Kapitel 5: LÄGRE KVALITET

e)  Kultur

 

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att invandringen medför ett kulturellt inflytande

• att detta inflytande kan vara mycket negativt

 

De som under de senaste åren fått uppehållstillstånd i Sverige har i allt större utsträckning kommit från områden i Afrika och Asien där man lyckats dåligt eller inte alls med vare sig demokrati eller välfärd. Det är samhällen, präglade av klanvälden, korruption och diktatur. Där blir det personliga kontakter, mutor eller hot som ofta avgör om man som individ ska få ett positivt i ett ärende.

Den kultur och de värderingar som format dessa samhällen för man till stor med sig till Sverige.

Konsekvenserna har blivit märkbara på en rad områden.

• Socialsekreterare och arbetsförmedlare blir allt oftare utsatta för hot eller våld, då deras beslut inte går klientens väg.

• Trafikinspektörer  som inte godkänner en invandrare vid uppkörning kan råka illa ut.

• Fotbollsdomare kan leva farligt om de dömer till nackdel för ett invandrarlag.

• Då poliser ingriper mot kriminella kan följden bli omfattande hämndaktioner i form av bränder och vandlisering.

• Lärare har låtit det gå inflation i goda betyg, inte minst i invandrartäta skolor.

• En diskrimineringskultur har vunnit terräng, där priserna är höga. Detta har föralldel tillhandahållits av det svenska samhället, men många har snabbt förstått att utnyttja systemet.

Lika litet som ett "nej" betyder "nej" beträffande uppehållstillstånd i Sverige accepteras oönskade besked i andra sammanhang.

Ur Fri Information, nr 6/97:

"Sedan flera år tycks pågå ett ställningskrig mellan en stor grupp iranska tandläkarstudenter på ena sidan och professor Annika Isberg vid institutionen för oral diagnostik, Tandläkarhögskolan på den andra. Studenterna beskyller Isberg för att behandla dem orättvist, nu senast vid en tentamen var nio av tolv kuggade studenter iranier.

Tandläkarhögskolan har enligt Västerbottens- Kuriren den 12 december delvis fallit undan för studenternas krav, Isberg är fortfarande examinator men en av hennes kollegor ställer frågorna. Universitetsledningen tar också in en extern utredningsperson.

Vad ortstidningen, Västerbottens-Kuriren inte berättar får vi veta i en liten notis i Dagens Nyheter den 13 december. Isberg har flera gånger mordhotats av iranierna och försetts med personligt skydd. Sextio iranska studenter har vidare i ett brev klagat på universitetsledningen."


Ur Politiskt inkorrekt den 20/4 -10:

"WC-skylt introducerad

En tipsare mailar in och meddelar att man på Värnamo Arbetsmarknadcenter i Småland sett sig tvungna att introducera en ny skylt på toaletterna för att undvika felaktig användning av toalettstolarna.

Skyltarna är uppsatta i åtminstone 5-6 toaletter i byggnaden."