset flest inlägg kring invandring på "DN Debatt", 16 gånger blev han publicerad under loppet av fyra år.

Juan Fonseca försörjer sig på diskrimineringsfrågor och försökte få poliser i Malmö åtalade för "hets mot folkgrupp" för vad de sagt till varandra inne i sin bil medan vandaler härjade i Rosengård.

Jesus Alcalá, kriminell spanjor, tidigare ordförande i svenska Amnesty och skribent på DN:s kultursida, intar även han en särställning, genom sitt tonläge och sin självgodhet. Han har gärna talat om vikten av hög moral.

Nu var det alltså si och så med Alcalá för egen del, både beträffande moralen och ointresset för materiella ting. Han fick t.o.m. gå i fängelse för sin girighet. Han hade försökt lura till sig 1,2 miljoner kronor av biståndsmedel.

Wikipedia: "Den 31 maj 2002 fastställde en enig Svea hovrätt Stockholms tingsrätts fängelsedom på 18 månader mot Alcalá för bedrägeri och missbruk av urkund.

Domen har sitt ursprung i Alcalás medverkan i ett SIDA-projekt i Paraguay. Domstolen slog fast att Alcalá hade missbrukat sin ställning i projektet och tillskansat sig biståndsmedel. I samband med rättegången mot Alcalá utkämpades en häftig kulturdebatt, där en stor del av Sveriges kultur- och mediaelit lidelsefullt tog ställning för Alcalá, under det att många nyhetsjournalister iakttog ett mer journalistiskt-kritiskt förhållningssätt."

År 2000 publicerades ett upprop i DN:s kulturdel, till stöd för Jesus Alcalà. Namnen på de 24 undertecknarna förtjänar att återges, då många av dem återkommer i andra godhetssammanhang.

Maria Carlshamre

Elisabet Hermodsson

Ole Hessler

Maria-Pia Boethius

Jessica Kempe

Eva Moberg

Göran Rosenberg

Liljana Dufgran

Peter Englund

Anita Goldman

Henriette Zorn

Björn Håkansson

Margareta Rye

Kalle Dixelius

Jackie Jakubowski

Sven Lindqvist

Mikael Löfgren

Dan Josefson

Louise Bije af Gennäs

Leif Nylén

Carina Waern

Ana L Valdés

Ingrid Sjöstrand

Siv Arb

Jesus Alcala var den förste mottagaren av priset "Frihetspennan", år 1996.

Bland invandringsdebattörer på DN Debatt 1995-98 hamnade Jesus Alcalà på femte plats, med sex inlägg.

I ett av inläggen skrev Alcalà: "...slutligen handlar vårt sätt att bemöta asylsökande om moral. Någon gång borde vi kanske ställa oss frågan vilket som är mest förödande... att förlora: vår materiella välfärd eller vår moral."

Gellert Tamas, med ungersk bakgrund, har som författare till boken "Lasermannen" försökt lägga skulden för denne galnings agerande på Ny Demokrati. Endast genom att ingen kritiserar invandringspolitiken kan sådana våldsdåd undgås, blir logiken i hans resonemang.

Tamas har också skrivit en kampanjbok om "apatiska flyktingbarn", vederbörligen uppburen i svenska massmedia.
Nabila Abdul Fattah. palestinska, har ofta förekommit i debattprogram i TV, har även en egen kolumn i tidningen Metro.

Åsiktsmässigt är Abdul Fattah förutsägbar och extrem, hon ger offermentaliteten ett ansikte.

Även då TV-fotografer attackerats fysiskt av invandrarungdomar ska de, enligt Fattah, friskrivas från ansvar.

Om Vellinge hösten 2009 blev hennes formulering självklar: "Visst kan jag skriva under på att Vellinge kommun är fullsmockad av ignoranta bonnrassar..."

Fattah var år 2005 mottagare av Afzeliuspriset.

Michael Alonzo har italiensk bakgrund. Alonzo anammar också perspektivet att invandrarungdomar är offer, för svenskars inskränkthet.

Han sattes av Marita Ulvskog i början av 90-talet att leda statskampanjen "Ungdom mot rasism".

Alonzo har frambringat många tänkvärda sångtexter eller uttalanden i intervjuer:

"...Död åt alla blonda präktiga jävla vikingar!.."

"...Ni (svenskar) kommer att få uppleva en terror, en terror som kommer att förfära er, och ni kommer att få bevittna mer än död.!..."

"...på ett eller annat sätt - det tror jag man ska göra klart för svenska folket - kommer vi att skaffa oss respekt, va. Frågan är vilket..."

"blonda, blåögda äckel"

"Det är vårat land. Svenskarna... det är klart att dom får bo här, dom får bo här också. Jag har ingenting emot dom, ... bara dom inte försöker beblanda sig för mycket med oss. ... I Sverige lever det invandrare, och ju mer vi lever tillsammans, ju mindre vi har svenskarna i närheten, ju bättre mår vi."

"Jag hatar er, era jävla arslen."

"Vi våldtar deras (svenskarnas) barn. Javisst, var så god. Dom tycker om det, faktiskt."

Bland invandringsdebattörer på DN Debatt 1995-98 hamnade Alonzo på delad sjätteplats, med fem inlägg.

Zanyar Adami, kurd från Iran, har visat insikt om vad svenska bidrag kan åstadkomma. Som redaktör för Gringo, bilaga till Metro, drev han en benhård uppdelning i invandrare mot svenskar, där föraktet mot svenskar var tydligt.

Wikipedia om Gringo: "tidning om invandrarkultur... startades som en bilaga i gratistidningen Metro år 2004 ... Zanyar Adami vann priset som årets förnyare av Journalistförbundet 2005 vilket sågs som ett bevis på tidningens påverkan. Redaktionen ... propagerade för att ord från Rinkebysvenskan skulle komma in i Svenska Akademins ordlista... I augusti 2007 lades tidningen ner efter en konkurs. Tidningen är anmäld för skattebrott på grund av bristande bokföring..."

Adami fick år 2005 Journalistförbundets pris som "Årets förnyare".

Mahmoud Aldebe, arab från Jordanien. är ordförande i Sveriges muslimska förbund, gjorde sig känd år 2006 genom sin kravlista på det svenska samhället, att anpassa sig till islam.

Det var Aldebe som tog emot de i gula hucklen försedda ministrarna Sahlin och Hjelm-Wallén i södermoskén i Stockholm.

Luciano Astudillo, chilenare, är socialdemokratisk riksdagsledamot. På AB:s kultursida den 21/3 -00 försvarade Astudillo sångaren Ken, för hans sångtext om att våldtaga prinsessan Madeleine: "när man är på en punkt då man mer eller mindre blir tvingad till kriminalitet för att kunna betala hyran och lägga mat på bordet bygger det även ett stort hat".

En total sågning av socialdemokratisk trygghetspolitik, får man konstatera.

Som privatperson ger Astudillo ekonomiskt stöd till tidskriften Expo.

I DN den 19/2 -10 pläderade Luciano Astudillo för en "Lex Vellinge", som skulle avskaffa det kommunala självstyret:

"Vi vill ändra i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) så att det ska bli obligatoriskt för alla kommuner att kunna ta emot såväl asylsökande som nyanlända flyktingar och se över bostadsförsörjningslagen (SFS 2000:1383) så att det tydliggörs att kommunerna har ett ansvar också för nyanlända på bostadsmarknaden Det ska inte vara möjligt att framhålla avsaknad av bostäder som ett skäl till varför man inte kan ta emot några asylsökande eller nyanlända."

Kurdo Baksi, kurd

se avsnitt s

Ibrahim Baylan, turk, är s-politiker. Tidigare skolminister, nu partisekreterare för SAP.

Baylan ser inte att kostnader för invandringen är något att fästa sig vid. I en debatt på s-webben med Björn Hammarbäck år 2004 skrev han:

"Jag tror vi som socialdemokrater hamnar väldigt snett om vi börjar klistra på människor prislappar och ställa dem emot varandra. Precis som du, bor jag och arbetar i ett glesbygdsområde (Västerbotten) där vissa människor har uppemot 25 mil till närmaste akutsjukhus. Men likväl så blir det så oerhört fel när vi ställer sjuka mot s k 'invandrare' och börjar diskutera människors liv och existens i hur mycket de kostar."

Helena Benaouda, finska och konverterad muslim, är ordförande i Sveriges muslimska råd, är mor till Safia Benaouda, en av fyra svenskar som greps i Pakistan i september 2009.

I juni 2006 förklarade Benaouda att skolavslutningar kan hållas i svenska kyrkor, men bara om alla är överens om det.

 

Miguel Benito, spanjor, förestår Immigrantinstitutet, om vilket Wikipedia skriver:

"Immigrant-institutet är ett centrum för dokumentation om invandrare, flyktingar och rasism. Det bildades 1973 och har säte i Borås i det s.k. Invandrarnas hus."

Benito har drivit en argumentering om nettoinvandring där han tagit med den svenska emigrationen till Amerika på 1800-talet, för att komma fram till att invandringen till Sverige på 2000-talet är obetydlig.

Å andra sidan erkänner hans institut - till skillnad från t ex Kurdo Baksi - hedersvåld som ett problem.

Stéphane Bruchfeld, jude,

se vidare r

José Alberto Diaz, chilenare, är en man med känsla för vart vinden för stunden blåser och hans känsla för demokrati sitter inte särskilt djupt.

I Aftonbladet den 2/6 -97 skrev Diaz, utifrån ett mediadrev mot Folkviljan och Massinvandringen:

"Får en person som har invandrarfientliga åsikter, eller rentav är aktiv i rasistiska organisationer sitta i en position som innebär arbete med människor med rötter i andra folkgrupper och kulturer? Med andra ord: kan man vara lärare, läkare, domare, socialsekreterare och samtidigt rasist?"

Bland invandringsdebattörer på DN Debatt 1995-98 hamnade Diaz på delade sjätteplats, med fem inlägg.

Rosanna Dinamarca, chilenska, är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot av partistyrelsen (v).

Ryggmärgsmässigt reagerar Dinamarca på allt som kan påminna om "lag och ordning".

Ur "Blaskan" 5/09:

"Det språkbruk till exempel Rosanna Dinamarca använder sig av håller inte ens som lämpligt ordval för mobbare när hon kallar Jan Björklund för 'Caligula'".

Fatima Doubakil, muslim med afrikansk bakgrund,

se avsnitt s

Ali Esbati, iranier, har tidigare varit ordförande för Ung Vänster. Hans titel nu är "debattör och författare". I november 2009 gick han ut i Aftonbladet mot webbsidan Newsmill, som enligt Esbati verkade fördummande. Esbati fäste sig särskilt vid kommenterar till artiklarna, där det "är som att ha hamnat på krogrundan efter att Sverigedemokratiskt partimöte". Empatin med svenskar som lider av vad som nu sker med deras land är m.a.o. noll från Esbatis sida.
Mohammad Fazlhashemi, iranier, framstår som moderat och intellektuell muslim men har avfärdat personer som Irshad Manji och Hirsi Ali, öppet kritiska till muslimsk fundamentalism, med argumentet att dessa vinner uppskattning från "fel håll", dvs nationellt sinnade i olika länder.

Laila Freivalds, lettiska, var Sveriges justitieminister 1988-91 och 1994-2000 samt utrikesminister 2003-2006.

Freivalds är den enda minister i vårt land som avgått två gånger. Den andra gången var delvis föranledd av att hon medverkat till stängningen av Sverigedemokraternas webbsida.

Som justitieminister har Laila Freivalds haft idel lugnande besked att ge, som i en riksdagsdebatt mot Sten Andersson år 1999:

"Den stora majoriteten av alla brott begås av svenskar. Detta gäller såväl vuxnas som ungdomars brott."

"Av de särskilda studier som gjorts av invandrares brottslighet framgår ingen särskild ökning för invandrare eller invandrade ungdomar, jämfört med svenskar."

"Jag vill också betona att mindre än en femtedel av de personer som under ett år misstänks för brott är ungdomar under 20 år."

"...majoriteten av de brott ungdomar misstänks för är mindre allvarliga brott som t ex snatteri. Bara en liten del av de ungdomar som någon gång döms för ett brott utvecklas till grova brottslingar."

"Brottsligheten är därmed inte ett problem som har med ungdomar, och än mindre med invandrade ungdomar, att göra."

Laila Freivalds har även sagt, 1995:

"Sverige är på väg att bli ett mångkulturellt samhälle och det ska man i Sverige vara väldigt glad för."

Alexander Gabelic, med oklar etnisk bakgrund, är ordförande i svenska FN-förbundet, som med hänvisning till "mänskliga rättigheter" vill köra över folkstyret. Är även s-politiker med plats i riksdagen.

Gabelic i Arbetet, den 29/12 -98: "Den socialdemokratiska strategin för ett mångkulturellt samhälle är bra..."

Gabelic i DN, februari 2004: "Polisens oförmåga att öppna sin organisation försvårar särskilt brottsbekämpning i bostadsområden med hög andel invandrare. Vi vill se en djärv satsning på riktad rekrytering under några år i invandrartäta områden som Rosengård och Rinkeby."

"Rättssystemet gör sig skyldigt till 40 anmälda fall av diskriminering per år."

"...Sverige har tydliga problem med strukturell rasism, det vill säga den osynliga men högst påtagliga rasism som drabbar många i vardagen."

Med synsättet hos svenska FN-förbundets ordförande blir man alltså skyldig redan genom en anmälan.

Se även 15g

Tobias Hübinette, adoptivbarn från Sydkorea

se 12f

Masoud Kamali, iranier

se avsnitt r

Mehmet Kaplan, turk, är riksdagsledamot för Miljöpartiet och sitter i partistyrelsen. Han har varit presstalesman för Sveriges muslimska råd och ordförande i Sveriges Unga Muslimer.

I Aftonbladet den 30/11 -09 tog Kaplan avstånd från folkomröstningen i Schweiz:

"Vi var många som reagerade med bestörtning och oro när folkomröstningen i Schweiz resulterade i ett klart ja för ett minaretförbud. Detta är förvisso ett av många tecken på en utbredning av islamofobin i Europa,.."

"Självfallet är inte byggnader i sig något hotfullt. Minareter och moskéer är en del av svensk kultur precis som pizzerior och kiosker."

Kaplan har svaret på varför en så hög andel av invandrare från muslimska länder inte klarar sin egen försörjning i Sverige:

"Det är inte ...etnicitet eller religion som ligger till grund för hög arbetslöshet bland invandrade och muslimer, utan diskriminering, bristande språkundervisning men också svårigheter med att översätta en genomgången utbildning så att den gäller här."

Mehmet Kaplan motionerade 2009 tillsammans med andra miljöpartister om att utlänningar som varit i Sverige illegalt, arbetat här en tid och sedan avvisats, skulle få svensk pension sänd till sina hemländer. Riksdagen avslog motionen.

Jannis Konstantis, grek, har utmärkt sig framförallt genom att organisera sabotage av meningsmotståndares torgmöten.

Konstantis i trotskisttidningen Offensiv 1998:"Vår blockad av Sergels torg den 5 september blev ett rejält nederlag för 'Sverigedemokraterna'. Efter att ha varit där och rekognoserat insåg slipsfascisterna att de inte skulle kunna genomföra sitt planerade torgmöte"

Douglas Leon, med venezuelansk bakgrund, har artistnamnet Dogge Doggelito och ingår i musikgruppen Latin Kings.

Som artist både speglar Dogge D en invandrarkultur och medverkar till att skapa attityder och hållningar.

Text till "Mina kvarter":

"men schyssta aine e också en jävla fitta

en spelar dum och en spelar snäll

men i bådas ögon e du svartskalle å kriminell

så snacka snacket men snacka inte med nån

om aina dyker upp bäst å hålla din mun

för tala e silver, men tiga är guld"

Rawia Morra, palestinska, uppges vara palestinsk poet. Hon har flera gånger medverkat i SVT:s "Mosaik" i debatter mot invandringskritiker. Därvid har hon utmärkt sig genom aggressiva och onyanserade utfall.

Ana Maria Narti, rumänska, är riksdagsledamot för Folkpartiet.

Narti har angripit Blågula frågor för att vara alltför nyanserad i sin kritik av invandringspolitiken. I OBS Kulturkvarten den 26/9 -96 förklarade hon: ""Den rasistiska propagandan tar här sin farligaste form - den som presenterar sig som motståndare till rasismen."

Narti var i riksdagen pådrivande hösten 2003 för att Sahlin skulle ingripa mot Anders Westholms pågående diskrmineringsutredning, vilket ju resulterade i Masoud Kamali fick ta över med sin "strukturella rasism".

I sammanhanget argumenterade Narti att hela "invandrarbefolkningen" kunde ta illa upp, om Westholm kritiserade Kamali.

Fatima Nur, somaliska, är folkpartistisk landstingspolitiker. Hon har verkat för att svensk sjukvård ska satsa resurser på att försöka återställa omskurna kvinnor.

Alexandra Pascalidou, grekiska

se avsnitt h

Nalin Pekgul, kurdiska

se avsnitt s

Marian Radetzki, polk jude, vill avskaffa svenskan som huvudspråk i Sverige. I DN den 28/6 -07 skrev han: "Hur stort är egentligen det svenska språkets egenvärde? Behövs svenskan över huvud taget? Skulle inte fördelarna överväga massivt om engelskan gjordes till Sveriges huvudspråk i alla väsentliga sammanhang, medan fortsatt odling av det svenska språket överläts åt grupper med särskilt historiskt eller kulturellt intresse för dess bevarande?"

Paulina de los Reyes, chilenska, delar Masoud Kamalis grundsyn om "strukturell rasism" och som tillsammans med honom vägrade acceptera Anders Westholm som integrationsutredare.

Förekomsten av rasism och diskriminering behöver  enligt Reyes inte undersökas empiriskt, den skall tas för givet.

Mauricio Rojas, chilenare, har skrivit ett stort antal böcker och skrivit många tidningsartiklar om integrationsfrågor - där det rymts många motstridiga uttalanden. Rojas har gjort insatser för först Moderaterna, sedan Folkpartiet, men arbetar nu i Spanien.

Yvonne Ruwaida, med palestinsk bakgrund, är mp-politiker. Hon avböjde 1998 deltagande i en paneldebatt i Mälardalens Folkhögskola om invandringen med hänvisning till bristande obalans.

Ur DN den 5/11 -98: "Riksdagsledamot Yvonne Ruwaida... ogillar i princip formen, eftersom panelen fått en 'jämlik' sammansättning med lika många debattörer från varje sida."

Kitimbwa Sabuni, afrikan, är ledamot i Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. I debatten har han solidariserat sig med Mugabe i Zimbabwe.

Sabuni har även angripit Folkpartiet på Newsmill: "En växande skara liberaler radikaliseras alltmer i auktoritär riktning. De söker konflikter i symbolfrågor och är fixerade vid islam. I slutändan utgör de ett hot mot internationell fred och säkerhet."

Nyamko Sabuni, kongolesiska, är fp-politiker och integrationsminister sedan år 2006.

Innan hon blev minister utmärkte hon sig genom att i en radiodebatt 1997 skrika till sin motdebattör, en polis:  "Du är ett arrogant, respektlöst arsel!"

Sabuni har även uttalat:

"Etnisk, kulturell och religiös mångfald är grunden för det samhälle vi bygger."

Ardalan Shekarabi, iranier, var SSU-ordförande 2003-05.

Wikipedia: "I december 2004 avslöjade Dagens Nyheter att Shekarabis valkampanj 2003 delvis finansierats med pengar från en intern SSU-fond, avsedd för integrationsprojekt.   Shekarabi själv hävdade att han inte känt till varifrån pengarna kom, emedan han enligt Dagens Nyheter var en av de drivande i upplägget. I mars 2005 avslöjades det att Shekarabi på olaglig grund utsetts till ledamot i polisstyrelsen i Uppsala län, trots att han vid tillfället varken var svensk medborgare eller bosatt i länet".

"Det är en fin kille!" Så uttalade sig statsminister Göran Persson våren 2005 om Shekarabi, utan ironi.

Miriam Osman Sherifay, afrikanska, är s-politiker och ordförande för CMR. Hon har, förutom insatser mot glassen Nogger och kvarteret "Negern" i Karlstad, försökt få SD:s ordförande åtalad för hets mot folkgrupp, efter dennes AB-artikel 2009.

Jerzy Sarnecki, polsk jude

se avsnitt r

Ozan Sunar, turk, är kulturchef på SVT.

Han har angripit BRÅ:s rapport om invandrares brottslighet år 2005 och medverkat till att delar av rapporten hålls hemlig för allmänheten.  I TV24-programmet "Pressklubben" den 15/12 -05 medverkade Sunar.

Hans linje var att sådana undersökningar inte bör göras. - en uppdelning efter födelseland leder nämligen in på en "rasistisk diskurs". Det finns inte "vi och dom", slog Sunar fast.

Lena Sundström , adoptivbarn från Sydkorea,

se avsnitt n

Marina Taloyan, yasidier och kurd, är forskare på CEIFO.

Taloyan medverkade med en uppsats i den statliga utredningen "Demokratins förgörare - om främlingsfientlighet, rasism och nazism", SOU 1999:10.

Eva Bergqvist kommenterade:

"Taloyan avslutar sin uppsats med en sammanfattning, där hon skriver: 'Gränslöst hat mot icke vita, frågan om rasens renhet och antisemitismen ligger till grund för samtliga texter, bilder och skämt. Allt annat underordnas dessa tre huvudpunkter.' Omdömet gäller för samtliga de hemsidor hon räknar upp, tydligen även Fri Information, vars läsare väl bättre än Taloyan kan bedöma om tidskriften ägnar sig åt 'gränslöst hat mot icke vita' och 'frågan om rasens renhet' och antisemitism."

Bergqvist konstaterar att Marina Taloyan tydligen som "hatwebbplatser" klassar både FIIN:s, BGF:s och Sjöbopartiets.

America Vera-Zavalas, chilenska

se avsnitt s