Kapitel 5: LÄGRE KVALITET

Kopplingen mellan invandring och kvalitén på vad olika samhällsinstitutioner presterar är dubbel.

Det ena sambandet gäller resurser. När invandringen kostar mångmiljardbelopp, då tränger detta ut annat - så att det blir mindre pengar över att satsa på vård och omsorg, skola och rättsväsende.

Det andra sambandet gäller yrkesprestationer från de individer som finns på olika funktioner - är det verkligen kvalificerade, kan de göra sig förstådda och förstå på svenska, eller har man tummat på kvalitetskriterier vid tillsättningen?