Kapitel 17: VARFÖR?

Vem eller vilka kan rimligen ha något att vinna på den helt sanslösa utveckling vi kunnat erfara under så lång tid genom massinvandringen?

Även om man själv kan ha något att vinna - hur kan man bortse från de negativa effekterna i form av våldsbrottslighet och växande otrygghet? Hur kan man vara så cynisk, hjärtlös och i avsaknad av empati med de drabbade? Hur kan man göra sig så blind för tecknen på att vårt samhälle går mot upplösning?

Sverige var en demokrati och ett välfärdssamhälle med trygghet för alla. Ett folkhem med en homogen befolkning och självklar sammanhållning. Ett historiskt positivt exempel på ett bra samhälle. Hur kunde man få för sig att förstöra detta?

Denna bok kan inte ge någon egentlig förklaring, bara konstatera en del fakta och notera grupper med möjliga intressen i sammanhanget.

 

1. Aktörer

2. Intressen

3. Med facit i hand