TIDSLINJER

 

Tidslinjer finns här nedan som jpg-bild, den finns också som pdf-fil. Se även faktarutor.


Förklaringar:

Rad 1 avser chefer för Statens Invandrarverk (SIV), numera Migrationsverket. Verket tillkom år 1969.

Rad 2 avser invandrarministrar, en post som inträttades 1954.

Rad 3 avser regeringar. Perioden 1976-82 har för enkelhets skull satts om Fälldinregering, men noga räknat var det två perioder med avbrott för en kort minoritetsregering under Ola Ullsten.

Perioden 1954-2010 har haft totalt 10 regeringar.

Under samma period har suttit inte mindre än 18 invandringsministrar. Under Thorbjörn Fälldin var det så täta byten på posten att vi bara fått plats med initialer i namnen. Detsamma gäller under Göran Persson.

Efter Camilla Odhnoff kom Anna-Greta Leijon.

De borgerliga invandringsministrar som 1976-82 hamnade på katapultstolen var Per Ahlmark, Ola Ullsten, Rolf Wirtén, Eva Winter och Karin Andersson.

Därefter kom s-regering, med Anita Gradin, Georg Andersson och Maj-Lis Lööw.

Den nya borgerliga regeringen 1991 hade Birgit Friggebo som invandringsminiser.

1994 kom s-regering och Leif Blomberg, som 1996 istället blev integrationsminister. Posten som invandringsminister övertogs av Pierre Schori, följd av Maj-Lis Klingvall, Jan O Karlsson och Barbro Holmberg.

Med den nya borgerliga regeringen 2006 är Tobias Billström invandringsminister och Nyamko Sabuni integrationsminister.

Som framgår förekom åtminstone åtta s.k. amnestier - även kallade "nollställningsbeslut" eller "engångsbeslut"...

Mer om de viktiga tidningsdebatter - initierade av David Schwarz på 60-talet - som inledde omsvängningen till "mångkultur", finns i kapitel 10, avsnitt c.