Kapitel 5: LÄGRE KVALITET

a) Vård

 

"Ja, låt oss fundera över kvotering, när det gäller jobb, arbetsmarknaden och när det gäller bostäder. Det kan behövas."

Mona Sahlin

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att ambitionerna att öka andelen invandrare inom vården kan få direkt livsfarliga konsekvenser

 

1. Svenska läkarleg

2. EU-läkare

3. Farlig vård


1. Svenska läkarleg

Svenska myndigheter är uppenbarligen "generösa" med att bevilja svenska läkarlegitimationer.

Ur Sydsvenskan den 31/3 -07:

"I höstas fick den danske läkaren Hazim Al-Ansari svensk läkarlegitimation. Samtidigt utreddes han av åklagare för flera misslyckade omskärelser utan tillstånd i Sverige. Sedan dess har han skadat ytterligare två pojkar svårt."

"Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö anmälde Hazim Al-Ansari till åklagarkammaren i Helsingborg i juli. Förundersökningen pågår fortfarande. ... Ändå beviljades han svensk läkarlegitimation den 30 oktober - av Socialstyrelsens behörighetsavdelning i Stockholm."

Från SVT:s webbsida den 16/1 -07:

"Läkaren Rafik Abu-Ramadan har varnats fyra gånger - i ett fall för en så allvarlig felbehandling att en liten pojke var nära att mista livet.
Han har överförskrivit narkotiska läkemedel, förfalskat sina egna tjänstgöringsbetyg och anses som opålitlig och olämplig att arbeta som läkare. Ändå kan han fortsätta jobba."

"Uppdrag granskning har följt hans karriär och hopp mellan olika arbetsgivare..."

"Till en enda patient hade han skrivit ut närmare 4000 tabletter på drygt en månad, bland annat 1750 tabletter av Rohypnoltyp som är vanligt bland missbrukare."

"NÄSTAN SAMTIDIGT som han får sparken från Rosengård kommer så hans första varning i HSAN - men samma dag beslutar Socialstyrelsen att ge honom svensk legitimation. Och karriären kan fortsätta uppåt."

"Till Ystads lasarett kom läkaren 2001 med hjälp av sina förfalskade intyg och ville då bli specialist i ortopedi."

"Trots att nattsköterskan tre gånger tillkallar honom igen när patienten kraftigt försämras kommer han aldrig. På morgonen är patienten avsvimmad och förs akut till operation där det konstateras att hans kroppspulsåder brustit."

"FRÅN YSTAD GÅR läkarens resa vidare till Karlskrona där hans förfalskade papper från respekterade läkare ger honom ett nytt jobb på Blekingesjukhuset. Där kommer så varning nummer tre från HSAN.

"En kvinna kommer in akut med en bruten fotled, men utan att fixera den låter läkaren den vara till nästa dag när den skulle opereras. Då var foten så svullen att man fick vänta ytterligare ett dygn med att operera och med svåra komplikationer som följd."


2. EU-läkare

I en enkät som Rapport skickat ut svarar 55 procent av landstingen att läkare från andra EU-länder saknar tillräckliga språkkunskaper. Men i Sverige får inte vårdgivarna kräva att läkarna kan svenska - det är olagligt.

Ur SVT:s webbsida den 17/11 -08:

"Som en konsekvens av den svenska läkarbristen har antalet utländska läkare ökat kraftigt i Sverige.
Till Socialstyrelsen har flera vårdgivare hört av sig och klagat på att många av läkarna saknar tillräckliga kunskaper i svenska."

"Ett EU-direktiv förbjuder Socialstyrelsen från att testa eller ställa några krav på EU-läkares språkkunskaper när de ansöker om svensk legitimation. Sådana krav får bara ställas på läkare från övriga världen."

Några av frågorna och svaren i enkäten:

• "Hur bedömer du de genomsnittliga svenskkunskaperna hos EU-läkare vid den första anställningsintervjun?"

11 av 21 landsting svarade "för yrkets utövande icke acceptabla kunskaper i svenska" = 55 procent.

• "Får era EU-läkare någon utbildning i svenska i samband med deras anställning?"

7 nej = 35 procent.

• "Upplever ni att det uppstår problem i kommunikationen mellan EU-läkare och patienter på grund av språkproblem?"
11 ja = 55 procent.

• "Har patienter klagat på att EU-läkare kan för dålig svenska?"
10 ja = 50 procent

Lika många svarade ja på frågan
• "Har det kommit in klagomål från vårdpersonal när det gäller språkkunskaper hos EU-läkare?"


3. Farlig vård

I många fall kan bara konstateras att svensk sjukvård i största allmänhet kan vara farlig för patienterna. Ingenting framkommer i nyheterna om etniciteten hos den personal som förorsakar hälsoriskerna eller dödsfallen.

Vi hänvisas då till att gissa hur det förhåller sig.

Text-TV den 30/1 -07:

"TUSENTALS DÖR I ONÖDAN PÅ SJUKHUSEN

Socialstyrelsen beräknar att 4.000 patienter dör i onödan varje år inom vården. Orsakerna kan vara bristande hygien som ger patienten sårinfektion, förväxling av läkemedel eller blodpåsar, felaktiga diagnoser med mera."