Kapitel 7: AVDEMOKRATISERING

 

"Som statsmedium har vi ansvar för att försvara demokratin och principerna om att alla människor har lika värde. Det är vår plikt att vara partiska och ta avstånd från rörelser som hotar demokratin."

Rolf Stengård , nyhetschef på SR:s Ekot

 

"Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas."

Pierre Schori, invandringsminister,

i riksdagen den 21 maj 1997

 

"Här konstaterar jag att Sverige under flera decennier framträtt som det mest invandringsliberala landet i världen, ... Det existerar inte en enda opinionsundersökning som förespråkar denna utveckling."

Anders Johansson

 

"EG-frågan är intressant som jämförelse. Där säger partierna så här: 'vi är alla för att Sverige ska gå in i EG och vi beklagar att majoriteten av det svenska folket fortfarande inte har förstått sitt eget bästa. Men vi kommer att ha en kampanj och sen när den är över är vi övertygade om att alla kommer att rösta rätt!' ....det är inte så tokigt."

Thomas Hammar, professor i invandrarforskning

 

 

Ska en omfattande samhällsförändring genomdrivas i strid mot folkets intresse, då krävs olika former av förtryck

Det finns ett ömsesidigt samband mellan å ena sidan politiskt förtryck och urgröpt demokrati, å andra sidan det mångkulturella projektet.

 

a) Demokrati

b) Vägen utför

c) Politisk korrekthet

d) Statligt kampanjande

e) Kriminalisera och jaga

f) Kluvet samhälle

g) Självstyre