Kapitel 13: FÖRLJUGENHET

 

 

 


”Journalisterna har undvikit att allsidigt belysa konsekvenser och kostnader samt förtigit information som pekar på att massiv invandring och särartsfrämjande mångkulturalism tillsammans underminerar välfärdssamhället.”

Gunnar Sandeln, på Newsmill  20009

 

a) Statistik som ljuger

b) Hängivna experter

c) Media som mörkar

d) Propaganda som smyger

e) Alibidebatter och toppstyrning

f) Antiintellektualism och hyckleri

g) Verklighetsflykt

 

I princip två förutsättningar krävs för att hos allmänheten kunna driva igenom en osann bild av verkligheten:

1. Överlägsen "eldkraft", genom mediaresurser och budbärare som kan ständigt upprepa vissa teser och "dränka" sanningen.

2. Rymliga samveten, som ger handlingsutrymme att fritt använda "eldkraften".