FAKTARUTOR - se även tidslinjer

 

Chefer för Utlänningsnämnden   DO/etnisk diskriminering

 

Statsministrar

Tage Erlander 1946-69

Olof Palme 1969-76

Torbjörn Fälldin 1976-78

Ola Ullsten 1978-79

Torbjörn Fälldin 1979-82

Olof Palme 1982-86

Ingvar Carlsson 1986-91

Carl Bildt 1991-94

Ingvar Carlsson 1994-96

Göran Person 1996-2006

Fredrik Reinfeldt 2006-

Invandringsministrar

Ulla Lindström 1954-66
Camilla Odhnoff 1967-73
Anna-Greta Leijon 1973-76
Per Ahlmark 1976-77
Ola Ullsten 1977-78
Rolf Wirtén 1978
Eva Winther 1978-79
Karin Andersson 1979-82
Anita Gradin 1982-86
Georg Andersson 1986-89
Maj-Lis Lööw 1989-91
Birgit Friggebo 1991-94
Leif Blomberg 1994-96

Pierre Schori 1996-99
Maj-Inger Klingvall 1999-2001
Jan O Karlsson 2002-03
Barbro Holmberg 2003-06
Tobias Billström 2006-

 

Integrationsministrar

Leif Blomberg 1996-98
Lars Engqvist 1998
Ulrica Messing 1998-2000
Mona Sahlin 2000-04
Jens Orback 2004-06
Nyamko Sabuni 2006-

 

Demokratiministrar

Britta Lejon 1998-2002

Mona Sahlin 2002-2003

Jens Orback 2003-2006

Nyamko Sabuni 2006-

Chefer för Migrationsverket (SIV till 2000)

Kjell Öberg 1969-79
Thord Palmlund 1979-87
Christina Rogestam 1988-93
Berit Rollén 1993-94
Björn Weibo 1994-96
Lena Häll-Eriksson 1996-2003
Barbro Holmberg 2003
Janna Valik 2004-07
Dan Eliasson 2007-

Chefer för Integrationsverket (1998-2007)

Lars Stjernkvist 1998-2000
Andreas Carlgren 2000-06
Lena Bernström 2007

Chefer för Utlänningsnämnden (1992-2006)

Johan Fischerström -1998
Göran Håkansson 1998-2003
Håkan Sandesjö 2003-06

DO - mot etnisk diskriminering (1986-2009)

Peter Nobel 1986-92
Frank Orton 1992-98
Margareta Wadstein 1998 -2004
Katri Linna 2005-