Kapitel 10: HISTORISK ÅTERBLICK

"Sverige har länge varit ett land med en osedvanligt homogen befolkning. Härvidlag håller stora förändringar på att ske. En ström av invandrare söker sig till Sverige för att arbeta här och stanna här kortare eller längre tid. Dessa invandrare kommer i allt större utsträckning från avlägsna länder med en befolkning av ett helt annat ursprung och en helt annan tradition än vår..."

Ur SOU 1968:68, "Lagstiftning mot rasdiskriminering"

 

"Sverige har på några få årtionden förvandlats från ett befolkningsmässigt homogent samhälle till ett mångnationellt."

Sten Andersson, svensk utrikesminister, i FN 1987


a) Invandring förr

b) Reglerad invandring

c) Omsvängningen till mångkultur

d) Jämlikhet och valfrihet

e) FN, rättigheterna och juridiken

f) Folkuppfostran

g) Generositet

h) Regeringen Bildt-Westerberg

i) Mediakampanjer

k) Diskrimineringar

l) Amnestier och barn

m) EU

n) Migrationsdomstolar